SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Privacybeleid voor [Sony-cloudserviceaccount for Home Entertainment & Sound Products]

Laatst bijgewerkt: 20-2-2024


In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens in verband met uw [Sony-cloudserviceaccount for Home Entertainment & Sound Products] ['SHES-account'] verzamelen, gebruiken en/of opslaan. Tevens worden in dit Privacybeleid uw rechten beschreven op het gebied van gegevensbescherming, met inbegrip van uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde door ons uitgevoerde verwerkingsactiviteiten. Meer informatie over uw rechten, en hoe u deze uitoefent, is uiteengezet in Paragraaf 8. Onderstaand vindt u een beschrijving van de privacyrechten (inclusief privacyrechten in de EER en Californië).


We gebruiken 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' om te verwijzen naar Sony Corporation (1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan) ('Sony'), een bedrijf van de Sony-groep. Voor de doeleinden van toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming waarin de begrippen 'verwerkingsverantwoordelijke' en 'verwerker' zijn gedefinieerd, is SONY de 'verwerkingsverantwoordelijke' van de Verzamelde gegevens die zijn beschreven in dit Privacybeleid.


Om bepaalde Sony-toepassingen of -toepassingsfuncties te kunnen gebruiken, moet u deze SHES-account aanhouden.


In het privacybeleid voor de toepasselijke Sony-toepassing of -service is uiteengezet hoe uw SHES account wordt gebruikt in verband met de desbetreffende functie of service, en welk bedrijf uit de Sony-groep verantwoordelijk is. In het instellingenmenu voor elke toepassing of service vindt u het privacybeleid voor de desbetreffende toepassing of service.


Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze service van de SHES-account en is een aanvulling op enig ander privacybeleid dat van toepassing kan zijn op uw interacties met de bedrijven uit de Sony-groep of enige derde partij, met betrekking tot de producten, software of services hiervan.


In dit Privacybeleid gebruiken we:

 • Wij gebruiken “Bedrijven uit de Sony-groep” om te verwijzen naar Sony Group Corporation of het uiteindelijke moederbedrijf van Sony en elk bedrijf of elke rechtspersoon dat/die beheerd wordt door het uiteindelijke moederbedrijf van Sony.
 • In de context van de regio Taiwan verwijst de term tv die in dit Privacybeleid wordt gebruikt naar de TV en de monitor/het scherm.

OVERZICHT VAN HOOFDPUNTEN

 • Sony gebruikt de Verzamelde gegevens om de SHES-account te bieden. Zie Paragraaf 1. Welke persoonsgegevens verzamelt Sony in verband met de SHES-account en Paragraaf 2. Hoe Sony de Verzamelde gegevens gebruikt voor meer informatie hierover.
 • Afhankelijk van waar u zich bevindt, hebt u bepaalde rechten, waaronder mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten die Sony uitvoert. Zie Paragraaf 8. Privacyrechten (inclusief privacyrechten in de EER en Californië) voor meer informatie hierover.
 • We openbaren de Verzamelde gegevens wanneer we bedrijven van de Sony-groep of een derde partij gebruiken om namens ons gegevens te verwerken, wanneer dergelijk delen wettelijk verplicht is of in bepaalde andere situaties. Lees Paragraaf 3. Wie hebben er verder toegang tot de Verzamelde gegevens? voor meer informatie hierover.
 • Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunnen de Verzamelde gegevens uit uw eigen land/regio worden overgebracht naar de Verenigde Staten, Japan en andere rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als uw eigen land/regio. Zie Paragraaf 5. Internationale overdracht van Verzamelde gegevens voor meer informatie hierover.
 • Ingezetenen van Azië en Oceanië (met uitzondering van China), zie Paragraaf 9. Aanvullende kennisgeving voor meer informatie.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt Sony in verband met de SHES-account

We verzamelen de volgende informatie naast informatie over uw gebruik van de website van het SHES account (toegangsstatus, enz.). In bepaalde rechtsgebieden kan een gedeelte van deze informatie worden beschouwd als persoonsgegevens (gezamenlijk, de 'Verzamelde gegevens').


