SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Sekretesspolicy för [Sonys molntjänst för Home Entertainment & Sound Products-kontot]

Senast uppdaterad: 20/2/2024


Den här sekretesspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter i samband med ditt [Sonys molntjänst för Home Entertainment & Sound Products-konto] ("SHES-kontot"). Den beskriver även dina dataskyddsrättigheter, däribland din rätt att motsätta dig delar av de processer som vi utför. Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dessa finns i avsnitt 8. Sekretessrättigheter (däribland EES-rättigheter och sekretessrättigheter i Kalifornien) nedan.


Med "vi", "oss" eller "vår" avser vi Sony Corporation(1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan) ("Sony") som är ett företag i Sony-koncernen. För anledningar av applicerbara dataskyddslagar och reglementen där konceptet "kontrollant" och "behandlare" är definierade är SONY "kontrollant" av Insamlad data beskriven i denna sekretesspolicy.


För att du ska kunna använda vissa Sony-program eller programfunktioner måste du ha ett SHES-konto.


Sekretesspolicyn för det tillämpliga Sony-programmet eller tjänsten beskriver hur ditt SHES-konto används i samband med den funktionen eller tjänsten, samt vilket företag i Sony-koncernen som är ansvarigt. Sekretesspolicyn för varje program eller tjänst finns tillgänglig i respektive programs eller tjänsts inställningsmeny.


Den här sekretesspolicyn gäller endast för den här SHES-kontotjänsten och gäller utöver andra tillämpliga sekretesspolicyer för dina interaktioner med företag inom Sony-koncernen, eller en tredje part, avseende deras produkter, program eller tjänster.


I den här Sekretesspolicyn avser:

 • "Företag i Sony-koncernen" avser Sony Group Corporation eller Sonys moderbolag och alla företag eller juridiska entiteter som styrs av Sonys moderbolag.
 • I regionen Taiwan avser TV:n som hänvisas till i denna sekretesspolicy TV:n och skärmen.

SAMMANFATTNING AV HUVUDPUNKTER

 • Sony använder insamlade uppgifter för att tillhandahålla SHES-kontot. Läs avsnitt 1. Vilka personuppgifter samlar Sony in i samband med SHES-kontot och avsnitt 2. Hur Sony använder insamlade uppgifter för mer information om detta.
 • Beroende på din plats har du vissa rättigheter, vilka kan inkludera rätten att motsätta dig delar av de processer som Sony utför. Läs avsnitt 8. Sekretessrättigheter (däribland EES-rättigheter och sekretessrättigheter i Kalifornien) för mer information om detta.
 • Vi kan dela insamlade uppgifter när vi samarbetar med företag i Sony-koncernen eller tredje part för att bearbeta uppgifterna på uppdrag av oss, när sådan delning krävs av lagen eller i vissa andra situationer. Vänligen läs Avsnitt 3. Vem mer har åtkomst till Insamlade Data för mer information om detta.
 • Beroende på var du befinner dig kan insamlade uppgifter överföras från ditt hemland/din hemregion till USA, Japan eller andra myndighetsområden som kanske inte tillhandahåller samma nivå på dataskydd som ditt hemland/din hemregion. Läs avsnitt 5. Internationell överföring av insamlade uppgifter för mer information om detta.
 • Boende i Asien- och Stillahavsområdet (undantaget Kina): Läs avsnitt 9. Mer information finns i avsnittet Ytterligare meddelande.

1. Vilka personuppgifter samlar Sony in i samband med SHES-kontot

Vi samlar in följande utöver information om din användning av webbplatsen för SHES-kontot (åtkomststatus, osv.), där vissa delar kan anses vara personlig information inom vissa rättskipningsområden (sammantaget, “Insamlad Data”).


(A) Vid tidpunkten för autentiseringen

För att skapa ett SHES-konto måste du först tillhandahålla inloggningsautentisering via antingen (1) ett Sony account (SHES Cloud service) eller (2) via Google, Facebook, Amazon eller Apple ("ID-leverantör"), förutsatt att ett Sony account (SHES Cloud service) krävs för ett SHES-konto.


Mer information om de data vi samlar in i samband med varje enskild autentiseringsmetod finns nedan. Vi använder cookies, aktiveringskoder och/eller tokens för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten SHES-konto eller för att länka din enhet till en tjänst.


Autentisering för Sony account (SHES Cloud service)

För att skapa eller använda ett Sony account (SHES Cloud Service) för autentisering när du skapar ett SHES-konto kommer Sony att samla in följande:

 • E-postadress;
 • Lösenord;
 • Födelsedatum;
 • Land/region; och
 • Språkinställningar.

När du har loggat in på ditt Sony account (SHES Cloud service) mottar din TV eller mobila enhet en digital åtkomsttoken från detta Sony account (SHES Cloud service). Observera att vissa Sony-konton för andra Sony-produkter och -tjänster länkas automatiskt om du använder samma inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord. För mer information om att länka konton ska du gå till: https://acm.account.sony.com/linking-account


För hantering/återställning av lösenord och autentisering kan du även registrera en säkerhetsfråga med svar och telefonnummer på ditt Sony account (SHES Cloud service) sida för säkerhetsinställningar. Dessa insamlade uppgifter används inte för andra ändamål.


