SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Ochrann� známky

Ochrann� známky jiných společnost�:

3GPP je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ETSI.

AccuWeather je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon a Qualcomm jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Qualcomm, Inc.

Active X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint a Windows Vista jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v�dalš�ch zem�ch.

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition a Adobe Reader jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v dalš�ch zem�ch.

ALKALEIDO je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Kobe Steel, Ltd.

AIM a AOL jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti AOL Inc.

AllSport GPS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Trimble Inc.

ANT a ANT+ jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti ANT Wireless.

AppForge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime a Safari jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky a iCloud je registrovaná ochranná známka služby společnosti Apple, Inc. v USA a v dalších zemích.

Asphalt, Gameloft, logo Gameloft a Tropical Madness jsou ochrann� známky společnosti Gameloft S.A. v USA nebo v dalš�ch zem�ch. � Q Entertainment � Bandai 2004. Lumines je ((ochranná známka společnosti Bandai. Všechna práva vyhrazena. Programoval � 2006 Gameloft.

Asteroids � 2007 Atari, Inc. Atari je ochranná známka společnosti Atari, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vydává a distribuuje glu mobile v licenci Atari.

AT&T, logo AT&T, slogany AT&T a dalš� názvy produktů/služeb a loga AT&T včetně názvů a log AT&T Navigator, Media, SBC a SmartChip jsou ochrann� známky a značky služeb společnosti AT&T Intellectual Property nebo přidružených společnost� společnosti AT&T („značky AT&T“).

Audible je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Audible, Inc.

AutoRama je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Scalado AB.

Baidu je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Baidu.com, Inc.

Beatnik a miniBAE jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Beatnik, Inc.

BellSouth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect a SureType jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti BlackBerry Limited.

Bluetooth, 블루투스, 蓝牙 a 藍牙 jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Bluetooth SIG Inc. a společnost Sony Mobile je použ�vá na základě licence.

Blu-ray a Blu-ray Disk jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Blu-ray Disc Association.

Box je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Box, Inc.

Bump je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bump Technologies, Inc.

Clear Voice je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Able Planet, Inc.

Corel, WinZip a WordPerfect jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Corel Corporation.

Corning a Gorilla jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Corning Incorporated.

Crash Bandicoot a Guitar Hero jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Activision Publishing, Inc.

docomo, i-Menu, i-mode a Machi-Chara jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti NTT docomo, Inc.

DLNA a DLNA Certified jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky sdružen� Digital Living Network Alliance.

Domino, iNotes, Lotus a Lotus Notes jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky International Business Machines Corporation.

Dropbox je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP a PS3 jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Dungeon Defenders je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Trendy Entertainment Inc.

EA, logo EA, The Sims, logo The Sims 2 a logo The Sims 3 jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Electronic Arts Inc. v USA nebo v dalš�ch zem�ch.

eBuddy je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti eBuddy, B.V.

eCompass je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Genoptix, Inc.

E Ink je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti E Ink Corporation.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

e surfing je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti China Telecom Corporation Limited.

Evernote je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Evernote Corporation.

Facebook, logo Facebook a logo s�p�smenem „f“ jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Facebook, Inc.

Fave 5 a Faves jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti T-Mobile US, Inc.

Fetion je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti China Mobile Communications Corporation.

Fido je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Fido Solutions, Inc.

FIFA, logo FIFA, embl�my a maskoti událost� FIFA, včetně embl�mu a maskota mistrovstv� světa FIFA v Braz�lii 2014 a dalš� loga FIFA, značky událost� FIFA a názvy produktů a služeb jsou ochrannými známkami a autorsky chráněným materiálem organizace F�d�ration Internationale de Football Association.

Firefox a mozilla jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Mozilla Foundation.

Flickr a Yahoo! jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Yahoo! Inc.

Foursquare je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti F-Secure Corporation.

GasBuddy je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ a jejich loga jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, robot Android, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, logo Google, Google Calendar, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Maps, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword a YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google LLC. Části materiálů jsou reprodukovány nebo upravovány na základě díla vytvořeného a sdíleného společností Google a použity v souladu s podmínkami popsanými v dokumentu Creative Commons 3.0 Attribution License.