(A) Op het moment van verificatie

Om een SHES account te maken, moet u eerst aanmeldingsverificatie verstrekken (1) via een Sony account (SHES Cloud service) of (2) via een Google-, Facebook-, Amazon- of Apple (“ID-provider”)-verificatie; mits een Sony account (SHES Cloud Service) vereist is voor een SHES account.


Hieronder vindt u meer informatie over de gegevens die we verzamelen in verband met elke verificatiemethode. We gebruiken cookies, activeringscodes en/of tokens wanneer dit nodig is om u de SHES-accountservice te bieden of uw apparaat te koppelen aan een service.


Sony accountverificatie (SHES Cloud service)

Om een Sony account (SHES Cloud service) te maken of gebruiken voor verificatie wanneer u een SHES account maakt, verzamelt Sony het volgende:

 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Geboortedatum;
 • Land/regio; en
 • Taalvoorkeuren.

Zodra u zich hebt aangemeld bij uw Sony account (SHES Cloud service), zal uw tv of mobiele apparaat een digitale 'toegangstoken' ontvangen van deze Sony account (SHES Cloud service). Houd er rekening mee dat sommige Sony accounts voor andere producten en services van Sony automatisch gekoppeld zullen worden als u dezelfde ID (e-mailadres) en hetzelfde wachtwoord voor aanmelding gebruikt. Ga naar: https://acm.account.sony.com/linking-account voor meer informatie over het koppelen van accounts.


Voor wachtwoordbeheer, het opnieuw instellen van uw wachtwoord en verificatie kunt u ook een beveiligingsvraag en -antwoord en een telefoonnummer registreren op de pagina voor beveiligingsinstellingen van de Sony account (SHES Cloud service). Deze Verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.


Verificatie van ID-provider

Als u ervoor kiest om een ID-providerverificatie te gebruiken om een SHES account te starten, zal Sony het volgende verzamelen:

 • Uw voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Tokens als resultaat van aanmeldingsverificatie; en
 • Door u gekozen ID-providerservice

Houd er rekening mee dat de informatie die we verzamelen van en via een ID-provider kan afhangen van de privacyinstellingen die u hebt ingesteld bij de desbetreffende ID-provider en de toestemmingen die u ons verleent in verband met de koppeling van uw SHES-account met uw account bij een ID-provider. Wij delen geen Verzamelde gegevens met de ID-provider, en de persoonsgegevens over u waarover een ID-provider beschikt, worden door de ID-provider onafhankelijk van onze service verworven, en Sony is hiervoor niet verantwoordelijk.


Voor meer informatie over hoe de desbetreffende ID-provider de verwerking van uw gegevens afhandelt, verwijzen wij u naar de volgende websites:


(B) Op het moment van het maken van de SHES-account

Nadat u de aanmeldingsverificatie hebt voltooid, maakt u uw SHES-account, waarna wij ID's toewijzen, tokens uitgeven en de volgende door u verstrekte informatie verzamelen:

 • E-mailadres;
 • Weergavenaam;
 • Land/regio;
 • Postcode.

U mag afzonderlijke SHES-accounts maken voor verschillende door u gebruikte e-mailadressen.

2. Hoe Sony de Verzamelde gegevens gebruikt

(A) Services verlenen

Sony verwerkt Verzamelde gegevens voor de uitvoering van het contract van Sony met u om:

 • Uw SHES account te maken, gebruiken en beheren; en
 • Te reageren op uw eventuele vragen over het SHES account.

De juridische grondslag volgens de EU-wetgeving voor de verwerking van uw Verzamelde gegevens door SONY is Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation, de noodzaak voor het uitvoeren van de [Gebruiksvoorwaarden] ten opzichte van u.


(B) E-mailmarketing

Met uw toestemming zal Sony Corporation voor dit doeleinde uw Verzamelde gegevens verzamelen en met uitzondering van informatie over uw gebruik van de website van het SHES account (toegangsstatus, enz.), uitgegeven tokens naar aanleiding van aanmeldingsverificatie en door u gekozen ID-providerservice delen met Sony Europe B.V. (als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke), Sony Electronics Inc., Sony of Canada Ltd. of Sony (China) Limited en andere bedrijven uit de Sony-groep, afhankelijk van waar u bent gevestigd, die u via e-mail algemene informatie, aanbevelingen en advertenties, en marketing betreffende Sony-producten, -services en andere aanbiedingen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, zal bieden.