Autentisering för ID-leverantör

Om du väljer att använda autentisering via en ID-leverantör när du skapar ett SHES-konto kommer Sony att samla in följande:

 • Ditt för- och efternamn;
 • E-postadress;
 • Tokens som ett resultat av inloggningsautentiseringen; och
 • ID-leverantörstjänsten du valde

Tänk på att informationen vi samlar in från och genom en ID-leverantör kan bero på de sekretessinställningar du har angett hos denna ID-leverantör och behörigheten du ger till oss i samband med att ditt SHES-konto länkas till ditt konto hos en ID-leverantör. Vi delar inte insamlade uppgifter med ID-leverantören och de personuppgifter som ID-leverantören har om dig har hämtats av ID-leverantören oberoende av vår tjänst och Sony ansvarar inte för dessa.


För mer information om hur relevanta ID-leverantörer hanterar bearbetning av dina uppgifter kan du gå till följande webbplatser:


(B) Vid tidpunkten när SHES-kontot skapas

När du har slutfört inloggningsautentisering skapas ditt SHES-konto och vi kommer att tilldela dig identifierare, ärende-tokens och samla in följande information från dig:

 • E-postadress;
 • Visningsnamn;
 • Land/region;
 • Postnummer.

Observera att du kan skapa separata SHES-konton för varje e-postadress du väljer att använda.

2. Hur Sony använder insamlade uppgifter

(A) Tillhandahålla tjänster

Sony bearbetar insamlade uppgifter i syfte att uppfylla sitt avtal med dig för att:

 • Skapa, underhålla och hantera ditt SHES-konto; samt
 • Svara på din fråga om SHES-kontot.

Observera att den rättsliga grunden enligt EU-lagstiftningen för SONY:s behandling av dina insamlade uppgifter är Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation, behandlingen är nödvändig för att fullgöra [Användningsvillkor] som vi har med dig.


(B) E-postmarknadsföring

Med ditt samtycke kommer Sony Corporation i detta syfte samla in och dela dina insamlade (uppgifter med undantag för information om din användning av webbplatsen för SHES-kontot (åtkomststatus, osv.), token utfärdade för inloggningsautentisering och ID-leverantörstjänst som du väljer) med Sony Europe B.V. (som oberoende kontrollant); Sony Electronics Inc; Sony of Canada Ltd eller Sony (China) Limited och andra företag i Sony-koncernen beroende på din plats som tillhandahåller allmän information, rekommendationer och annonser samt marknadsföring via e-post avseende produkter, tjänster och andra erbjudanden från Sony som kan vara intressanta för dig.


Ditt samtycke utgör laglig grund för SONY att dela insamlade uppgifter med Sony Europe B.V. som tillhandahåller e-postmarknadsföring till dig enligt EU-law (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).


Observera att insamlad data kan kombineras med användningsdata från gällande program eller tjänst som du använder så att denna e-postmarknadsföring kan vara anpassad för att tillhandahålla information om nya produkter, artiklar, erbjudanden och kampanjer och rekommendationer om Sonys produkter, tjänster och andra erbjudanden från Sony som kan vara intressanta för dig. Med ditt samtycke kommer Sony Corporation i detta syfte att dela insamlade uppgifter enligt dina inställningar (ställs in av dig i respektive produktapp) med Sony Europe B.V. (som oberoende kontrollant); Sony Electronics Inc; Sony of Canada Ltd eller Sony (China) Limited och andra företag i Sony-koncernen beroende på din plats.


[För boende inom EES]

Med ditt ytterligare samtycke (uttryckt i en produktapp och det My Sony ID som du har skapat) gör Sony Europe B.V. anpassningen genom profilering av insamlade uppgifter (undantaget information om din användning av webbplatsen för SHES-kontot (åtkomststatus, osv.), token utfärdade för inloggningsautentisering och ID-leverantörstjänst som du väljer) och andra uppgifter (som användarloggdata från användning av ansluten Sony-enhet eller -app) som samlats in.

Observera att ditt samtycke utgör laglig grund för SONY att dela insamlade uppgifter med Sony Europe B.V. som tillhandahåller anpassad e-postmarknadsföring till dig enligt EU-law (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).


Du kan när du vill tacka nej till att ta emot e-postmarknadsföring via länken "tacka nej" i e-postmeddelanden från företag i Sony-koncernen i din region eller område eller se sekretesspolicyn för ditt lokala företag i Sony-koncernen. För mer information om sekretessmetoderna för företag i Sony-koncernen ska du se respektive sekretesspolicy enligt följande.


För personer boende i USA, avseende avsnitt 2, ska istället för Sony Europe B.V. företaget i Sony-koncernen i området där du finns vara Sony Electronics Inc.

https://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html [Sekretesspolicy] och CA Privacy Notice


För personer boende i Kanada, avseende avsnitt 2, ska istället för Sony Europe B.V. företaget i Sony-koncernen i området där du finns vara Sony of Canada Ltd.

