Varumärken

3GPP är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ETSI.

AccuWeather är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon och Qualcomm är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Qualcomm, Inc.

AActive X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

ALKALEIDO är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Kobe Steel, Ltd.

AIM och AOL är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör AOL Inc.

AllSport GPS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Trimble Inc.

ANT och ANT+ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ANT Wireless.

AppForge är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime och Safari är varumärken eller registrerade varumärken och iCloud är ett registrerat servicemärke som tillhör Apple, Inc. i USA och på andra platser.

Asphalt, Gameloft, Gameloft-logotypen och Tropical Madness är varumärken som tillhör Gameloft S.A. i USA och/eller andra länder. © Q Entertainment © Bandai 2004. Lumines är ett varumärke som tillhör Bandai. Med ensamrätt. Programmerat av © 2006 Gameloft.
Asteroids © 2007 Atari, Inc. Atari är ett varumärke som tillhör Atari, Inc. Med ensamrätt. Produceras och publiceras av glu mobile under licens från Atari.

AT&T, logotypen för AT&T, slogans för AT&T och andra namn och logotyper för AT&T:s produkter/tjänster inklusive AT&T Navigator, Media, SBC och SmartChip är varumärken och tjänstmärken som tillhör AT&T Intellectual Property eller AT&T-dotterbolag (”AT&T-märken”).

Audible är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc.

AutoRama är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Scalado AB.

Baidu är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Baidu.com, Inc.

Beatnik och miniBAE är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Beatnik, Inc.

BellSouth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect och SureType är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör BlackBerry Limited.

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.

Blu-ray och Blu-ray Disk är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Box är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Box, Inc.

Bump är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bump Technologies, Inc.

Clear Voice är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Able Planet, Inc.

Corel, WinZip och WordPerfect är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corel Corporation.

Corning och Gorilla är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corning Incorporated.

Crash Bandicoot och Guitar Hero är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Activision Publishing Inc.

docomo, i-Menu, i-mode och Machi-Chara är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NTT docomo, Inc.

DLNA och DLNA Certified är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Digital Living Network Alliance.

Domino, iNotes, Lotus och Lotus Notes är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
Dropbox är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP och PS3 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

Dungeon Defenders är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Trendy Entertainment Inc.

EA, EA-logotypen, The Sims, logotypen för The Sims 2 och logotypen för The Sims 3 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Electronic Arts Inc. i USA och/eller andra länder.

eBuddy är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör eBuddy, B.V.

eCompass är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Genoptix, Inc.

E Ink är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör E Ink Corporation.

Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

e surfing är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör China Telecom Corporation Limited.

Evernote är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Evernote Corporation.

Facebook, Facebook-logotypen och ”f”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Meta Platforms, Inc.

Fave 5 och Faves är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör T-Mobile US, Inc.

Fetion är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör China Mobile Communications Corporation.

Fido är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Fido Solutions, Inc.

FIFA, FIFA-logotypen, emblemen och maskotarna för FIFA-evenemang, inklusive emblemet och maskoten för 2014 FIFA World Cup Brazil™ och andra logotyper, evenemangsmärken, produktnamn och tjänstnamn för FIFA är varumärken och upphovsrättsskyddat material som tillhör Fédération Internationale de Football Association.

Firefox och mozilla är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Mozilla Foundation.

Flickr och Yahoo! är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc.

Foursquare är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör F-Secure Corporation.

GasBuddy är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ och deras logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Android-roboten, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, Google-logotypen, Google Kalender, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Maps, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword och YouTube är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google LLC. Delar av material är reproduktioner eller har modifierats baserat på arbete som skapats och delats av Google och används i enlighet med de villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Android-roboten är en reproduktion eller har modifierats baserat på arbete som skapats och delats av Google och används i enlighet med de villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.
TrackID™ använder Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote, Mobile MusicID och Video Explore är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Gracenote, Inc.

GroupWise och Novell är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc.

Handango är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Handango, Inc.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
ICQ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ICQ Inc.

Logotyperna för Hi-Res Audio och Hi-Res Audio Wireless är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Japan Audio Society.

Intel486 är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.

IrDA är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Infrared Data Association.

Izelsene är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Noktacom Medya Internet Hizmetleri San. Tic. A.S.

Jabber är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Jabber, Inc.

Java, JavaScript och Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle America, Inc., i USA och/eller i andra länder och licensavtal för slutanvändare av Sun Java™ J2ME™. 1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, upphovsrättsskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen av programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidarelicensieras. 2. Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas eller i övrigt exporteras eller vidareexporteras (i) till, eller till en medborgare eller boende i, Irak, Iran, Kuba, Libyen, Nordkorea, Sudan och Syrien (listan kan ändras då och då) eller något land som USA har förbjudit handel med; eller (ii) till något eller någon på U.S. Treasury Departments lista Specially Designated Nations eller i U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3. Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning av USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013(c) (1) och FAR 52.227-19(c) (2) när så är tillämpligt.
Jewel Quest och iWin.com är registrerade varumärken som tillhör iWin, Inc. Publiceras av I-play, varumärke och varumärkesnamn tillhör Digital Bridges Ltd. Med ensamrätt.