Hierbij moet worden opgemerkt dat uw toestemming de juridische basis vormt voor SONY om Verzamelde gegevens te delen met Sony Europe B.V. om u communicatie in de vorm van gepersonaliseerde of speciaal aangepaste e-mailmarketing te bieden zoals beschreven onder EU-law (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).


De Verzamelde gegevens kunnen worden gecombineerd met gebruiksgegevens van de door u gebruikte toepasselijke toepassing of service, zodat deze e-mailmarketing kan worden gepersonaliseerd of speciaal aangepast om u informatie te bieden over nieuwe producten, artikelen, aanbiedingen en promoties, aanbevelingen over Sony-producten, -services en andere aanbiedingen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. Met uw toestemming zal Sony Corporation voor dit doeleinde Verzamelde gegevens overeenkomstig uw voorkeuren (door u ingesteld in de respectieve product-app) delen met Sony Europe B.V. (als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke), Sony Electronics Inc., Sony of Canada Ltd. of Sony (China) Limited en andere bedrijven uit de Sony-groep, afhankelijk van waar u bent gevestigd.


[Voor ingezetenen van de EER]

Met uw aanvullende toestemming (aangegeven in een producttoepassing en door u gemaakte My Sony ID) realiseert Sony Europe B.V. de personalisatie of aanpassing door middel van profilering van de door Sony Europe B.V. verzamelde gegevens (met uitzondering van informatie over uw gebruik van de website van de SHES-account (toegangsstatus, enz.), uitgegeven tokens naar aanleiding van aanmeldingsverificatie en door u gekozen ID-providerservice) en andere gegevens (zoals gegevens uit gebruikerslogboeken van het gebruik van het verbonden Sony-apparaat of de verbonden Sony-app).

Hierbij moet worden opgemerkt dat uw toestemming de juridische basis vormt voor SONY om Verzamelde gegevens te delen met Sony Europe B.V. om u communicatie in de vorm van gepersonaliseerde of speciaal aangepaste e-mailmarketing te bieden zoals beschreven onder EU-law (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).


U kunt zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van e-mailmarketing door op de link 'unsubscribe' (uitschrijven) te klikken in de e-mail die afkomstig is van het bedrijf in de Sony-groep in de regio of het verkoopgebied waarin u bent gevestigd of door het privacybeleid te raadplegen voor uw plaatselijke elektronicabedrijf uit de Sony-groep. Voor meer informatie over de privacyprocedures van bedrijven van de Sony-groep raadpleegt u als volgt het desbetreffende privacybeleid.


Voor personen die zijn gevestigd in de VS is, voor de doeleinden van deze paragraaf 2, het bedrijf van de Sony-groep in het gebied waarin u bent gevestigd Sony Electronics Inc. in plaats van Sony Europe B.V.

https://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html [Privacybeleid] en Privacyverklaring van CA


Voor personen die zijn gevestigd in Canada is, voor de doeleinden van deze paragraaf 2, het bedrijf van de Sony-groep in het gebied waarin u bent gevestigd Sony of Canada Ltd. in plaats van Sony Europe B.V.

(EN) http://corporate.sony.ca/view/privacy.htm

(FR) http://fr.corporate.sony.ca/view/politiquedeconfidentialite.htm


Voor personen die zijn gevestigd in China is, voor de doeleinden van deze paragraaf 2, het bedrijf van de Sony-groep in het gebied waarin u bent gevestigd Sony (China) Limited.

https://www.sony.com.cn/privacy/terms.html

3. Wie hebben er verder toegang tot de Verzamelde gegevens?

Sony zal Verzamelde gegevens als volgt beschikbaar stellen aan Sony Europe B.V. (als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke) en aan derde partijen als het land waarvan u ingezetene bent deel uitmaakt van de EER. Als het land waarvan u ingezetene bent buiten de EER ligt, kan Sony dergelijke gegevens als volgt overdragen aan uw plaatselijke elektronicabedrijf uit de Sony-groep, met inbegrip van Sony Electronics Inc., Sony of Canada Ltd. of Sony (China) Limited, of andere bedrijven van de Sony-groep en derde partijen, afhankelijk van het land waarvan u ingezetene bent.