(EN) http://corporate.sony.ca/view/privacy.htm

(FR) http://fr.corporate.sony.ca/view/politiquedeconfidentialite.htm


För personer boende i Kina, avseende avsnitt 2, ska företaget i Sony-koncernen i området där du finns vara Sony (China) Limited.

https://www.sony.com.cn/privacy/terms.html

3. Vem mer har åtkomst till Insamlade data?

Sony gör insamlade uppgifter tillgängliga för Sony Europe B.V. (som oberoende kontrollant) och för tredje parter enligt följande om du har din hemvist i EES. Om du bor i ett land utanför EES kan Sony överföra sådana uppgifter till ditt lokala Sony Electronics företag inklusive Sony Electronics Inc; Sony of Canada Ltd eller Sony (China) Limited eller andra företag i Sony-koncernen och till tredje parter enligt följande beroende på vilket land du har din hemvist i.


Sony-koncernföretag och tredje parts tjänstleverantörer

Om du kontaktar ditt företag i Sony-koncernen med frågor eller för reparationsbegäranden gällande Sony-produkter, kan vi behöva dela insamlade uppgifter med det företaget i Sony-koncernen i samband med din begäran.


Sony kan behöva använda företag i Sony-koncernen och tredje parts tjänsteleverantörer för att bearbeta insamlade uppgifter. Våra tjänsteleverantörer inkluderar leverantörer av kundtjänst, IT-leverantörer och leverantörer av Hosting inklusive Amazon Web Services, Inc., Vilka tillhandahåller säkerhetskopieringstjänster till oss, och är stationerade i USA. Tjänsteleverantörerna används i syfte att verkställa aktiviteterna som beskrivs i sekretesspolicyn på uppdrag av Sony, som Sony-bearbetare.


Företagsöverföring

I händelse av att vi säljer eller överför hela eller delar av vår verksamhet kan Insamlade data överföras av oss till inköpande entitet som en del av transaktionen. Vi kommer att fortsätta att säkerställa skydd av Insamlade data innan sådan transaktion äger rum, och efter en sådan transaktion, kommer vi att radera alla Insamlade data så fort det är möjligt och praktiskt genomförbart.


Efterlevande och verkställande

Vi kommer att kvarhålla, använda och/eller dela insamlade uppgifter efter behov och enligt gällande lagar, föreskrifter och föreläggande, även till rättsvårdande eller andra myndigheter, i syfte att undersöka klagomål som du ställt eller som ställts mot dig, eller för att skydda eller försvara oss själva, företag i Sony-koncernen eller tredje parter mot olagliga, kriminella eller skadliga aktiviteter.

4. Datakvarhållning, Hantera Insamlade data

Vi kommer att fortsätta att arkivera insamlade uppgifter 6 månader efter att du har raderat SHES-kontot om inte lokala lagar kräver att vi behåller data längre. Observera att vi kanske behöver arkivera viss information enligt lag.

När Sony inte längre behöver de insamlade uppgifterna kommer de att förstöras eller anonymiseras i enlighet med Sonys säkerhetspolicyer för information. Med anonymisering avser vi borttagning av information som kan användas för att identifiera dig med insamlade uppgifter.

5. Internationell överföring av insamlade uppgifter

Insamlade data bearbetas, lagras och överförs i de syften som framgår i den här Sekretesspolicyn från ditt rättskipningsområde till andra rättskipningsområden, däribland Japan och USA. Insamlade data bearbetas av personal utanför ditt rättskipningsområde som arbetar på uppdrag av oss eller en av våra tjänsteleverantörer och kan visas för personal i dessa länder.

Genom att tillhandahålla oss med insamlade uppgifter samtycker du till överföring, behandling och lagring av din information i rättskipningsområden där sekretesslagstiftningen kanske inte är lika omfattande som lagstiftningen i det land där du bor och/eller är medborgare. Ytterligare kan domstolar, polis samt andra myndigheter i länder/regioner utanför där du bor, vara berättigade att få tillgång till insamlad data inför överföringen. Vi har tagit rimliga steg för att säkerhetsställa att överföringar av insamlad data överensstämmer med kraven på tillämpliga dataskyddslagar och att din personliga information inte kommer att användas för syften som inte är relevanta till syftet till vilket insamlingen gjordes eller kommuniceras till tjänsteleverantörer utan ditt samtycket förutom när det krävs eller tillåts genom lag.


I de fall insamlade uppgifter överförs utanför EES och var det innebär för en intressent eller leverantör i ett land som inte är underställd något lämplighetsbeslut av EU-kommissionen skyddas insamlade uppgifter tillräckligt av EU-kommissionen godkända standardavtal som finns här eller regler för företag.

6. Säkerhet

Sony vidtar rimliga säkerhetsåtgärder som är framtagna för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av insamlade uppgifter. Vi tar skydd av din information på stort allvar, men kan inte garantera absolut säkerhet för information som vi lagrar i våra system, eller som lagras i tredje parts system enligt avtal.

7. Sekretess för barn

Sony förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter avseende insamling, lagring och användning av personuppgifter avseende barn, inklusive Children's Online Privacy Protection Act i USA och tillämplig lokal lagstiftning i andra länder.


SHES-kontot är avsett för en generell målgrupp; det riktar sig inte till och samlar inte medvetet in personlig information om barn under 16 år eller 14 år för boende i Kina. Åldersgränsen för barn kan variera i olika länder/regioner.


Om du är förälder eller vårdnadshavare och oroar dig för att ditt barn har lämnat ut personuppgifter utan ditt samtycke, ska du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 11. Kontaktuppgifter nedan.

