Varemerker

3GPP er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører ETSI.

AccuWeather er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon og Qualcomm er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Qualcomm, Inc.

Active X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Reader er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

ALKALEIDO er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Kobe Steel, Ltd.

AIM og AOL er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører AOL Inc.

AllSport GPS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Trimble Inc.

ANT og ANT+ er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører ANT Wireless.

AppForge er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime og Safari er varemerker eller registrerte varemerker, og iCloud er et registrert tjenestemerke, som tilhører Apple, Inc. i USA og andre land.

Asphalt, Gameloft, Gameloft-logoen og Tropical Madness er varemerker som tilhører Gameloft S.A. i USA og/eller andre land. Q Entertainment © Bandai 2004. Lumines er et varemerke som tilhører Bandai. Med enerett. Programmert av © 2006 Gameloft.
Asteroids © 2007 Atari, Inc. Atari er et varemerke for Atari, Inc. Med enerett. Produsert og utgitt av glu mobile på lisens fra Atari.

AT&T, AT&T-logoen, AT&T-slagord og andre produkt-/tjenestenavn og logoer tilhørende AT&T, inkludert AT&T Navigator, Media, SBC og SmartChip, er varemerker og tjenestemerker som tilhører AT&T Intellectual Property eller AT&Ts tilknyttede selskaper («AT&T-merker»).

Audible er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Audible, Inc.

AutoRama er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Scalado AB.

Baidu er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Baidu.com, Inc.

Beatnik og miniBAE er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Beatnik, Inc.

BellSouth er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect og SureType er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører BlackBerry Limited

Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.

Blu-ray og Blu-ray Disc er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.

Box er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Box, Inc

Bump er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Bump Technologies, Inc.

Clear Voice er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Able Planet, Inc.

Corel, WinZip og WordPerfect er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Corel Corporation.

Corning og Gorilla er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Corning Incorporated.

Crash Bandicoot og Guitar Hero er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Activision Publishing, Inc.

docomo, i-Menu, i-mode og Machi-Chara er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører NTT docomo, Inc.

DLNA og DLNA Certified er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Digital Living Network Alliance.

Domino, iNotes, Lotus og Lotus Notes er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører International Business Machines Corporation.
Dropbox er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP og PS3 er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc.

Dungeon Defenders er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Trendy Entertainment Inc.

EA, EA-logoen, The Sims, The Sims 2-logoen og The Sims 3-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Electronic Arts Inc. i USA og/eller andre land.

eBuddy er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører eBuddy, B.V.

eCompass er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Genoptix, Inc.

E Ink er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører E Ink Corporation.

Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

e surfing er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører China Telecom Corporation Limited.

Evernote er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Evernote Corporation.

Facebook, Facebook-logoen og «f»-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Meta Platforms, Inc.

Fave 5 og Faves er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører T-Mobile US, Inc.

Fetion er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører China Mobile Communications Corporation.

Fido er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Fido Solutions, Inc.

FIFA, FIFA-logoen, emblemene og maskotene til FIFA-arrangementer, inkludert emblemene og maskotene til 2014 FIFA World Cup Brazil™ og andre FIFA-logoer, FIFA-arrangementsmerker og produkt- og tjenestenavn, er varemerker og opphavsrettsbeskyttet materiale som tilhører Fédération Internationale de Football Association.

Firefox og Mozilla er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Mozilla Foundation.

Flickr og Yahoo! er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Yahoo! Inc.

Foursquare er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører F-Secure Corporation.

GasBuddy er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ og deres logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Android-roboten, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, Google-logoen, Google Kalender, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Maps, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword og YouTube er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Google LLC. Deler av materialet er reprodusert av eller modifikasjoner basert på verk skapt og delt av Google, og brukes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Android-roboten er reprodusert av eller modifisert fra verk skapt og delt av Google, og brukes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.
TrackID™ drives av Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote, Mobile MusicID og Video Explore er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Gracenote, Inc.

GroupWise og Novell er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Novell, Inc.

Handango er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Handango, Inc.

Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
ICQ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører ICQ Inc.

Hi-Res Audio- og Hi-Res Audio Wireless-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Japan Audio Society.

Intel486 er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Intel Corporation.

IrDA er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Infrared Data Association.

Izelsene er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Noktacom Medya Internet Hizmetleri San. Tic. A.S.

Jabber er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Jabber, Inc

Java, JavaScript og Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Oracle America, Inc., i USA og andre land, og lisensavtalen for sluttbrukere for Sun Java™ J2ME™. 1. Begrensninger: Programvaren er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og Sun og/eller dets lisensgivere eier alle eksemplarer. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, trekke ut eller på andre måter foreta omvendt utvikling av programvaren. Programvaren skal ikke leases, tilordnes eller underlisensieres, verken i sin helhet eller delvis. 2. Eksportforskrifter: Programvaren, inkludert tekniske data, er underlagt eksportbestemmelser fastsatt av USA, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- og importforskrifter i andre land. Kunden samtykker i å overholde alle disse forskriftene nøye og erkjenner at det er kundens ansvar å skaffe lisenser til å eksportere, videreeksportere eller importere programvaren. Programvaren kan ikke lastes ned eller på andre måter eksporteres eller videreeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan, Syria (denne listen kan endres fra tid til annen) eller andre land som USA forbyr handel med, eller (ii) til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over «Specially Designated Nationals» eller det amerikanske handelsdepartementets «Table of Denial Orders». 3. Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS 252.227-7013(c) (1) og FAR 52.227-19(c) (2).
Jewel Quest og iWin.com er registrerte varemerker som tilhører iWin, Inc. Publisert av I-play, varemerke og foretaksnavn for Digital Bridges Ltd. Med enerett.