Bedrijven uit de Sony-groep en externe serviceproviders

Als u contact opneemt met uw bedrijf uit de Sony-groep met betrekking tot vragen of verzoeken voor reparatie of retournering van Sony-producten, moeten wij mogelijk ook Verzamelde gegevens delen met het desbetreffende bedrijf uit de Sony-groep in verband met uw vraag of verzoek.


Sony kan bedrijven uit de Sony-groep en externe serviceproviders gebruiken om de Verzamelde gegevens te verwerken. Onze serviceproviders omvatten leveranciers van klantenondersteuning, IT-leveranciers en leveranciers van data-hosting, waaronder Amazon Web Services, Inc., dat ons back-upservices voor gegevens verstrekt en is gevestigd in de VS. De serviceproviders worden ingehuurd om namens Sony, en handelend als verwerkers van Sony, de activiteiten te verrichten die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid.


Bedrijfsoverdracht

Indien wij ons bedrijf of een deel hiervan verkopen of overdragen, kunnen Verzamelde gegevens door ons worden overgebracht naar de koper of verwerver als onderdeel van de transactie. Wij blijven de vertrouwelijkheid van de Verzamelde gegevens verzekeren voordat een dergelijke transactie plaatsvindt, en na een dergelijke transactie verwijderen wij de Verzamelde gegevens zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.


Naleving en handhaving

Wij bewaren, gebruiken en/of openbaren enige Verzamelde gegevens voor zover dit toegestaan of vereist is door de wetgeving, regelgeving of een rechterlijk bevel, waarbij inbegrepen aan de politie of andere bevoegde instanties, om klachten te onderzoeken die door of tegen u zijn ingediend, of om onszelf, bedrijven van de Sony-groep of derde partijen te beschermen of verdedigen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten.

4. Bewaring van gegevens, beheer van Verzamelde gegevens

Wij bewaren Verzamelde gegevens gedurende 6 maanden nadat u de SHES-account hebt verwijderd, tenzij wij deze volgens de plaatselijke wetgeving langer moeten bewaren. Mogelijk hebben wij een wettelijke verplichting om bepaalde informatie te bewaren.

Wanneer Sony de Verzamelde gegevens niet langer nodig heeft, worden deze vernietigd of gede-identificeerd in overeenstemming met de interne informatiebeveiligingsbeleidslijnen van Sony. Met gede-identificeerd wordt bedoeld dat de Verzamelde gegevens worden ontdaan van alle informatie aan de hand waarvan u zou kunnen worden geïdentificeerd.

5. Internationale overdracht van Verzamelde gegevens

Verzamelde gegevens worden voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid verwerkt, opgeslagen en overgebracht naar verschillende rechtsgebieden buiten het rechtsgebied waarin u verblijft, met inbegrip van Japan en de VS. Verzamelde gegevens worden verwerkt door personeel dat buiten uw rechtsgebied werkt en dat bij ons of bij een van onze serviceproviders in dienst is. Dit personeel in deze landen kan dus uw Verzamelde gegevens inzien.

Door ons de Verzamelde gegevens aan te leveren, stemt u in met de overdracht, verwerking en opslag van uw informatie in rechtsgebieden waar de privacywetgeving mogelijk minder uitgebreid is dan in het land waarvan u ingezetene en/of een burger bent. Verder kunnen rechtbanken, wetshandhavings- en andere instanties in landen/regio's buiten het gebied waarin u verblijft, het recht hebben op toegang tot Verzamelde gegevens wanneer deze worden overgebracht. We hebben redelijke maatregelen genomen om te verzekeren dat alle overdrachten van Verzamelde gegevens voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat uw persoonsgegevens niet zullen worden gebruikt voor doeleinden die niet relevant zijn voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld of doorgegeven aan serviceproviders zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Indien Verzamelde gegevens worden overgebracht buiten de EER, en indien deze overdracht plaatsvindt aan een belanghebbende of leverancier in een land dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie, worden de Verzamelde gegevens op adequate wijze beschermd door hier toegankelijke standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU-commissie of door bindende bedrijfsvoorschriften.

