Nhãn hiệu

3GPP là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của ETSI.

AccuWeather là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon và Qualcomm là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Qualcomm, Inc.

Active X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint và Windows Vista là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition và Adobe Reader là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

ALKALEIDO là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Kobe Steel, Ltd.

AIM và AOL là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của AOL Inc.

AllSport GPS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Trimble Inc.

ANT và ANT+ là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của ANT Wireless.

AppForge là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime và Safari là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký và iCloud là nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Apple, Inc., tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Asphalt, Gameloft, biểu trưng Gameloft và Tropical Madness là các nhãn hiệu của Gameloft S.A. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. © Q Entertainment © Bandai 2004. Lumines là nhãn hiệu của Bandai. Mọi quyền được bảo lưu. Lập trình bởi © 2006 Gameloft.
Asteroids © 2007 Atari, Inc. Atari là nhãn hiệu của Atari, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Sản xuất và công bố bởi glu mobile theo giấy phép của Atari.

AT&T, biểu trưng AT&T, khẩu hiệu AT&T và các tên sản phẩm/dịch vụ và biểu trưng AT&T khác bao gồm AT&T Navigator, Media, SBC và SmartChip là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của AT&T Intellectual Property hoặc công ty liên kết của AT&T (“Nhãn hiệu AT&T”).

Audible là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Audible, Inc.

AutoRama là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Scalado AB.

Baidu là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Baidu.com, Inc.

Beatnik và miniBAE là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Beatnik, Inc.

BellSouth là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect và SureType là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của BlackBerry Limited.

Nhãn hiệu và logo BLUETOOTH® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng nhãn hiệu này của Sony Corporation đều được cấp phép.

Blu-ray và Blu-ray Disk là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Blu-ray Disc Association.

Box là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Box, Inc.

Bump là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bump Technologies, Inc.

Clear Voice là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Able Planet, Inc.

Corel, WinZip và WordPerfect là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Corel Corporation.

Corning và Gorilla là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Corning Incorporated.

Crash Bandicoot và Guitar Hero là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Activision Publishing, Inc.

docomo, i-Menu, i-mode và Machi-Chara là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NTT docomo, Inc.

DLNA và DLNA Certified là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Digital Living Network Alliance.

Domino, iNotes, Lotus và Lotus Notes là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của International Business Machines Corporation.
Dropbox là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP và PS3 là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Interactive Entertainment Inc.

Dungeon Defenders là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Trendy Entertainment Inc.

EA, biểu trưng EA, The Sims, biểu trưng The Sims 2 và biểu trưng The Sims 3 là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Electronic Arts Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

eBuddy là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của eBuddy, B.V.

eCompass là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Genoptix, Inc.

E Ink là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của E Ink Corporation.

Ericsson là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

e surfing là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của China Telecom Corporation Limited.

Evernote là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Evernote Corporation.

Facebook, biểu trưng Facebook và biểu trưng “f” là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Meta Platforms, Inc.

Fave 5 và Faves là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của T-Mobile US, Inc.

Fetion là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của China Mobile Communications Corporation.

Fido là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Fido Solutions, Inc.

FIFA, biểu trưng FIFA, biểu tượng và linh vật của các sự kiện của FIFA, bao gồm biểu tượng và linh vật của FIFA World Cup Brazil™ 2014 và các biểu trưng FIFA khác, các dấu hiệu sự kiện cùng tên sản phẩm và dịch vụ của FIFA là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Liên đoàn bóng đá quốc tế.

Firefox và mozilla là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Mozilla Foundation.

Flickr và Yahoo! là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Yahoo! Inc.

Foursquare là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của F-Secure Corporation.

GasBuddy là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ và các biểu trưng của chúng là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, rô-bôt Android, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, biểu trưng Google, Google Calendar, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Maps, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword và YouTube là các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký của Google LLC. Các phần tài liệu được sao chép lại hoặc sửa đổi dựa trên tài liệu đã tạo và chia sẻ bởi Google, cũng như được sử dụng theo các điều khoản mô tả trong Giấy phép Creative Commons Attribution 3.0.

Rô-bôt Android được sao chép lại hoặc sửa đổi dựa trên tài liệu đã tạo và chia sẻ bởi Google, cũng như được sử dụng theo các điều khoản mô tả trong Giấy phép Creative Commons Attribution 3.0.
TrackID™ được cấp phép bởi Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote, Mobile MusicID và Video Explore là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Gracenote, Inc.