Johnny Crash, Racing Fever og Tower Bloxx er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Digital Chocolate.
2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS og EA SPORTS-logoen er varemerker som tilhører Electronic Arts Inc. Merket «John Madden» og navnet, portrettet og andre attributter for John Madden reprodusert i dette produktet, er varemerker eller andre åndsrettigheter tilhørende Red Bear, Inc. eller John Madden, er underlagt lisens til Electronic Arts Inc., og kan ikke på noen måte helt eller delvis brukes uten forhåndsinnhentet samtykke fra Red Bear eller John Madden. 2011 NFL Properties LLC. Lagnavn/-logoer er varemerker som tilhører de angitte lagene. Alle andre NFL-relaterte varemerker er varemerker som tilhører National Football League. Offisielt lisensiert produkt for National Football League Players Incorporated | NFLPLAYERS.com.

joyn er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører GSMA Ltd.

Key Ring er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Mobestream Media Inc.

Last.fm er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Last.fm, Ltd.

LinkedIn er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører LinkedIn Corporation.

Linux er et registrert varemerke som tilhører personen Linus Torvalds.

LTE er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører ETSI.

Lumines er et varemerke som tilhører Bandai Namco Entertainment Inc.

Dolby, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte verk. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Med enerett.

MasterCard er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører MasterCard Worldwide.

McAfee er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører McAfee Inc. og/eller tilknyttede selskaper.

Media Go og Media Go Experience er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sony Media Software and Services.

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WMM, WPA-PSK og WPA er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

MirrorLink og MirrorLink-logoen er godkjenningsmerker som tilhører Car Connectivity Consortium LLC.

MobiSystems er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Mobile Systems, Inc.

MobiTV er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører MobiTV, Inc.

mora touch er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Label Gate Co., Ltd.

Moxier er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Emtrace Technologies USA Inc.

My-Cast er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Garmin Ltd.

MySpace er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører MySpace, Inc.

Napster To Go™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Napster, LLC.

NeoReader er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NeoMedia Technologies Inc.

NetFront og Smart-Fit Rendering er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører ACCESS Co., Ltd.

N-Mark er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

OpenGL er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Silicon Graphics International Corp. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Opera, Opera Mini og Opera Mobile er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Opera Software ASA.

Orange er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Orange Personal Communications Services Ltd. Alle andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker som tilhører de respektive selskapene de er tilknyttet.

Oreo er et varemerke som tilhører Mondelez International, Inc. group.

Pandora er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Pandora Media, Inc.

PictBridge er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Camera & Imaging Products Association.

Play Anywhere er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Catch Media, Inc.

Polar og WearLink er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Polar Electro Oy.

«Qi»-symbolet er et varemerke som tilhører Wireless Power Consortium.

QQ og QQ-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Tencent Holdings Ltd

QR Code er et varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED.

Quiksilver er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Quiksilver Americas, Inc.

Real og RealPlayer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører RealNetworks, Inc. RealPlayer(TM) for Mobile er inkludert i lisensen fra RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2007, RealNetworks, Inc. Med enerett.

RoadSync er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører DataViz, Inc.

Scoopt er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Scoopt Limited.

SD-, SDHC-, miniSD-, microSD- og microSDHC-logoene er varemerker som tilhører SD-3C LLC.

SecurID er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører RSA Security, Inc.

Skype er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Skype Limited.

Snapfish er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Snapfish.

SocialEngine er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Webligo Developments, LLC.

SPB er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører SPB Software Inc.

Spider-Man og relaterte rollefigurer og elementer: TM & © 2014 Marvel. The Amazing Spider-Man 2, the Movie ©2014 CPII. Med enerett.

Spotify er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Spotify Ltd.

SugarSync er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører KeepItSafe, Inc.

Symbian er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Symbian Foundation Ltd.

SyncML og Wireless Village er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Open Mobile Alliance.

T-Mobile USA er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Deutsche Telekom AG Corporation.

T9™ Text Input (T9™-inntasting) er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Nuance Communications, Inc. T9™ Text Input er lisensiert under ett eller flere av følgende: Patentnummer for USA: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554. Patentnummer for Canada: 1,331,057. Patentnummer for Storbritannia: 2238414B, Standard patentnummer for Hongkong: HK0940329. Patentnummer for Singapore: 51383. Patentnummer for Europa: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader over hele verden.

TransFlash er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører SanDisk Corporation.

Twitpic er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, Twitter-logoen, Twitter-fuglen og Twitter-«t»-en er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Twitter, Inc.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

V Cast er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Verizon Wireless.

Visa er et registrert varemerke som tilhører Visa International Service Association.

Vodafone og Vodafone live! er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Vodafone Group PLC. Alle andre firma- og produktnavn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

WAPI er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth og Wayfinder Navigator er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Wayfinder Systems AB.

Whereis er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Telstra Corporation Limited.

WhiteMagic er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Japan Display Inc.

Wikipedia er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot er et varemerke som tilhører Appello Systems AB, og dets produkter tilhører Appello Systems AB og er beskyttet av varemerkelover mot uautorisert bruk.

Zillow er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Zillow, Inc.

Dekket av ett eller flere krav om HEVC-patentene som er oppført i patentlist.accessadvance.com.

HEVC Advance ™

Alle andre selskaps- og produktnavn vist på dette nettstedet, kan være varemerker som tilhører de respektive selskapene de er tilknyttet.

Sist oppdatert i juli 2023.