6. Beveiliging

Sony treft redelijke beveiligingsmaatregelen die ontworpen zijn om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van Verzamelde gegevens. Wij nemen informatiebeveiliging zeer serieus, maar wij kunnen geen garantie geven voor de absolute veiligheid van informatie die wij opslaan op onze systemen of die wordt opgeslagen op de systemen van onze externe aannemers.

7. Privacy van kinderen

Sony streeft ernaar zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens van kinderen, met inbegrip van de Children's Online Privacy Protection Act in de Verenigde Staten en de toepasselijke lokale wetgeving in andere landen.


Deze SHES-account is bedoeld voor een algemeen publiek; de account is niet gericht op en verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar of in het geval van ingezetenen in China jonger dan 14 jaar. Afhankelijk van het land / de regio waar u woonachtig bent, kan deze drempelleeftijd voor een kind verschillen.


Als u een ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kunt u zoals in Paragraaf 11 is beschreven contact met ons opnemen. Onderstaand vindt u de contactgegevens.

8. Privacyrechten (inclusief privacyrechten in de EER en Californië)

In sommige landen hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de Verzamelde gegevens die Sony over u heeft. Deze kunnen het recht omvatten om een kopie aan te vragen van de Verzamelde gegevens die Sony of bedrijven uit de Sony-groep over u bewaren en/of het recht om te verzoeken dat Sony of de bedrijven uit de Sony-groep de desbetreffende Verzamelde gegevens corrigeren, aanpassen, verwijderen, wissen of vernietigen, en dat de verwerking en/of het gebruik van deze Verzamelde gegevens wordt geblokkeerd/beperkt als de Verzamelde gegevens onjuist zijn. In sommige landen kunt u ons tevens vragen bepaalde typen van de Verzamelde gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerde, machineleesbare indeling en dergelijke gegevens te delen met (over te dragen aan) een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek zou betekenen dat persoonsgegevens over een andere persoon zouden worden onthuld, of als u ons vraagt Verzamelde gegevens te verwijderen die we volgens de wet moeten bewaren, of waarvoor we dwingende legitieme gronden hebben om deze te bewaren. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 11. Contactgegevens hieronder. Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw vragen of bedenkingen hebben afgehandeld of als u klachten hebt over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.


[Kennisgeving aan ingezetenen van de EU, het VK en Zwitserland]

Als u woonachtig bent in de EER, het VK of Zwitserland, kunt u de volgende rechten hebben (overeenkomstig Art. 15-18 en Art. 19-21 van de AVG, als u woonachtig bent in de EER):

 • U hebt het recht op toegang tot (met inbegrip van een kopie van) uw Verzamelde gegevens (Art. 15 AVG/GDPR); op correctie, verwijdering of beperking van (stoppen van actieve) verwerking van uw Verzamelde gegevens (Art. 16-18 AVG/GDPR); en op het verkrijgen van de Verzamelde gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare indeling, en ons te vragen uw Verzamelde gegevens te delen met (over te dragen aan) een andere verwerkingsverantwoordelijke (Art. 20 AVG/GDPR).
 • Daarnaast kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Verzamelde gegevens (in het bijzonder wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel of andere juridische vereiste, of wanneer wij de gegevens gebruiken voor direct marketing - Art. 21 AVG/GDPR).
 • Indien wij hebben gevraagd om uw toestemming, mag u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (Art. 7 para 3 AVG/GDPR). Als u uw toestemming voor onze verwerking van uw gegevens intrekt, wordt de eventuele verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden hierdoor niet beïnvloed.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek zou betekenen dat persoonsgegevens over een andere persoon zouden worden onthuld, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we volgens de wet moeten bewaren, of waarvoor we dwingende legitieme gronden hebben om deze te bewaren.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming (Art. 77(1) AVG/GDPR) in het land/de regio waar u woonachtig bent, werkzaam bent of waar u denkt dat een schending van gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. We hopen echter wel dat we van dienst kunnen zijn bij vragen of zorgen die u hebt over ons gebruik van uw Verzamelde gegevens.