GroupWise và Novell là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Novell, Inc.

Handango là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Handango, Inc.

Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.
ICQ là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của ICQ Inc.

Các biểu trưng Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Japan Audio Society.

Intel486 là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Intel Corporation.

IrDA là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Infrared Data Association.

Izelsene là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Noktacom Medya Internet Hizmetleri San. Tic. A.S.

Jabber là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Jabber, Inc.

Java, JavaScript và các nhãn hiệu, biểu trưng có từ Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle America, Inc., tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, và thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cho Sun Java™ J2ME™. 1. Các giới hạn: Phần mềm là thông tin mật được bảo vệ bản quyền của Sun, Sun và/hoặc các đơn vị cấp phép liên quan giữ mọi quyền sao chép Phần mềm. Khách hàng không được sửa đổi, biên tập lại, tháo rời, giải mã, trích xuất hoặc các hình thức hoán đổi cấu trúc Phần mềm khác. Không được phép cho thuê, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại Phần mềm dù là toàn bộ hoặc một phần. 2. Quy định xuất khẩu: Phần mềm, kể cả các dữ liệu kỹ thuật, phải tuân thủ các quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm Luật Quản Lý Xuất Khẩu của Hoa Kỳ và các quy định liên quan cũng như có thể phải tuân thủ các quy định xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở các quốc gia khác. Khách hàng đồng ý tuân thủ chặt chẽ mọi quy định này và xác nhận mình có trách nhiệm xin giấy phép để xuất khẩu, tái xuất khẩu hay nhập khẩu Phần mềm. Không được tải về hay bằng cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần mềm (i) sang hoặc cho bất kỳ công dân hoặc cư dân nào của Cuba, Iraq, Iran, Bắc Triều Tiên, Libya, Sudan, Syria (vì danh sách này đôi khi có thể được sửa đổi) hoặc bất cứ quốc gia nào khác bị Hoa Kỳ cấm vận hàng hóa; hoặc (ii) cho bất cứ quốc gia nào trong danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc trong Danh sách các quốc gia bị cấm vận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. 3. Giới hạn quyền hạn: Việc sử dụng, sao lưu hoặc tiết lộ thông tin bởi chính phủ Hoa Kỳ phải tuân thủ các giới hạn như được nêu rõ trong Các điều khoản Quyền hạn về Dữ liệu kỹ thuật và Phần mềm máy tính DFARS 252.227-7013(c) (1) và FAR 52.227-19(c) (2) hiện hành.
Jewel Quest và iWin.com là các nhãn hiệu đã đăng ký của iWin, Inc. Được công bố bởi I-play, nhãn hiệu và tên thương mại của Digital Bridges Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.

Johnny Crash, Racing Fever và Tower Bloxx là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Digital Chocolate.
© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS và biểu trưng EA SPORTS là các nhãn hiệu của Electronic Arts Inc. Nhãn hiệu “John Madden” và tên, các thứ gần giống và các thuộc tính khác của John Madden được tái tạo trên sản phẩm này là các nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ của Red Bear, Inc. hoặc John Madden, phải có giấy phép của Electronic Arts Inc., và không được sử dụng khác dù là toàn bộ hoặc một phần mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Red Bear hoặc John Madden. © 2011 NFL Properties LLC. Tên/biểu trưng nhóm là các nhãn hiệu của các nhóm có tên đó. Tất cả các nhãn hiệu khác liên quan đến NFL và nhãn hiệu của National Football League. Sản phẩm được Cấp phép Chính thức của National Football League Players Incorporated | NFLPLAYERS.com.

joyn là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của GSMA Ltd.

Key Ring là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Mobestream Media Inc.

Last.fm là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Last.fm, Ltd.

LinkedIn là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của LinkedIn Corporation.

Linux là nhãn hiệu đã đăng ký của cá nhân Linus Torvalds.

LTE là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của ETSI.

Lumines là nhãn hiệu của Bandai Namco Entertainment Inc.

Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Các tài liệu mật chưa công bố. Bản quyền © 2012-2021 Dolby Laboratories. Mọi quyền được bảo lưu.

MasterCard là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của MasterCard Worldwide.

McAfee là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của McAfee Inc. và/hoặc các chi nhánh liên quan.

Media Go và Media Go Experience là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Media Software and Services.