8. Sekretessrättigheter (däribland EES-rättigheter och sekretessrättigheter i Kalifornien)

I vissa länder har du vissa rättigheter med avseende på insamlade uppgifter som Sony lagrar om dig. Detta kan inkludera rättigheten att begära en kopia av insamlade uppgifter som Sony eller företag i Sony-koncernen har om dig och/eller så kan du begära att Sony eller företag i Sony-koncernen korrigerar, rättar, raderar, förstör, motsätter sig eller blockerar/begränsar bearbetning och/eller användning av sådana insamlade uppgifter om de är felaktiga. I vissa länder kan du också be oss att tillhandahålla vissa typer av insamlad data till dig i ett strukturerat, maskinläsbart format och be oss dela (portera) denna information med en annan datakontrollant. Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om din begäran skulle innebära att vi behöver avslöja uppgifter om en annan person, om du begär att vi ska radera insamlad data som vi enligt lag eller tvingande legitima intressen måste behålla. Kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 11 om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Kontaktuppgifter nedan. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina frågor eller vill framföra klagomål om hur vi bearbetar personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.


[Meddelande till boende i EU, Storbritannien och Schweiz]

Om du bor i EES, Storbritannien eller Schweiz kan du ha följande rättigheter (enligt artikel 15-18 och artikel 19-21 i GDPR om du bor i EES):

 • Du har rätt att få tillgång till (inklusive en kopia av) dina insamlade uppgifter (artikel 15 GDPR), du har rätt att korrigera, radera eller begränsa (stoppa någon aktiv) behandling av dina insamlade uppgifter (artikel 16–18 GDPR) och att få insamlade uppgifter du har tillhandahållit oss för ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, maskinläsbart format samt att be oss dela (portera) dina insamlade uppgifter till en annan datakontrollant (artikel 20 GDPR).
 • Du kan även under vissa omständigheter motsätta dig bearbetning av dina insamlade uppgifter (särskilt i de fall vi inte behöver bearbeta data för att uppfylla avtal eller juridiska krav, eller om vi använder data för direkt marknadsföring – artikel 21 i GDPR).
 • I de fall vi har bett om ditt samtycke kan du ångra ditt samtycke när du vill (artikel 7 paragraf 3 i GDPR). Om du ångrar ditt samtycke till vår bearbetning av dina uppgifter påverkar detta inte bearbetning som vid den tidpunkten redan utförts.

Dessa rättigheter kan vara begränsade. T.ex. om uppfyllandet av din begäran skulle innebära avslöjande av någon annan persons uppgifter, eller om du ber oss radera uppgifter som vi enligt lag måste kvarhålla eller då vi har övertygande lagliga skäl att kvarhålla uppgifterna.

Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter (artikel 77(1) i GDPR) i landet/regionen där du bor, där du arbetar eller där du anser att ett intrång i dataskyddet har skett – men vi hoppas att vi kan hjälpa till med frågor eller funderingar som du kan ha om vår användning av dina insamlade uppgifter.


[Meddelande till invånare i USA/Kalifornien]


(i) Meddelande för invånare i Colorado, Connecticut, Utah samt Virginia


I vår sekretesspolicy samt Tabell 1 fastställer vi kategorierna av personliga data vi behandlar, syftet med behandlingen av personliga data, kategorierna av personliga data som delas samt kategorierna av tredje parter som personliga data delas med.

Med början av 2023 kan konsumenter, i vissa stater inklusive Colorado, Connecticut, Utah samt Virginia, ha följande rättigheter:


Rätt att Veta: rätten att få bekräftat om vi hanterar någon personliga data om dig.


Rätt att Korrigera: rätten att korrigera felaktig information vi har om dig.


Rätt att Radera: rätten att radera den personliga data som du försett oss med eller som vi har om dig.


Rätt att Flytta Data: rätten att få tillgång till samt få en kopia av din personliga information som har samlats in av oss tidigare samt att i den mån det är möjligt att ge dig informationen i ett lättillgängligt format för enkel flytt av data.


Rätt att Överklaga: Om du av någon anledning vill överklaga ett beslut vi har tagit gällande din begäran om att utöva dina rättigheter gällande sekretess så har du rätt att skicka in en överklagan till oss. Vänligen inkludera ditt fullständiga namn, grunden för överklagan samt övrig information som behöver tas i beaktning.


Om du vill skicka in en begäran gällande någon av rättigheterna ovan kan du göra det genom att fylla i detta formulär: Förfrågningar om Data


Rätt att tacka nej till Riktad Annonsering: Ditt lokala Sony electronics företag kan ingå i online-annonsering och analys förfaranden som kan anses vara "targeted advertising" eller "sale" av data under tillämplig lag.


För att utöva dina rättigheter att tacka nej till riktad annonsering behöver du säkerhetsställa att inställningen för "Personal Information" under [Kontoinställning] på kontosidan för SHES-konto tillgängligt från aktuell app eller tjänst är inaktiverad.