TrackID™ využ�vá technologii Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote, Mobile MusicID a Video Explore jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Gracenote, Inc.

GroupWise a Novell jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Novell, Inc.

Handango je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Handango, Inc.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti HDMI Licensing LLC.

ICQ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ICQ Inc.

Intel486 je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.

IrDA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Infrared Data Association.

Izelsene je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Noktacom Medya Internet Hizmetleri San. Tic. A.S.

Jabber je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Jabber, Inc.

Java, JavaScript a obchodn� známky a loga založená na výrazu Java jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Oracle America, Inc. v USA a dalš�ch zem�ch a plat� licenčn� ujednán� pro koncov�ho uživatele technologie Sun Java™ J2ME™. 1. Omezen�: Tento software obsahuje důvěrn� informace společnosti Sun chráněn� autorským právem. Společnost Sun a jej� licenčn� partneři vlastn� všechny kopie softwaru. Zákazn�k nesm� měnit, dekompilovat, převádět ze strojov�ho kódu, dešifrovat, extrahovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesm� být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část. 2. Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahuj� zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nař�zen� U.S. Export Administration Act (správn� nař�zen� o vývozu z USA) a souvisej�c�ch předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zem�ch. Zákazn�k souhlas�, že bude př�sně dodržovat všechny tyto předpisy a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyv�zt nebo opětovně vyv�zt (i) do následuj�c�ch zem� nebo státn�m př�slušn�kům či obyvatelům těchto zem�: Kuba, Irák, Írán, Severn� Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být př�ležitostně měněn) nebo jiných zem�, na kter� je uvaleno embargo pro vývoz zbož� z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financ� USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. 3. Omezen� práv: Na použ�ván�, kop�rován� nebo zpř�stupněn� státn� správou USA se vztahuj� omezen� uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v př�slušných dodatc�ch DFARS 252.227-7013(c) (1) a FAR 52.227-19(c) (2).

Jewel Quest a iWin.com jsou registrovan� ochrann� známky společnosti iWin, Inc. Vydává I-play (ochranná známka a obchodn� název společnosti Digital Bridges Ltd). Všechna práva vyhrazena.

Johnny Crash, Racing Fever a Tower Bloxx jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Digital Chocolate.

� 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS a logo EA SPORTS jsou ochrann� známky společnosti Electronic Arts Inc. Značka „John Madden“ a jm�no, podobizna a dalš� atributy Johna Maddena reprodukovan� na tomto produktu jsou ochrann� známky nebo jin� duševn� vlastnictv� společnosti Red Bear, Inc. nebo Johna Maddena, jsou společnosti Electronic Arts Inc. poskytovány za podm�nek licence a bez předchoz�ho p�semn�ho souhlasu společnosti Red Bear nebo Johna Maddena nesm� být použ�vány jinak, a už zčásti, nebo jako celek. � 2011 NFL Properties LLC. Názvy/loga týmů jsou ochrann� známky uvedených týmů. Všechny ostatn� ochrann� známky souvisej�c� s organizac� NFL jsou ochrann� známky organizace National Football League. Oficiálně licencovaný produkt společnosti National Football League Players Incorporated | NFLPLAYERS.com.

joyn je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti GSMA Ltd.

Key Ring je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Mobestream Media Inc.

Last.fm je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Last.fm, Ltd.

LinkedIn je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti LinkedIn Corporation.

Linux je registrovaná ochranná známka patř�c� Linusi Torvaldsovi jako jednotlivci.

LTE je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ETSI.

Lumines je ochranná známka společnosti Bandai Namco Entertainment Inc.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a logo s dvojitým D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

MasterCard je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti MasterCard Worldwide.

McAfee je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti McAfee Inc. a jej�ch přidružených společnost�.

Media Go a Media Go Experience jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Sony Media Software and Services.

microSD a SD jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti SD-3C LLC.

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WMM, WPA-PSK a WPA jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky organizace Wi-Fi Alliance.

