Търговски марки

3GPP е търговска марка или регистрирана търговска марка на ETSI.

AccuWeather е търговска марка или регистрирана търговска марка на AccuWeather, Inc.

Adreno, Snapdragon и Qualcomm са търговски марки или регистрирани търговски марки на Qualcomm, Inc.

Active X, Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows XP, Microsoft Word, MSN, OneDrive, OneNote, Outlook, PivotTable, SharePoint и Windows Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Adobe Acrobat, Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition и Adobe Reader са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или в други държави.

ALKALEIDO е търговска марка или регистрирана търговска марка на Kobe Steel, Ltd.

AIM и AOL е търговски марки или регистрирани търговски марки на AOL Inc.

AllSport GPS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Trimble Inc.

ANT и ANT+ са търговски марки или регистрирани търговски марки на ANT Wireless.

AppForge е търговска марка или регистрирана търговска марка на AppForge, Inc.

Apple, iPhone, iPhoto, iTunes, Mac, macOS, QuickTime и Safari са търговски марки или регистрирани търговски марки, а iCloud е регистрирана марка на услуга на Apple, Inc. в Съединените щати и други държави.

Asphalt, Gameloft, емблемата на Gameloft и Tropical Madness са търговски марки на Gameloft S.A. в САЩ и/или други държави. © Q Entertainment © Bandai 2004. Lumines е търговска марка на Bandai. Всички права запазени. Програмирано от © 2006 Gameloft.
Asteroids © 2007 Atari, Inc. Atari е търговска марка на Atari, Inc. Всички права запазени. Създадено и публикувано от glu mobile съгласно лиценз от Atari.

AT&T, емблемата на AT&T, девизите на AT&T и други имена и емблеми на продукти/услуги на AT&T, включително AT&T Navigator, Media, SBC и SmartChip, са търговски марки и марки за услуги на AT&T Intellectual Property или свързаните с AT&T компании („Марки на AT&T“).

Audible е търговска марка или регистрирана търговска марка на Audible, Inc.

AutoRama е търговска марка или регистрирана търговска марка на Scalado AB.

Baidu е търговска марка или регистрирана търговска марка на Baidu.com, Inc.

Beatnik и miniBAE са търговски марки или регистрирани търговски марки на Beatnik, Inc.

BellSouth е търговска марка или регистрирана търговска марка на AT&T Intellectual Property II, L.P.

BlackBerry, BlackBerry Connect и SureType са търговски марки или регистрирани търговски марки на BlackBerry Limited.

Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.

Blu-ray и Blu-ray Disk са търговски марки или регистрирани търговски марки на Blu-ray Disc Association.

Box е търговска марка или регистрирана търговска марка на Box, Inc.

Bump е търговска марка или регистрирана търговска марка на Bump Technologies, Inc.

Clear Voice е търговска марка или регистрирана търговска марка на Able Planet, Inc.

Corel, WinZip и WordPerfect са търговски марки или регистрирани търговски марки на Corel Corporation.

Corning и Gorilla са търговски марки или регистрирани търговски марки на Corning Incorporated.

Crash Bandicoot и Guitar Hero са търговски марки или регистрирани търговски марки на Activision Publishing, Inc.

docomo, i-Menu, i-mode и Machi-Chara са търговски марки или регистрирани търговски марки на NTT docomo, Inc.

DLNA и DLNA Certified са търговски марки или регистрирани търговски марки на Digital Living Network Alliance.

Domino, iNotes, Lotus и Lotus Notes са търговски марки или регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation.
Dropbox е търговска марка или регистрирана търговска марка на Dropbox, Inc.

DUALSHOCK, nasne, PlayStation, PlayStation Portable, PSP и PS3 са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.

Dungeon Defenders е търговска марка или регистрирана търговска марка на Trendy Entertainment Inc.

EA, емблемата на EA, The Sims, емблемата на The Sims 2 и емблемата на The Sims 3 са търговски марки или регистрирани търговски марки на Electronic Arts Inc. в САЩ и/или други държави.

eBuddy е търговска марка или регистрирана търговска марка на eBuddy, B.V.

eCompass е търговска марка или регистрирана търговска марка на Genoptix, Inc.

E Ink е търговска марка или регистрирана търговска марка на E Ink Corporation.