Du kan även skicka en begäran här: Tacka nej till Targeting Advertising


Rätt att tacka nej till profilering eller Försäljning av personlig information: Medan vissa staters lagar kan tillåta att du tackar nej till försäljning av dina personliga data samt tacka nej till profilering i främjande av beslut som resulterar i lagliga eller effekter av liknande signifikans av dessa aktiviteter vid denna tidpunkt så inlåter vi oss inte någon av dessa aktiviteter vid denna tidpunkt.


(ii) Meddelande till invånare i Kalifornien: California Privacy Notice


Denna California Privacy Notice gäller från och med 20/2/2024.


Detta meddelande gällande California Privacy Notice kompletterar vår sekretesspolicy och fastställer offentliggöranden och rättigheter för konsumenter i Kalifornien gällande deras personliga information så som krävs av California Privacy Rights Act som ändrade samt reglementen antagna under ("CPRA"). Villkor (inklusive definierade termer) som används i denna California Privacy Notice har samma betydelser som i CPRA om inte annat anges.


California Konsumenträttigheter. Gällande vissa undantag kan du, som invånare i Kalifornien, ha följande rättigheter gällande din CA Personlig Information:

 • Rätt att Veta. Begär information gällande vilken Personlig Information vi samlar in, använder, offentliggör samt säljer, inklusive rätten att begära att vi tillhandahåller dig kategorierna och/eller specifika delar av Personlig Information vi har samlat in om dig
 • Rätt att Radera. Begäran om raderande av Personlig Information som vi samlar in om dig;
 • Rätt att Korrigera. Begäran om Korrigering av felaktig Personlig Information som vi har lagrat om dig;
 • "Do Not Sell or Share My Personal Information." Begäran om att tacka nej till "sale" av din Personliga Information eller "sharing" av din Personliga Information till tredjepart för Kontextöverskridande Beteendeannonsering (t. ex. riktad annonsering). Då vi inte medvetet samlar in Personlig Information av invånare under 16 år så delar/säljer vi medvetet heller inte deras Personliga information för Kontextöverskridande Beteendeannonsering.
 • "Limit the Use and Disclosure of Sensitive Personal Information." En verksamhet måste tillhandahålla rätten att Begränsa Användning samt Offentliggörande av Känslig Personlig Information när känslig personlig information samlas in och behandlas i syfte att störa kännetecknande av en konsument eller inte faller under särskilda lagstadgade undantag. Vår användning av känslig Personlig Information faller inom ramen för ett undantag så vi erbjuder inte den rättigheten just nu.

Agenturer. Om du är en auktoriserad representant som skickar in en begäran på en konsuments vägnar behöver du fylla i den tillämpliga begäran enligt instruktionerna nedan. Vi kommer följa upp med att kräva ett signerat skriftligt godkännande av individen som begäran gäller för att tillåta dig att göra begäran å deras vägnar. Det skriftliga godkännandet måste innehålla ditt fullständiga namn, individens fullständiga namn som begäran gäller samt en tydlig beskrivning av godkännandet som ges. Alternativt kan du skicka in en kopia av en Fullmakt under gällande stats lagar. I vilket fall så ange även anledningen till begäran i ditt e-postmeddelande. Konsumentens identitet, utöver din egna, kommer att oberoende identifieras för att vi ska kunna fullgöra din begäran. Vi kan även komma att fråga konsumenten att bekräfta för oss att de givit dig tillåtelse att skicka in denna begäran. Tänk på att om vi inte erhåller tillräckliga bevis att du är auktoriserad att agera å konsumentens vägnar kan vi neka begäran.


Verifiering av Förfrågningar. I dina förfrågningar måste du tillhandahålla tillräckligt med information för att vi ska kunna verifiera att du är den person som vi samlat Personlig Information om alternativt en godkänd representant. Du måste även beskriva din begäran tillräckligt i detalj så att vi kan förstå, utvärdera och besvara den. Vi kommer endast att använda den information som du anger för att verifiera din identitet.


När du utövar din Rätt att Veta, Rätt att Radera och/eller Rätt att Korrigera, kan vi be om ytterligare information för att vi ska kunna verifiera din identitet och fullgöra din begäran. Om vi inte kan verifiera din identitet kan vi inte behandla din begäran.

Utöva Dina Rättigheter.

Rätt att Veta, Rätt att Radera. Rätt att Korrigera

Om du är en konsument i Kalifornien och vill utöva din Rätt att Veta, Rätt att Radera och/eller Rätt att Korrigera, kan du skicka in din begäran via: Förfrågningar om Data eller så kan du ringa oss avgiftsfritt på 1-833-681-9900.


Sälj eller dela inte för Kontextöverskridande Beteendeannonsering

Rätt att frånsäga sig Försäljning/Delning

För att tacka nej till "sale" eller delning av din personliga information för Kontextöverskridande Beteendeannonsering behöver du säkerhetsställa att inställningen för "Personal Information" under [Kontoinställning] på kontosidan för SHES-konto tillgängligt från aktuell app eller tjänst är inaktiverad samt skicka en begäran vid: Sälj/Dela inte min Personliga Information


Du kan även skicka en begäran här: Tacka nej till Targeting Advertising


Datakvarhållning. Sony behåller data så länge som du innehar ett SHES-konto. Sony raderar Insamlad Information eller avidentifierar den data som lagras efter ungefär (6) sex månader efter att SHES-kontot har raderats utom när det krävs eller tillåts enligt lag.