MirrorLink a logo MirrorLink Logo jsou certifikačn� značky organizace Car Connectivity Consortium LLC.

MobiSystems je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Mobile Systems, Inc.

MobiTV je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti MobiTV, Inc.

mora touch je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Label Gate Co., Ltd.

Moxier je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Emtrace Technologies USA Inc.

My-Cast je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Garmin Ltd.

MySpace je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti MySpace, Inc.

Napster To Go™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Napster, LLC.

NeoReader je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NeoMedia Technologies Inc.

NetFront a Smart-Fit Rendering jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti ACCESS Co., Ltd.

Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace NFC Forum, Inc. v USA a v dalších zemích.

OpenGL je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Silicon Graphics International Corp. nebo jej�ch poboček v USA nebo v�jiných zem�ch.

Opera, Opera Mini a Opera Mobile jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Opera Software ASA.

Orange je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Orange Personal Communications Services Ltd. Všechny ostatní názvy společností a výrobků mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

Oreo je ochranná známka skupiny Mondelez International, Inc..

Pandora je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Pandora Media, Inc.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Camera & Imaging Products Association.

Play Anywhere je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Catch Media, Inc.

Polar a WearLink jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Polar Electro Oy.

Symbol Qi je ochrannou známkou společnosti Wireless Power Consortium.

QQ a loga QQ jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Tencent Holdings Ltd.

Quiksilver je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Quiksilver Americas, Inc.

Real a RealPlayer jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti RealNetworks, Inc. RealPlayer(TM) for Mobile je použit v�rámci licence od společnosti RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

RoadSync je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti DataViz, Inc.

Scoopt je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Scoopt Limited.

SecurID je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti RSA Security, Inc.

Skype je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Skype Limited.

Snapfish je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Snapfish.

SocialEngine je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Webligo Developments, LLC.

SPB je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SPB Software Inc.

Spider-Man a souvisej�c� postavy a prvky: TM a � 2014 Marvel. The Amazing Spider-Man 2, the Movie �2014 CPII. Všechna práva vyhrazena.

Spotify je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Spotify Ltd.

SugarSync je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti KeepItSafe, Inc.

Symbian je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Symbian Foundation Ltd.

SyncML a Wireless Village jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Open Mobile Alliance.

T-Mobile USA je registrovaná ochranná známka společnosti Deutsche Telekom AG Corporation.

T9™ Text Input je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Communications, Inc. T9™ Text Input se použ�vá v�rámci licence pod jedn�m nebo několika z�následuj�c�ch patentů: U.S. Pat. č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; Canadian Pat. č. 1 331 057, United Kingdom Pat. č. 2238414B, Hong Kong Standard Pat. č. HK0940329; Republic of Singapore Pat. č. 51383; Euro. Pat. č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB a byly podány žádosti o udělen� patentů v dalš�ch zem�ch cel�ho světa.

TransFlash je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

Twitpic je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, logo Twitter, pták Twitteru a p�smeno Twitter „t“ jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Twitter, Inc.

USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochrann� známky organizace USB Implementers Forum.

V Cast ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Verizon Wireless.

Visa je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Visa International Service Association.

Vodafone a Vodafone live! jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Vodafone Group PLC. Všechny ostatn� názvy společnost� a výrobků mohou být ochrannými známkami př�slušných společnost�.

WAPI je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth a Wayfinder Navigator jsou ochrann� známky nebo registrovan� ochrann� známky společnosti Wayfinder Systems AB.

Whereis je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telstra Corporation Limited.

WhiteMagic je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Japan Display Inc.

Wikipedia je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot je ochranná známka společnosti Appello Systems AB. Př�slušn� produkty jsou majetkem společnosti Appello Systems AB a jsou chráněny autorským zákonem proti neoprávněn�mu použit�.

Zillow je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Zillow, Inc.

Pokryto jedním nebo více patentovými nároky HEVC uvedenými na patentlist.accessadvance.com.

HEVC Advance ™

Všechny ostatn� názvy společnost� a výrobků uveden� na tomto webu mohou být ochrann� známky př�slušných společnost�.

Poslední aktualizace: 14. srpna 2019.