Ericsson е търговска марка или регистрирана търговска марка на Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

e surfing е търговска марка или регистрирана търговска марка на China Telecom Corporation Limited.

Evernote е търговска марка или регистрирана търговска марка на Evernote Corporation.

Facebook, емблемата на Facebook и емблемата „f“ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Meta Platforms, Inc.

Fave 5 и Faves са търговски марки или регистрирани търговски марки на T-Mobile US, Inc.

Fetion е търговска марка или регистрирана търговска марка на China Mobile Communications Corporation.

Fido е търговска марка или регистрирана търговска марка на Fido Solutions, Inc.

FIFA, емблемата на FIFA, емблемите и талисманите на събитията на FIFA, включително емблемата и талисманът на 2014 FIFA World Cup Brazil™ и други емблеми на FIFA, марки и продукти на събития на FIFA, както и имена на услуги на FIFA са търговски марки и защитени с авторско право материали на Fédération Internationale de Football Association.

Firefox и mozilla са търговски марки или регистрирани търговски марки на Mozilla Foundation.

Flickr и Yahoo! са търговски марки или регистрирани търговски марки на Yahoo! Inc.

Foursquare е търговска марка или регистрирана търговска марка на Foursquare Labs, Inc.

F-Secure Mobile Security е търговска марка или регистрирана търговска марка на F-Secure Corporation.

GasBuddy е търговска марка или регистрирана търговска марка на GasBuddy Organization Inc.

Gokivo™, Networks In Motion™ и техните емблеми са регистрирани търговски марки или търговски марки на Networks In Motion, Inc.

Google, Android, Android Beam, Android Market, роботът на Android, Blogger, Chrome, Chromecast, Gmail, логото на Google, Google Календар, Google Cast, Google Checkout, Google Duo, Google Goggles, Google Latitude, Google Mail, Google Карти, Google Mobile, Google Play, Google Sync, Google Talk, Google Voice, Google Wallet, Hangouts, iGoogle, Orkut, Picasa, Quickoffice, Quickpoint, Quicksheet, Quickword и YouTube са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. Части от материалите са възпроизведени или модификации, базирани на работа, създадена и споделена от Google и използвана съгласно условията, описани в лиценза за приписване Creative Commons 3.0.

Роботът Android е възпроизведен или модифициран от работа, създадена и споделена от Google и използвана съгласно условията, описани в лиценза за приписване Creative Commons 3.0.
TrackID™ се осигурява от Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote, Mobile MusicID и Video Explore са търговски марки или регистрирани търговски марки на Gracenote, Inc.

GroupWise и Novell са търговски марки или регистрирани търговски марки на Novell, Inc.

Handango е търговска марка или регистрирана търговска марка на Handango, Inc.

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.
ICQ е търговска марка или регистрирана търговска марка на ICQ Inc.

Логотипите Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless са търговски марки или регистрирани търговски марки на Japan Audio Society.

Intel486 е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.

IrDA е търговска марка или регистрирана търговска марка на Infrared Data Association.

Izelsene е търговска марка или регистрирана търговска марка на Noktacom Medya Internet Hizmetleri San. Tic. A.S.

Jabber е търговска марка или регистрирана търговска марка на Jabber, Inc.

Java, JavaScript и базираните на Java търговски марки и емблеми са търговски марки или регистрирани търговски марки на Oracle America, Inc. в САЩ и други държави и лицензионно споразумение с крайните потребители за Sun Java™ J2ME™. 1. Ограничения: Софтуерът представлява поверителна информация със запазени авторски права на Sun и правата върху всички негови копия принадлежат на Sun и/или нейните лицензодатели. Клиентът няма право да променя, декомпилира, демонтира, декриптира, да извлича с обратно инженерство или по друг начин Софтуера. Софтуерът не може да се отдава под наем, прехвърля или подлицензира – нито изцяло, нито на части. 2. Нормативни актове относно износа: Софтуерът, включително техническите данни, е предмет на законодателството на САЩ за контрол върху износа, включително Закона за администриране на износа (Export Administration Act) на САЩ и свързаните с него нормативни актове. Софтуерът може да е предмет и на нормативните актове за износ или внос на други държави. Клиентът се съгласява да спазва стриктно всички тези нормативни актове и приема, че поема отговорност за получаване на лицензи за износ, повторен износ или внос на Софтуера. Софтуерът не може да бъде изтеглян или по друг начин изнасян или повторно изнасян (i) във или към граждани или пребиваващи в Куба, Ирак, Иран, Северна Корея, Либия, Судан, Сирия (като този списък може да бъде преразглеждан периодично) или друга държава, на която САЩ са наложили търговско ембарго; или (ii) към лице от Списъка на специално определените нации на Финансовия департамент на САЩ или от Списъка с откази за поръчки на Търговския департамент на САЩ. 3. Ограничени права: Използването, копирането или разкриването на информация от страна на правителството на САЩ се подчинява на ограниченията, изложени в клаузите на Правата върху техническите данни и компютърния софтуер в DFARS 252.227-7013(c) (1) и FAR 52.227-19(c) (2), както е приложимо.
Jewel Quest и iWin.com са регистрирани търговски марки на iWin, Inc. Публикувано от I-play, търговска марка и търговско име на Digital Bridges Ltd. Всички права запазени.