Rapportering av data

Klicka här för tillgång till våra datarapporteringsmetoder för föregående kalenderår.


Rätt att inte behandlas diskriminerande för Utövande av Konsumentens Rätt till Integritet

Konsumenter i Kalifornien har rätt att inte diskrimineras på grund av att de utövar sina CPRA rättigheter. Vi kommer inte att agera diskriminerande för att du använder dina CPRA rättigheter.


Meddelande om Ekonomiskt Incitament

Under reglementen gällande i Kalifornien när vi erbjuder speciella lojalitetsprogram eller liknande, antingen direkt eller i rimlig relation till insamling, kvarhållning eller radering av din personliga Information, kan sådant program övervägas vara ett "financial incentive". I sådant fall behöver vi göra ytterligare offentliggöranden till dig, vilket vi kommer att tillhandahålla när du accepterar ditt deltagande.


Personlig Information vi samlar in och anledning för att samla in densamma

Den Personliga Information som vi samlar in om dig beror på hur du använder ditt SHES-konto. I enlighet därmed kanske vi inte samlar in all nedan information om dig. Utöver nedan kan vi samla in och/eller använda ytterligare typer av information och kommer att göra så efter att vi meddelat dig och mottagit ditt samtycke i den utsträckning sådant meddelande och samtycke krävs av gällande lag.


Vi kan ha använt Personlig Information för företagsenliga eller kommersiella ändamål som beskrivs i Tabell 1:


[Tabell 1]

Kategorier för insamlad Personlig Information Anledningar för att samla in Personlig Information Vilka delar vi Personlig Information med för affärsändamål Tredje part vi säljer till eller delar information med för Kontextöverskridande Beteendeannonsering

Identifierare:


Så som: E-postadress, ditt namn, ditt postnummer, online-identifierare så som IP-adress; Enhets ID, Android

 • Att tillhandahålla konto-tjänsten
 • Tillhandahålla "Hjälp" på din begäran
 • Förbättra/utveckla SONYs produkter och tjänster
 • Att tillhandahålla information och annonser
 • Efterlevnad med lagen
 • Utöva lagliga rättigheter
 • Företag i Sony-koncernen
 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av Hosting-tjänster
 • Leverantörer av Kundtjänst
Tredje parts säljare av annonser via vårt lokala företag

Elektronisk- och Nätverksinformation:


Så som: Statistik om användning

 • Förbättra/utveckla SONYs produkter och tjänster
 • För att tillhandahålla SHES-konto-tjänster
 • Efterlevnad med lagen
 • Utöva lagliga rättigheter
 • Företag i Sony-koncernen
 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av Hosting-tjänster
 • Leverantörer av Kundtjänst
Inget

Känslig Information


Så som information om ditt inlogg/lösenord

 • För att tillhandahålla konto-tjänsten
 • Företag i Sony-koncernen
 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av Hosting-tjänster
Inget

Hinder utifrån Övrig information samt Konsumentkännetecken:


Dessa kan relatera till befolkningsstatistik (t. ex., kön, ålder, region/område), intressen eller hobbyer samt hinder utifrån insamlad information.

 • Tillhandahåller funktioner för SHES-kontot
 • Att tillhandahålla information och annonser
 • Efterlevnad med lagen
 • Utöva lagliga rättigheter
 • Företag i Sony-koncernen
 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av Hosting-tjänster
Tredje parts säljare av annonser via vårt lokala företag

För mer information om ditt lokala Sony electronics företags California privacy practices kan du ta del av den specifika informationen för Kalifornien här: Calif. Privacy Notice


Ytterligare meddelande till invånare i Kalifornien:


Om du är en invånare i Kalifornien har du, under lagen California “Shine the Light”, rätten att ta emot: a) information för att identifiera alla tredjeparter vi kan ha offentliggjort personlig information tillhörande dig och din familj till, inom det senaste året, för marknadsföringssyften samt b) en beskrivning av de kategorier av personlig information som offentliggjorts. För att få tillgång till sådan information behöver du skicka e-post till privacy@am.sony.com, och inkludera ditt namn, e-postadress, postadress eller postnummer samt referera till “Your California Privacy Rights – SHES Account.”. Vi ansvarar inte för förfrågningar som inte är korrekt märkta, är korrekt skickade eller inte innehåller fullständig information.


(iii) Meddelande till invånare i Nevada:

Om du är en invånare i Nevada har du rätt att tacka nej till försäljning av speciella personligt identifierbar information som vi har samlat in om dig till tredjepart. Sony säljer för närvarande inte din personligt identifierbara information då dessa villkor är definierade i lag tillämplig i Nevada. Emellertid, om du vill skicka in en begäran om att tacka nej till försäljning av sådan information om Sony skulle delta i en sådan försäljning i framtiden kan du skicka en skriftlig begäran till: privacy@am.sony.com. Din begäran måste hänvisa till “Your Nevada Rights – SHES Account” samt innehålla ditt namn, din postadress, postnummer samt e-postadress. Vi ansvarar inte för förfrågningar som inte kommer in via utnämnda förfrågningsmekanismer eller inte innehåller tillräcklig information för att vi ska kunna hantera din begäran. Vi kommer att besvara giltiga förfrågningar inom 60 dagar.