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WMM, WPA-PSK và WPA là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

MirrorLink và Biểu trưng MirrorLink là nhãn hiệu chứng nhận của Car Connectivity Consortium LLC.

MobiSystems là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Mobile Systems, Inc.

MobiTV là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của MobiTV, Inc.

mora touch là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Label Gate Co., Ltd.

Moxier là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Emtrace Technologies USA Inc.

My-Cast là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Garmin Ltd.

MySpace là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của MySpace, Inc.

Napster To Go™ là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Napster, LLC.

NeoReader là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NeoMedia Technologies Inc.

NetFront và Smart-Fit Rendering là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của ACCESS Co., Ltd.

Dấu N là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NFC Forum, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

OpenGL là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Silicon Graphics International Corp. hoặc các công ty con tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Opera, Opera Mini và Opera Mobile là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Opera Software ASA.

Orange là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Orange Personal Communications Services Ltd. Mọi tên công ty và sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng mà họ liên kết.

Oreo là nhãn hiệu của tập đoàn Mondelez International, Inc.

Pandora là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Pandora Media, Inc.

PictBridge là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Camera & Imaging Products Association.

Play Anywhere là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Catch Media, Inc.

Polar và WearLink là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Polar Electro Oy.

Biểu tượng ‘Qi’ là nhãn hiệu của Wireless Power Consortium.

QQ và các biểu trưng QQ là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tencent Holdings Ltd.

QR Code là nhãn hiệu của Denso Wave Inc.

Quiksilver là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Quiksilver Americas, Inc.

Real và RealPlayer là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của RealNetworks, Inc. RealPlayer(TM) for Mobile được kèm theo trong giấy phép của RealNetworks, Inc. Bản quyền 1995-2007, RealNetworks, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

RoadSync là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của DataViz, Inc.

Scoopt là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Scoopt Limited.

Các biểu trưng SD, SDHC, miniSD, microSD và microSDHC là các nhãn hiệu của SD-3C LLC.

SecurID là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của RSA Security, Inc.

Skype là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Skype Limited.

Snapfish là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Snapfish.

SocialEngine là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Webligo Developments, LLC.

SPB là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SPB Software Inc.

Spider-Man cùng các nhân vật và yếu tố liên quan: TM & © 2014 Marvel. The Amazing Spider-Man 2, the Movie ©2014 CPII. Mọi quyền được bảo lưu.

Spotify là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Spotify Ltd.

SugarSync là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của KeepItSafe, Inc.

Symbian là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Symbian Foundation Ltd.

SyncML và Wireless Village là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Open Mobile Alliance.

T-Mobile USA là nhãn hiệu đã đăng ký của Deutsche Telekom AG Corporation.

Kiểu nhập văn bản T9™ là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nuance Communications, Inc. Kiểu nhập văn bản T9™ được cấp phép theo một hoặc nhiều bằng sáng chế sau: Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 và 6,011,554; Bằng sáng chế Canada số 1,331,057, Bằng sáng chế Vương Quốc Anh số 2238414B, Bằng sáng chế chuẩn Hồng Kông số HK0940329; Bằng sáng chế Cộng hòa Singapore số 51383; Bằng sáng chế Châu Âu số 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; và các bằng sáng chế bổ sung đang chờ cấp phép trên toàn thế giới.

TransFlash là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SanDisk Corporation.

Twitpic là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, biểu trưng Twitter, con chim Twitter và Twitter “t” là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Twitter, Inc.

USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu đã đăng ký của USB Implementers Forum.

V Cast là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Verizon Wireless.

Visa là nhãn hiệu đã đăng ký của Visa International Service Association.

Vodafone và Vodafone live! là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Vodafone Group PLC. Mọi tên công ty và sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng mà họ liên kết.

WAPI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth và Wayfinder Navigator là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Wayfinder Systems AB.

Whereis là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Telstra Corporation Limited.

WhiteMagic là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Japan Display Inc.

Wikipedia là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot là nhãn hiệu của Appello Systems AB và các sản phẩm của họ là tài sản của Appello Systems AB và được các luật nhãn hiệu bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép.

Zillow là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Zillow, Inc.

Được bảo đảm bởi một hoặc nhiều tuyên bố về các bằng sáng chế HEVC được liệt kê tại patentlist.accessadvance.com.

HEVC Advance ™

Mọi tên công ty và sản phẩm khác được nêu trên website này có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng mà họ liên kết.

Cập nhật lần cuối tháng 7 năm 2023.