Johnny Crash, Racing Fever и Tower Bloxx са търговски марки или регистрирани търговски марки на Digital Chocolate.
© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS и емблемата на EA SPORTS са търговски марки на Electronic Arts Inc. Марката „John Madden“ и името, подобието и други атрибути на Джон Мадън, възпроизведени в този продукт, са търговски марки или друга интелектуална собственост на Red Bear, Inc. или на Джон Мадън, като подлежат на лицензиране от Electronic Arts Inc. и не могат да се използват по друг начин, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на Red Bear или Джон Мадън. © 2011 NFL Properties LLC. Имената или емблемите на отбори са търговски марки на съответните отбори. Всички други търговски марки, свързани с NFL, са търговски марки на Националната футболна лига (NFL). Официално лицензиран продукт на National Football League Players Incorporated | NFLPLAYERS.com.

joyn е търговска марка или регистрирана търговска марка на GSMA Ltd.

Key Ring е търговска марка или регистрирана търговска марка на Mobestream Media Inc.

Last.fm е търговска марка или регистрирана търговска марка на Last.fm, Ltd.

LinkedIn е търговска марка или регистрирана търговска марка на LinkedIn Corporation.

Linux е регистрирана търговска марка на физическото лице Линус Торвалдс.

LTE е търговска марка или регистрирана търговска марка на ETSI.

Lumines е търговска марка на Bandai Namco Entertainment Inc.

Dolby, Dolby Atmos и символът за двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Copyright © 2012 – 2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

MasterCard е търговска марка или регистрирана търговска марка на MasterCard Worldwide.

McAfee е търговска марка или регистрирана търговска марка на McAfee Inc. и/или нейните свързани лица.

Media Go и Media Go Experience са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Media Software and Services.

Miracast, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WMM, WPA-PSK и WPA са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

MirrorLink и емблемата на MirrorLink са сертификационни знаци на Car Connectivity Consortium LLC.

MobiSystems е търговска марка или регистрирана търговска марка на Mobile Systems, Inc.

MobiTV е търговска марка или регистрирана търговска марка на MobiTV, Inc.

mora touch е търговска марка или регистрирана търговска марка на Label Gate Co., Ltd.

Moxier е търговска марка или регистрирана търговска марка на Emtrace Technologies USA Inc.

My-Cast е търговска марка или регистрирана търговска марка на Garmin Ltd.

MySpace е търговска марка или регистрирана търговска марка на MySpace, Inc.

Napster To Go™ е търговска марка или регистрирана търговска марка на Napster, LLC.

NeoReader е търговска марка или регистрирана търговска марка на NeoMedia Technologies Inc.

NetFront и Smart-Fit Rendering са търговски марки или регистрирани търговски марки на ACCESS Co., Ltd.

Знакът N-Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други страни.

OpenGL е търговска марка или регистрирана търговска марка на Silicon Graphics International Corp. или дъщерните дружества на фирмата в САЩ и/или други държави.

Opera, Opera Mini и Opera Mobile са търговски марки или регистрирани търговски марки на Opera Software ASA.

Orange е търговска марка или регистрирана търговска марка на Orange Personal Communications Services Ltd. Всички други имена на компании и продукти могат да бъдат търговски марки на съответните компании, с които са свързани.

Oreo е търговска марка на групата Mondelez International, Inc.

Pandora е търговска марка или регистрирана търговска марка на Pandora Media, Inc.

