เครื่องหมายการค้า

3GPP เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ETSI

AccuWeather เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon และ Qualcomm เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Qualcomm, Inc.

Active X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition และ Adobe Reader เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

ALKALEIDO เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Kobe Steel, Ltd.

AIM และ AOL เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ AOL Inc.

AllSport GPS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Trimble Inc.

ANT และ ANT+ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ANT Wireless

AppForge เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และ iCloud เป็นเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของ Apple, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Asphalt, Gameloft, โลโก้ Gameloft และ Tropical Madness เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gameloft S.A. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ © Q Entertainment © Bandai 2004 Lumines เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bandai สงวนลิขสิทธิ์ โปรแกรมโดย © 2006 Gameloft
Asteroids © 2007 Atari, Inc. Atari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Atari, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ผลิตและจำหน่ายโดย glu mobile โดยได้รับอนุญาตจาก Atari

AT&T, โลโก้ AT&T, สโลแกน AT&T และชื่อและโลโก้ของผลิตภัณฑ์/บริการ AT&T รวมทั้ง AT&T Navigator, Media, SBC และ SmartChip เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ AT&T Intellectual Property หรือบริษัทในเครือ AT&T (“เครื่องหมาย AT&T”)

Audible เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Audible, Inc.

AutoRama เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Scalado AB

Baidu เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Baidu.com, Inc.

Beatnik และ miniBAE เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Beatnik, Inc.

BellSouth เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect และ SureType เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ BlackBerry Limited

โลโก้และเครื่องหมายคำ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

Blu-ray และ Blu-ray Disk เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Blu-ray Disc Association

Box เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Box, Inc.

Bump เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Bump Technologies, Inc.

Clear Voice เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Able Planet, Inc.

Corel, WinZip และ WordPerfect เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Corel Corporation

Corning และ Gorilla เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Corning Incorporated

Crash Bandicoot และ Guitar Hero เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Activision Publishing, Inc.

docomo, i-Menu, i-mode และ Machi-Chara เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ NTT docomo, Inc.

DLNA และ DLNA Certified เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Digital Living Network Alliance

Domino, iNotes, Lotus และ Lotus Notes เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ International Business Machines Corporation
Dropbox เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP และ PS3 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Sony Interactive Entertainment Inc.

Dungeon Defenders เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Trendy Entertainment Inc.

EA, โลโก้ EA, The Sims, โลโก้ The Sims 2 และโลโก้ The Sims 3 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Electronic Arts Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

eBuddy เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ eBuddy, B.V.

eCompass เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Genoptix, Inc.

E Ink เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ E Ink Corporation

Ericsson เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Telefonaktiebolaget LM Ericsson

e surfing เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ China Telecom Corporation Limited

Evernote เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Evernote Corporation

Facebook, โลโก้ Facebook และโลโก้ “f” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Meta Platforms, Inc.

Fave 5 และ Faves เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ T-Mobile US, Inc.

Fetion เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ China Mobile Communications Corporation

Fido เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Fido Solutions, Inc.

FIFA, โลโก้ FIFA, สัญลักษณ์และสัญลักษณ์นำโชคของกิจกรรม FIFA รวมถึงสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นำโชคของ 2014 FIFA World Cup Brazil™ และโลโก้ FIFA อื่น, เครื่องหมายแสดงกิจกรรม FIFA และชื่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าและสินค้าลิขสิทธิ์ของ Fédération Internationale de Football Association

Firefox และ mozilla เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Mozilla Foundation

Flickr และ Yahoo! เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Yahoo! Inc.

Foursquare เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ F-Secure Corporation

GasBuddy เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, หุ่นยนต์ Android, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, โลโก้ Google, Google Calendar, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Maps, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword และ YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Google LLC ส่วนหนึ่งของวัสดุที่มีการผลิตซ้ำหรือปรับเปลี่ยนตามงานที่สร้างขึ้นและแชร์โดย Google และใช้ตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในสิทธิการใช้งานของ Creative Commons 3.0 Attribution

หุ่นยนต์ Android มีการผลิตซ้ำหรือปรับเปลี่ยนจากงานที่สร้างขึ้นและแชร์โดย Google และใช้ตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในสิทธิการใช้งานของ Creative Commons 3.0 Attribution
TrackID™ ได้รับการสนับสนุนโดย Gracenote™ Mobile MusicID™ Gracenote, Mobile MusicID และ Video Explore เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Gracenote, Inc.

