Znaki towarowe

3GPP jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ETSI.

AccuWeather jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon i Qualcomm są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Qualcomm, Inc.

Active X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint oraz Windows Vista są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

ALKALEIDO jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kobe Steel, Ltd.

AIM i AOL są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AOL Inc.

AllSport GPS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trimble Inc.

ANT oraz ANT+ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ANT Wireless.

AppForge jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime i Safari są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, a iCloud jest zastrzeżonym znakiem usługowym firmy Apple, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Asphalt, Gameloft, logo Gameloft oraz Tropical Madness są znakami towarowymi firmy Gameloft S.A. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © Q Entertainment © Bandai 2004. Lumines jest znakiem towarowym firmy Bandai. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie © 2006 Gameloft.
Asteroids © 2007 Atari, Inc. Atari jest znakiem towarowym firmy Atari, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja i publikacja: firma glu mobile na licencji firmy Atari.

AT&T, logo AT&T, slogany AT&T oraz inne nazwy i logo produktów/usług AT&T, w tym AT&T Navigator, Media, SBC i SmartChip, są znakami towarowymi i znakami usługowymi AT&T Intellectual Property lub przedsiębiorstw zrzeszonych („Znaki AT&T”).

Audible jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Audible, Inc.

AutoRama jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Scalado AB.

Baidu jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Baidu.com, Inc.

Beatnik i miniBAE są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Beatnik, Inc.

BellSouth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect i SureType są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy BlackBerry Limited.

Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.

Blu-ray i Blu-ray Disk są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

Box jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Box, Inc.

Bump jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bump Technologies, Inc.

Clear Voice jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Able Planet, Inc.

Corel, WinZip i WordPerfect są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation.

Corning i Gorilla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Corning Incorporated.

Crash Bandicoot i Guitar Hero są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Activision Publishing Inc.

docomo, i-Menu, i-mode oraz Machi-Chara są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy NTT docomo, Inc.

DLNA i DLNA Certified są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Digital Living Network Alliance.

Domino, iNotes, Lotus i Lotus Notes są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
Dropbox jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP i PS3 są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment, Inc.

Dungeon Defenders jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trendy Entertainment Inc.

EA, logo EA, The Sims, logo The Sims 2 oraz logo The Sims 3 są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Electronic Arts Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

eBuddy jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy eBuddy, B.V.

eCompass jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Genoptix, Inc.

E Ink jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy E Ink Corporation.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

e surfing jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy China Telecom Corporation Limited.

Evernote jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Evernote Corporation.

Facebook, logo Facebook oraz logo „f” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Meta Platforms, Inc.

Fave 5 i Faves są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy T-Mobile US, Inc.

Fetion jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy China Mobile Communications Corporation.

Fido jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Fido Solutions, Inc.

FIFA, logo FIFA, symbole graficzne i maskotki imprez FIFA, w tym symbol graficzny i maskotka 2014 FIFA World Cup Brazil™ oraz inne logo FIFA, oznaczenia imprez FIFA i nazwy produktów lub usług są znakami towarowymi i materiałami objętymi prawami autorskimi organizacji Fédération Internationale de Football Association.

Firefox i mozilla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji Mozilla Foundation.

Flickr i Yahoo! są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Yahoo! Inc.

Foursquare jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy F-Secure Corporation.

GasBuddy jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ oraz ich logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, robot Android, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, logo Google, Google Calendar, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Maps, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword i YouTube to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Google LLC. Fragmenty materiałów powielono lub zmodyfikowano na podstawie dzieł utworzonych i udostępnionych przez firmę Google oraz wykorzystano zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Uznanie autorstwa 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution).

Robot Android jest powielony lub zmodyfikowany na podstawie dzieł utworzonych i udostępnionych przez firmę Google oraz wykorzystany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Uznanie autorstwa 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution).
TrackID™ działa w oparciu o Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote, Mobile MusicID oraz Video Explore są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gracenote, Inc.

GroupWise i Novell są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.

Handango jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Handango, Inc.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.
ICQ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICQ Inc.

Logo Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji Japan Audio Society.

Intel486 jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.

IrDA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Infrared Data Association.

Izelsene jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Noktacom Medya Internet Hizmetleri San. Tic. A.S.

Jabber jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Jabber, Inc.

Java, JavaScript i wszystkie powiązane znaki towarowe oraz logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle America, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java™ J2ME™. 1. Ograniczenia: Oprogramowanie stanowi poufne informacje objęte prawem autorskim należące do firmy Sun i tytuł własności do wszystkich kopii oprogramowania pozostaje własnością firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Modyfikowanie, dekompilowanie, dezasemblowanie, odszyfrowywanie, wyodrębnianie lub odtwarzanie Oprogramowania w jakikolwiek inny sposób przez klienta jest niedozwolone. Dzierżawienie, cedowanie praw do Oprogramowania lub udzielanie dalszej licencji na Oprogramowanie w całości lub w części jest niedozwolone. 2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, w tym dane techniczne, podlega przepisom Stanów Zjednoczonych dotyczącym kontroli eksportu, łącznie z ustawą o kontroli eksportu (Export Administration Act) i związanym z nią przepisom; może też podlegać przepisom innych krajów dotyczącym eksportu i importu. Klient wyraża zgodę na ścisłe przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów oraz potwierdza swoją odpowiedzialność za uzyskanie wymaganych licencji dotyczących eksportu, ponownego eksportu lub importu Oprogramowania. Oprogramowanie nie może być pobierane ani w inny sposób eksportowane lub ponownie eksportowane (i) na obszar takich krajów jak Kuba, Irak, Iran, Korea Północna, Libia, Sudan, Syria (ta lista może ulegać okresowym modyfikacjom), do mieszkańców lub obywateli tych państw ani do jakichkolwiek innych krajów objętych embargiem towarowym nałożonym przez Stany Zjednoczone ani (ii) do żadnych osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym odpowiednio w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawach DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2).
Jewel Quest i iWin.com są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy iWin, Inc. Opublikowane przez I-play, znak towarowy i nazwa handlowa firmy Digital Bridges Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Johnny Crash, Racing Fever i Tower Bloxx są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Digital Chocolate.
© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS i logo EA SPORTS są znakami towarowymi firmy Electronic Arts Inc. Znak „John Madden” oraz nazwa, wizerunek lub inne atrybuty osoby Johna Maddena odtwarzane w ramach niniejszego produktu są znakami towarowymi lub stanowią własność intelektualną firmy Red Bear, Inc. lub Johna Maddena oraz podlegają licencji firmy Electronic Arts Inc. i nie mogą być użyte w całości ani w części bez pisemnego zezwolenia firmy Red Bear lub Johna Maddena. © 2011 NFL Properties LLC. Nazwy/logo zespołów są znakami towarowymi określonych zespołów. Wszelkie inne znaki towarowe powiązane z NFL stanowią własność Narodowej Ligi Futbolowej. Oficjalny produkt NFL Players Incorporated | NFLPLAYERS.com.