PictBridge е търговска марка или регистрирана търговска марка на Camera & Imaging Products Association.

Play Anywhere е търговска марка или регистрирана търговска марка на Catch Media, Inc.

Polar и WearLink са търговски марки или регистрирани търговски марки на Polar Electro Oy.

Символът „Qi“ е търговска марка на Консорциума за безжична енергия (Wireless Power Consortium).

QQ и емблемите на QQ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Tencent Holdings Ltd.

QR Code е търговска марка на Denso Wave Inc.

Quiksilver е търговска марка или регистрирана търговска марка на Quiksilver Americas, Inc.

Real и RealPlayer са търговски марки или регистрирани търговски марки на RealNetworks, Inc. RealPlayer(TM) for Mobile се включва съгласно лиценз от RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Всички права запазени.

RoadSync е търговска марка или регистрирана търговска марка на DataViz, Inc.

Scoopt е търговска марка или регистрирана търговска марка на Scoopt Limited.

SD, SDHC, miniSD, microSD и логотипите microSDHC са търговски марки на SD-3C LLC.

SecurID е търговска марка или регистрирана търговска марка на RSA Security, Inc.

Skype е търговска марка или регистрирана търговска марка на Skype Limited.

Snapfish е търговска марка или регистрирана търговска марка на Snapfish.

SocialEngine е търговска марка или регистрирана търговска марка на Webligo Developments, LLC.

SPB е търговска марка или регистрирана търговска марка на SPB Software Inc.

Spider-Man и свързаните герои и елементи: TM и © 2014 Marvel. The Amazing Spider-Man 2, the Movie ©2014 CPII. Всички права запазени.

Spotify е търговска марка или регистрирана търговска марка на Spotify Ltd.

SugarSync е търговска марка или регистрирана търговска марка на KeepItSafe, Inc.

Symbian е търговска марка или регистрирана търговска марка на Symbian Foundation Ltd.

SyncML и Wireless Village са търговски марки или регистрирани търговски марки на Open Mobile Alliance.

T-Mobile USA е·регистрирана търговска марка на Deutsche Telekom AG Corporation.

„Въвеждане на текст T9™“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на Nuance Communications, Inc. „Въвеждане на текст T9™“ се лицензира съгласно един или няколко от следните: в САЩ – Пат. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, и 6,011,554; в Канада – Пат. No. 1,331,057, в Обединеното кралство – Пат. No. 2238414B, в Хонконг – Стандартен пат. No. HK0940329; в Република Сингапур – Пат. No. 51383; в Европа – Пат. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; като предстои издаването на допълнителни патенти в целия свят.

TransFlash е търговска марка или регистрирана търговска марка на SanDisk Corporation.

Twitpic е търговска марка или регистрирана търговска марка на Twitpic, Inc.

Tweet, Twitter, емблемата на Twitter, птицата на Twitter и „t“ на Twitter са търговски марки или регистрирани търговски марки на Twitter, Inc.

USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

V Cast е търговска марка или регистрирана търговска марка на Verizon Wireless.

Visa е·регистрирана търговска марка на Visa International Service Association.

Vodafone и Vodafone live! са търговски марки или регистрирани търговски марки на Vodafone Group PLC. Всички други имена на компании и продукти могат да са търговски марки на съответните компании, с които са свързани.

WAPI е търговска марка или регистрирана търговска марка на China Iwncomm Co., Ltd.

Wayfinder, Wayfinder Earth и Wayfinder Navigator са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wayfinder Systems AB.

Whereis е търговска марка или регистрирана търговска марка на Telstra Corporation Limited.

WhiteMagic е търговска марка или регистрирана търговска марка на Japan Display Inc.

Wikipedia е търговска марка или регистрирана търговска марка на Wikimedia Foundation, Inc.

Wisepilot е търговска марка на Appello Systems AB и нейните продукти са собственост на Appello Systems AB, защитени срещу неупълномощена употреба по силата на законите за защита на търговските марки.

Zillow е търговска марка или регистрирана търговска марка на Zillow, Inc.

Обхванато от една или повече патентни претенции на HEVC, изброени на patentlist.accessadvance.com.

HEVC Advance ™

Всички други имена на компании и продукти, показани в този уеб сайт, може да са търговски марки на съответните компании, с които са свързани.

Последна актуализация: юли 2023 г.