GroupWise และ Novell เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Novell, Inc.

Handango เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Handango, Inc.

คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.
ICQ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ICQ Inc.

โลโก้ Hi-Res Audio และ Hi-Res Audio Wireless เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Japan Audio Society

Intel486 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Intel Corporation

IrDA เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Infrared Data Association

Izelsene เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Noktacom Medya Internet Hizmetleri San Tic A.S.

Jabber เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Jabber, Inc.

Java, JavaScript และเครื่องหมายการค้า Java-based และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Oracle America, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ และข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของ Sun Java™ J2ME™ 1. ข้อจำกัด: ซอฟต์แวร์นี้ถือเป็นข้อมูลซึ่งเป็นของ Sun ที่เป็นความลับและมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง และมีผลบังคับใช้กับสำเนาทั้งหมดที่ครอบครองโดย Sun และ/หรือ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ลูกค้าแก้ไข ย้อนการคอมไพล์ แยกส่วน ถอดรหัส ดึงข้อมูล หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ ห้ามให้เช่า มอบหมาย หรือให้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่ออีกทอดหนึ่งกับผู้อื่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 2. ข้อกำหนดในการส่งออก: ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิคซึ่งได้รับการควบคุมโดยกฎหมายส่งออกของสหรัฐอเมริกา รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการส่งออก (U.S. Export Administration Act) และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดการส่งออกหรือนำเข้าในประเทศอื่นๆ ลูกค้าจะต้องยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และรับทราบถึงความรับผิดชอบของตนในการขออนุญาตก่อนการส่งออก ส่งออกซ้ำ หรือนำเข้าซอฟต์แวร์ ห้ามดาวน์โหลด หรือส่งออก หรือส่งออกซอฟต์แวร์ซ้ำ (i) ไปยังหรือให้กับประเทศหรือผู้อยู่อาศัยในประเทศคิวบา อิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ลิเบีย ซูดาน ซีเรีย (รายการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) หรือประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาห้ามทำการค้าด้วย หรือ (ii) ให้กับบุคคลใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated Nations) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือตารางการคว่ำบาตร (Table of Denial Orders) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา 3. ข้อจำกัดสิทธิ์: การใช้งาน คัดลอก หรือเปิดเผยข้อมูลโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ใน Rights in Technical Data and Computer Software Clauses ใน DFARS 252.227-7013(c) (1) และ FAR 52.227-19(c) (2) ตามที่เหมาะสม
Jewel Quest และ iWin.com เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ iWin, Inc. เผยแพร่โดย I-play, เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าของ Digital Bridges Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

Johnny Crash, Racing Fever และ Tower Bloxx เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Digital Chocolate
© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS และโลโก้ EA SPORTS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic Arts Inc. เครื่องหมาย “John Madden” และชื่อ ความเหมือน และคุณลักษณะอื่นๆ ของ John Madden ที่ผลิตซ้ำบนผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Red Bear, Inc. หรือ John Madden อยู่ภายใต้สิทธิการใช้งานของ Electronic Arts Inc. และไม่อาจนำทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในทางอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก Red Bear หรือ John Madden © 2011 NFL Properties LLC ชื่อ/โลโก้ของทีมเป็นเครื่องหมายการค้าของทีมที่ระบุ เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับ NFL อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ National Football League ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ National Football League Players Incorporated | NFLPLAYERS.com

joyn เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ GSMA Ltd.

Key Ring เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Mobestream Media Inc.

Last.fm เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Last.fm, Ltd.

LinkedIn เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ LinkedIn Corporation

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Linus Torvalds, individual

LTE เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ETSI

Lumines เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bandai Namco Entertainment Inc.

Dolby, Dolby Atmos, และสัญลักษณ์ตัว D สองตัวคือเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories ผลิตขึ้นโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories งานที่ยังไม่ได้เผยแพร่และเป็นความลับ ลิขสิทธิ์ © 2012-2021 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์

MasterCard เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ MasterCard Worldwide

McAfee เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ McAfee Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ

Media Go และ Media Go Experience เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Sony Media Software and Services

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WMM, WPA-PSK และ WPA เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

MirrorLink และ โลโก้ MirrorLink เป็นเครื่องหมายรับรองของ Car Connectivity Consortium LLC

MobiSystems เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Mobile Systems, Inc

MobiTV เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ MobiTV, Inc.

mora touch เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Label Gate Co., Ltd.