Johnny Crash, Racing Fever och Tower Bloxx är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Digital Chocolate.
© 2011·Electronic·Arts·Inc.·EA,·EA·SPORTS·och·EA SPORTS-logotypen är varumärken som tillhör Electronic Arts Inc. Märket ”John Madden” och namnet, skepnaden och andra attribut för John Madden som återfinns i den här produkten är varumärken eller andra immateriella rättigheter som tillhör Red Bear, Inc. eller John Madden, används under licens av Electronic Arts Inc. och får inte användas på annat sätt, vare sig helt eller delvis, utan föregående skriftligt samtycke från Red Bear eller John Madden. © 2011 NFL Properties LLC. Lagnamn/laglogotyper är varumärken som tillhör respektive lag. Alla andra NFL-relaterade varumärken är varumärken som tillhör National Football League. Officiellt licensierad produkt som tillhör National Football League Players Incorporated | NFLPLAYERS.com.

joyn är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör GSMA Ltd.

Key Ring är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Mobestream Media Inc.

Last.fm är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Last.fm, Ltd.

LinkedIn är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör LinkedIn Corporation.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds.

LTE är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ETSI.

Lumines är ett varumärke som tillhör Bandai Namco Entertainment Inc.

Dolby, Dolby Atmos och double-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiellt opublicerat arbete. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

MasterCard är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör MasterCard Worldwide.

McAfee är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör McAfee Inc. och/eller dess dotterbolag.

Media Go och Media Go Experience är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Media Software and Services.

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WMM, WPA-PSK och WPA är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

MirrorLink och logotypen för MirrorLink är certifieringsmärken som tillhör Car Connectivity Consortium LLC.

MobiSystems är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Mobile Systems, Inc.

MobiTV är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör MobiTV, Inc.

mora touch är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Label Gate Co., Ltd.

Moxier är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emtrace Technologies USA, Inc.

My-Cast är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Garmin Ltd.

MySpace är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör MySpace, Inc.

Napster To Go™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Napster, LLC.

NeoReader är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NeoMedia Technologies Inc.

NetFront och Smart-Fit Rendering är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ACCESS Co., Ltd.

N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

OpenGL är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Silicon Graphics International Corp. eller dess dotterbolag i USA och/eller i andra länder.

Opera, Opera Mini och Opera Mobile är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Opera Software ASA.

Orange är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Orange Personal Communications Services Ltd. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Oreo är ett varumärke som tillhör Mondelez International, Inc.-koncernen.

Pandora är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pandora Media, Inc.

PictBridge är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Camera & Imaging Products Association.

Play Anywhere är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Catch Media, Inc.

Polar och WearLink är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Polar Electro Oy.

”Qi”-symbolen är ett varumärke som tillhör Wireless Power Consortium.

QQ och logotyperna för QQ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Tencent Holdings Ltd.

QR Code är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.

Quiksilver är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Quiksilver Americas, Inc.

Real och RealPlayer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör RealNetworks, Inc. RealPlayer(TM) for Mobile ingår i licensen från RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2007, RealNetworks, Inc. Med ensamrätt.

RoadSync är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör DataViz, Inc.

Scoopt är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Scoopt Limited.

Logotyperna för SD, SDHC, miniSD, microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD-3C LLC.

SecurID är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör RSA Security, Inc.

Skype är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Skype Limited.

Snapfish är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Snapfish.

SocialEngine är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Webligo Developments, LLC.

SPB är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör SPB Software Inc.

Spider-Man och relaterade figurer och element: TM & © 2014 Marvel. The Amazing Spider-Man 2, filmen, ©2014 CPII. Med ensamrätt.

Spotify är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Spotify Ltd.

SugarSync är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör KeepItSafe, Inc.

Symbian är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Symbian Foundation Ltd.

SyncML och Wireless Village är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Open Mobile Alliance.

T-Mobile USA är ett registrerat varumärke som tillhör Deutsche Telekom AG Corporation.

T9™-inmatning är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. T9™-inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: amerikanska patent nr 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; kanadensiskt patent nr 1,331,057, brittiskt patent nr 2238414B, Hong Kong standardpatent nr HK0940329, Republiken Singapore patent nr 51383; euro. pat. nr 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen.

TransFlash är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation.

Twitpic är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, logotypen för Twitter, Twitter-fågeln och Twitter-t:et är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Twitter, Inc.

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

V Cast är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Verizon Wireless.

Visa är ett registrerat varumärke som tillhör Visa International Service Association.

Vodafone och Vodafone live! är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Vodafone Group PLC. Andra produkt- och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

WAPI är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth och Wayfinder Navigator är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wayfinder Systems AB.

Whereis är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telstra Corporation Limited.

WhiteMagic är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Japan Display Inc.

Wikipedia är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot är ett varumärke som tillhör Appello Systems AB och dess produkter tillhör Appello Systems AB och skyddas mot otillåten användning genom varumärkeslagstiftning.

Zillow är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Zillow, Inc.

Omfattas av ett eller fler av de HEVC-patentkrav som finns förtecknade på patentlist.accessadvance.com.

HEVC Advance ™

Alla andra företags- och produktnamn kan vara registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Senast uppdaterad juli 2023.