[Meddelande till invånare i Quebec (Kanada)]

Detta meddelande fastställer offentliggöranden och rättigheter för konsumenter boende i Québec gällande deras personliga information enligt vad som krävs av Québec’s Data Privacy Law 25.


Profilering: Med ditt samtycke kan vi använda tekniker som samlar in data om hur du använder applikationen associerad med ditt SHES-konto som låter oss utveckla en profil av dina intressen eller val.


Spårning av plats: Vi kan använda oss av tekniker som samlar in information om din ungefärliga position så som vilket land du befinner dig i. Vi spårar dock inte din position utan ditt samtycke.


Konsumenträttigheter:

Gällande vissa undantag kan du ha följande rättigheter gällande din personliga information:

 • Rätt att få tillgång samt Begära information om Datahantering. Begära information om våra aktiviteter gällande databehandling. Mer specifikt vilken personlig information som samlades in från dig och hur vi bearbetar den. Du kan be oss klargöra kategorier av personer som har tillgång till din personlig information samt gällande lagringstid för den informationen.
 • Rätt att Rätta till. Begäran om Korrigering av felaktig Personlig Information som vi har lagrat om dig.
 • Rättigheter gällande användning av automatiserat beslutsfattande. Du har rätten att begära att vi informerar dig om vi använder din personliga information för att fatta ett beslut enbart baserade på automatisk bearbetning av sådan information samt ytterligare information om sådan behandling. Emellertid använder inte Sony personlig information för att fatta några beslut enbart baserade på automatisk bearbetning av sådan information.
 • Rätt att återkalla samtycke. Återkalla ditt samtycke till vår insamling, användning och offentliggörande av personlig information när som helst. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster. Vi kommer att meddela dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.

Utöva dina rättigheter: Om du är en invånare i Quebec och vill utöva dina rättigheter vänligen skicka in din begäran här: Webbformulär för SOCAN sekretessbegäran; eller genom att ringa oss: 1-888-494-7669.

För begäran om tillgång, för att vi ska tillhandahålla specifika delar av information, kommer vi kräva en signerad sanningsförsäkran om att du är den konsument vars personliga information begäran handlar om.


Kontaktuppgifter till Sony Canadas sekretesstjänsteman finns tillgängliga i avsnittet nedan. Hur du kontaktar oss gällande denna sekretesspolicy.


[Meddelande till boende i Kina]

Om du har din hemvist i Kina kan du ha följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära en kopia av insamlade uppgifter som Sony eller företag i Sony-koncernen har gällande dig (Art. 45 para 1 PIPL). Du kan även be oss att tillhandahålla vissa typer av de insamlade uppgifterna till dig eller till annan organisation som du utsett i strukturerat och maskinläsbart format (Art. 45 para 3 PIPL).
 • Du kan begära att Sony eller företag i Sony-koncernen korrigerar eller kompletterar sådana insamlade uppgifter om de är fel eller ofullständiga (Art. 46 para 1 PIPL).
 • Du kan även begära att Sony eller företag i Sony-koncernen raderar insamlade uppgifter i följande fall (Art. 47 PIPL):

  A) när syftet med behandlingen för Sony eller företag i Sony-koncernen har uppnåtts, inte kan uppnås eller inte längre är nödvändigt för syftet med behandlingen;
  B) när Sony eller företag i Sony-koncernen slutar att tillhandahålla produkterna eller tjänsterna eller kvarhållningsperioden är slut;
  C) när du tar tillbaka ditt samtycke;
  D) när Sony eller företag i Sony-koncernen behandlar insamlade uppgifter på sätt som bryter mot lagar och bestämmelser eller avtal med dig; samt
  E) under andra förutsättningar enligt lagar och administrativa bestämmelser.

Om du vill utöva några av dessa rättigheter kan du kontakta Sony på www.sony.net/SonyInfo/Support/.


Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina frågor eller vill framföra klagomål om hur vi bearbetar personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos avdelningar för uppfyllande av skydd och ansvar för personuppgifter (Art. 65 para 1 PIPL).

9. Ytterligare meddelande

[För boende i Asien och Stillahavsområdet, undantaget boende i Kina och Japan]

Läs den här sekretesspolicyn noggrant eftersom du genom att använda det här SHES-kontot anses ha godkänt och samtyckt till villkoren i den här sekretesspolicyn.


Genom att använda det här SHES-kontot eller genom att tillhandahålla oss insamlade uppgifter bekräftar du att du förstår och samtycker till internationell överföring av insamlade uppgifter, behandling och lagring av sådana insamlade uppgifter i USA och andra länder där sekretesslagstiftningen kanske inte är lika omfattande som lagstiftningen i det land där du bor och/eller är medborgare.


Detta kan påverka dina rättigheter i din lokala jurisdiktion samt även i jurisdiktioner utomlands. Jurisdiktioner utomlands kanske måste dela Insamlade data till tredje part, som t.ex. en utländsk myndighet.


Genom att använda det här SHES-kontot eller tillhandahålla oss insamlade uppgifter samtycker du till att inte hålla Sony eller något företag i Sony-koncernen ansvarigt för klagomål eller skador på något sätt i relation till bearbetningen av insamlade uppgifter av en inköpande entitet i de fall en affärstransaktion enligt beskrivningen i paragraf 3 i den här sekretesspolicyn skulle äga rum.