Moxier เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Emtrace Technologies USA Inc.

My-Cast เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Garmin Ltd.

MySpace เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ MySpace, Inc.

Napster To Go™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Napster, LLC

NeoReader เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ NeoMedia Technologies Inc.

NetFront และ Smart-Fit Rendering เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ACCESS Co., Ltd.

N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

OpenGL เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Silicon Graphics International Corp. หรือบริษัทสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Opera, Opera Mini และ Opera Mobile เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Opera Software ASA

Orange เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Orange Personal Communications Services Ltd. ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชื่อทางการค้าเหล่านั้น

Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mondelez International, Inc. group

Pandora เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Pandora Media, Inc.

PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Camera & Imaging Products Association

Play Anywhere เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Catch Media, Inc.

Polar และ WearLink เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Polar Electro Oy

สัญลักษณ์ “Qi” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wireless Power Consortium

QQ และโลโก้ QQ logos เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Tencent Holdings Ltd.

QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ DENSO WAVE INCORPORATED

Quiksilver เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Quiksilver Americas, Inc.

Real และ RealPlayer เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ RealNetworks, Inc. มีการรวม RealPlayer(TM) for Mobile ไว้ภายใต้ใบอนุญาตจาก RealNetworks, Inc. ลิขสิทธิ์ 1995-2007, RealNetworks, Inc. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด

RoadSync เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ DataViz, Inc.

Scoopt เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Scoopt Limited

โลโก้ SD, SDHC, miniSD, microSD และ microSDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C LLC

SecurID เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ RSA Security, Inc.

Skype เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Skype Limited

Snapfish เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Snapfish

SocialEngine เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Webligo Developments, LLC

SPB เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ SPB Software Inc.

Spider-Man และตัวอักขระและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง: TM & © 2014 Marvel The Amazing Spider-Man 2, ภาพยนตร์ ©2014 CPII สงวนลิขสิทธิ์

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Spotify Ltd.

SugarSync เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ KeepItSafe, Inc.

Symbian เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Symbian Foundation Ltd.

SyncML และ Wireless Village เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Open Mobile Alliance

T-Mobile USA เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Deutsche Telekom AG Corporation

T9™ Text Input เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. วิธีป้อนข้อความแบบ T9™ ได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้หนึ่งในสิทธิบัตรดังต่อไปนี้: U.S. Pat. หมายเลข 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, และ 6,011,554; สิทธิบัตรแคนาดา หมายเลข 1,331,057, สิทธิบัตรสหราชอาณาจักร หมายเลข 2238414B, สิทธิบัตรมาตรฐานฮ่องกง หมายเลข HK0940329; สิทธิบัตรสาธารณรัฐสิงคโปร์ หมายเลข 51383; สิทธิบัตร ยุโรป หมายเลข 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; และสิทธิบัตรเพิ่มเติมจากทั่วโลกกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

TransFlash เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ SanDisk Corporation

Twitpic เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, เครื่องหมายนกของ Twitter บนโลโก้ Twitter, และ Twitter “t” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Twitter, Inc.

USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ USB Implementers Forum

V Cast เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Verizon Wireless

Visa เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Visa International Service Association

Vodafone และ Vodafone live! เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Vodafone Group PLC ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชื่อทางการค้าเหล่านั้น

WAPI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth และ Wayfinder Navigator เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wayfinder Systems AB

Whereis เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Telstra Corporation Limited

WhiteMagic เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Japan Display Inc.

Wikipedia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot เป็นเครื่องหมายการค้าของ Appello Systems AB และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นทรัพย์สินของ Appello Systems AB และได้รับความคุ้มครองจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

Zillow เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Zillow, Inc.

ภายใต้ข้อถือสิทธิ์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปของบรรดาสิทธิบัตร HEVC ซึ่งระบุไว้ที่ patentlist.accessadvance.com

HEVC Advance ™

ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวโยงกัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023