joyn jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GSMA Ltd.

Key Ring jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mobestream Media Inc.

Last.fm jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Last.fm, Ltd.

LinkedIn jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy LinkedIn Corporation.

Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa.

LTE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ETSI.

Lumines jest znakiem towarowym firmy Bandai Namco Entertainment Inc.

Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnej litery D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Prace poufne, nieopublikowane. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MasterCard jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MasterCard Worldwide.

McAfee jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy McAfee Inc. i/lub jej spółek zależnych.

Media Go i Media Go Experience są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Media Software and Services.

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passport, WMM, WPA-PSK i WPA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

MirrorLink oraz logo MirrorLink są znakami certyfikacyjnymi firmy Car Connectivity Consortium LLC.

MobiSystems jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mobile Systems, Inc.

MobiTV jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MobiTV, Inc.

mora touch jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Label Gate Co., Ltd.

Moxier jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Emtrace Technologies USA Inc.

My-Cast jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Garmin Ltd.

MySpace jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MySpace, Inc.

Napster To Go™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Napster, LLC.

NeoReader jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NeoMedia Technologies Inc.

NetFront i Smart-Fit Rendering są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCESS Co., Ltd.

N-Mark to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

OpenGL jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Silicon Graphics International Corp. lub jej przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Opera, Opera Mini i Opera Mobile są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Opera Software ASA.

Orange jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Orange Personal Communications Services Ltd. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są powiązane.

Oreo to znak towarowy grupy Mondelez International, Inc.

Pandora jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc.

PictBridge jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Camera & Imaging Products Association.

Play Anywhere jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Catch Media, Inc.

Polar i WearLink są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Polar Electro Oy.

Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium.

QQ i logo QQ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Tencent Holdings Ltd.

QR Code jest znakiem towarowym Denso Wave Inc.

Quiksilver jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Quiksilver Americas, Inc.

Real i RealPlayer są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy RealNetworks, Inc. Znak towarowy RealPlayer(TM) for Mobile jest objęty licencją RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2007, RealNetworks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RoadSync jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DataViz, Inc.

Scoopt jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Scoopt Limited.

Logo SD, SDHC, miniSD, microSD i microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C LLC.

SecurID jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy RSA Security, Inc.

Skype jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Skype Limited.

Snapfish jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Snapfish.

SocialEngine jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Webligo Developments, LLC.

SPB jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SPB Software Inc.

Spider-Man oraz powiązane postaci i elementy: TM & © 2014 Marvel. Amazing Spider-Man 2, film ©2014 CPII. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spotify jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Spotify Ltd.

SugarSync jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy KeepItSafe, Inc.

Symbian jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Symbian Foundation Ltd.

SyncML i Wireless Village są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Open Mobile Alliance.

T-Mobile USA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Deutsche Telekom AG Corporation.

T9™ Text Input jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nuance Communications, Inc. Metoda edycji T9™ Text Input jest licencjonowana na podstawie co najmniej jednego z następujących patentów: w USA patenty nr 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; w Kanadzie patent nr 1,331,057, w Wielkiej Brytanii patent nr 2238414B, w Hongkongu patent zwykły nr HK0940329; w Singapurze patent nr 51383; w Europie patent nr 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; w różnych krajach rozpatrywane są kolejne zgłoszenia patentowe.

TransFlash jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

Twitpic jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, logo Twitter w postaci ptaka oraz symbol „t” serwisu Twitter są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Twitter, Inc.

USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.

V Cast jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Verizon Wireless.

Visa jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Visa International Service Association.

Vodafone i Vodafone live! są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Vodafone Group PLC. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są powiązane.

WAPI jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth oraz Wayfinder Navigator są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wayfinder Systems AB.

Whereis jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telstra Corporation Limited.

WhiteMagic jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Japan Display Inc.

Wikipedia jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot jest znakiem towarowym firmy Appello Systems AB, a opatrzone nim produkty stanowią własność Appello Systems AB i są chronione przed użyciem przez podmioty nieupoważnione przepisami o znakach towarowych.

Zillow jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Zillow, Inc.

Objęte jednym lub kilkoma zastrzeżeniami patentów HEVC wymienionych na stronie patentlist.accessadvance.com.

HEVC Advance ™

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszej witrynie internetowej mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są powiązane.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2023 r.