[För boende i Japan]

Gemensam användning av företag i Sony-koncernen

Sony kan använda insamlade uppgifter om dig som bor i Japan gemensamt med företag i Sony-koncernen, inklusive Sony Marketing Inc., som tillhandahåller produkter och tjänster från företag i Sony-koncernen i Japan. Vid sådan gemensam användning vidtar Sony rimliga säkerhetsåtgärder enligt policyer för informationssäkerhet som gäller för företag i Sony-koncernen.

 • Uppgifter som kan användas gemensamt: enligt beskrivning i avsnitt 1. Vilka personuppgifter samlar Sony in i samband med SHES-kontot
 • Organisatorisk omfattning av gemensam användning: Företag i Sony-koncernen i Japan
  https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
 • Syfte med gemensam användning: enligt beskrivning i avsnitt 2. Hur Sony använder insamlade uppgifter
 • Ansvarig part för gemensam användning: Sony Corporation

Lagring av insamlade uppgifter utanför Japan

Insamlade uppgifter lagras på en server i USA som tillhandahålls av en leverantör av säkerhetskopieringstjänster för data (Amazon Web Services, Inc. i USA). Läs här (på japanska) för en översikt över bestämmelser gällande personlig information i USA.


Ytterligare meddelande gällande "säkerhetsåtgärder"

Sony tillämpar policyer för företag i Sony-koncernen utifrån branschstandard och bästa praxis enligt standarder i 27001 som fastställts av International Organization for Standardization och NIST för att införa strikta säkerhetsåtgärder för personlig information som samlas in och behålls av Sony. Dessa åtgärder inkluderar implementering och regelbunden granskning av säkerhetshantering av organisatorisk information, regelbunden utbildning för personal, regelbunden granskning av informationstillgångar, implementering av fysiska säkerhetsåtgärder (som in- och utpasseringskontroll av personal, enhetsövervakning), kryptering av meddelanden, strikt åtkomstkontroll, regelbundet underhåll av sårbarhet för informationssystem. Om Sony anlitar tredje part för del av behandlingsaktiviteter av personlig information som samlats in och behålls av Sony (inklusive tredje part anlitad av sådan tredje part) outsourcar Sony behandling av personlig information enbart efter bekräftelse att nödvändiga och lämpliga åtgärder för hantering av informationssäkerhet finns på plats hos denna tredje part.


Sony har även grundläggande policyer gällande hantering av personlig information i vår inhemska Sony-koncern och gemensam sekretesspolicy (https://www.sony.co.jp/privacy/).

10. Ändringar

Ibland behöver vi uppdatera den här Sekretesspolicyn. Vi kommer att meddela dig om ändringar i Sekretesspoilcyn via SHES-kontot. Om gällande lagar kräver att vi ber om ditt samtycke kommer vi att göra det.

11. Kontaktuppgifter

FÖR BOENDE I EU ELLER SCHWEIZ:

Om du har undringar som rör sekretess, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta Sony Europe B.V., som är Sonys representant i EU, på privacyoffice.SEU@sony.com


Du kan även kontakta oss genom att skriva till Sony Europe B.V., The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom eller så kan du kontakta oss via våra lokala företag i Sony-koncernen på sidan https://sony-europe.com.


FÖR INNEVÅNARE I STORBRITANNIEN:

Om du har undringar som rör sekretess, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta Sony Europe B.V., som är Sonys representant i Storbritannien, på privacyoffice.SEU@sony.com


Du kan även kontakta oss genom att skriva till Sony Europe B.V., The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.


FÖR INNEVÅNARE I KOREA:

Vi skulle utse en inhemsk representation i enlighet med lokala lagar i Korea enligt följande:

Namn: Sony Korea Corporation (representerande chef: Okura Kikuo)

Adress: 24F, One IFC, 10 Gukjegeumyung-Ro, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, Korea – Kontaktuppgifter: 02-1588-0911 / sokprivacy@sony.co.kr


FÖR BOENDE I KINA:

Om du har undringar som rör sekretess, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta Sony (China) Limited på SChina_Privacy_Dep@sony.com


FÖR BOENDE I JAPAN:

Om du har frågor gällande denna sekretesspolicy eller vill utöva din rättighet att avslöja, korrigera eller liknande användning gällande olika uppgifter som samlats in av Sony från dig kan du kontakta oss enligt följande.

https://www.sony.jp/support/

* Du kan ansöka om avslöjande eller liknande för behållen personlig information.


FÖR INNEVÅNARE I ANDRA LÄNDER ELLER REGIONER:

Om du har frågor angående hur vi bearbetar dina uppgifter hittar du våra kontaktuppgifter nedan eller på webbplatsen för ditt lokala Sony-koncernföretag på:

USA och Kanada: privacy@am.sony.com

För Mexiko, Central- och Sydamerika samt Karibien:

Regionalt kontor för sekretessfrågor i Latinamerika på sidan https://www.sony-latin.com/corporate/SOLA/home.html

Afrika och Mellanöstern: https://www.sony-mea.com/en/locale-selector

Asien och Oceanien https://www.sony-asia.com/locale-selector