[Kennisgeving aan ingezetenen van de VS/Californië]


(i) Kennisgeving aan Ingezetenen van Colorado, Connecticut, Utah en Virginia


In ons Privacybeleid en in Tabel 1 hieronder hebben we de categorieën van persoonsgegevens die we verwerken, het doeleinde voor de verwerking van persoonsgegevens, de categorieën van persoonsgegevens die worden gedeeld en de categorieën van derde partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld, uiteengezet.

Met ingang van 2023 kunnen consumenten in bepaalde staten, waaronder Colorado, Connecticut, Utah en Virginia, de volgende rechten hebben:


Recht om te weten: het recht om te bevestigen of we persoonsgegevens over u verwerken.


Recht op correctie: het recht om onjuiste persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren.


Recht op verwijdering: het recht om de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt of over u zijn verkregen, te verwijderen.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die eerder door ons zijn verzameld en, voor zover mogelijk, in een direct bruikbare indeling om overdraagbaarheid van gegevens mogelijk te maken.


Recht op beroep: Als u om welke reden dan ook bezwaar wilt maken tegen een door ons genomen beslissing met betrekking tot uw verzoek om privacyrechten uit te oefenen, hebt u het recht om beroep in te dienen bij ons. Vermeld uw voor- en achternaam, de reden voor uw beroep en eventuele aanvullende informatie die in overweging moet worden genomen.


Als u een verzoek wilt indienen om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u dit doen door dit formulier in te vullen: Gegevensverzoeken


Recht op uitschrijven voor gerichte reclame: Uw plaatselijke Sony-elektronicabedrijf kan online reclame- en analysepraktijken ondernemen die kunnen worden beschouwd als 'targeted advertising' of de 'sale' van gegevens onder toepasselijke staatswetgeving.


Verzeker u ervan dat de instelling voor 'Personal Information' in [Accountinstelling] op de accountpagina van het SHES account die toegankelijk is vanaf de toepasselijke app of service uitgeschakeld is om uw rechten op het uitschrijven voor gerichte reclame uit te oefenen.

U kunt ook hier een verzoek indienen: Uitschrijven voor gerichte reclame


Recht op uitschrijven voor profilering of verkoop van uw Persoonsgegevens: Op basis van staatswetgeving kunt u zich mogelijk uitschrijven voor de verkoop van uw persoonsgegevens en voor profilering om gevolg te geven aan beslissingen die de basis vormen voor juridische of gelijksoortige significante effecten, maar wij ondernemen op dit moment geen van deze activiteiten.


(ii) Kennisgeving aan ingezetenen van Californië: Privacykennisgeving voor Californië


Deze Privacykennisgeving voor Californië geldt vanaf 20-2-2024.


In deze Privacykennisgeving voor Californië, die een aanvulling is op ons Privacybeleid, worden de openbaarmakingen en rechten voor consumenten in Californië met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals vereist door de California Privacy Rights Act, zoals gewijzigd, en alle in het kader daarvan aangenomen uitvoeringsverordeningen ('CPRA') uiteengezet. Termen (met inbegrip van gedefinieerde termen waarvan de beginletter met een hoofdletters wordt geschreven) die in deze Privacykennisgeving voor Californië worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de CPRA, tenzij anderszins bepaald.


Consumentenrechten in Californië. Behoudens bepaalde uitzonderingen hebt u, als consument in Californië, mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw CA-persoonsgegevens:

 • Recht om te weten. Informatie verzoeken met betrekking tot welke Persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen, met inbegrip van het recht om te verzoeken dat we u voorzien van de categorieën en/of specifieke elementen van Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld;
 • Recht op verwijdering. Verwijdering van de Persoonsgegevens die we over u verzamelen verzoeken;
 • Recht op correctie. Correctie van onjuiste Persoonsgegevens die we over u bijhouden verzoeken;
 • 'Do Not Sell or Share My Personal Information.' Verzoeken om u uit te schrijven voor de 'sale' van uw Persoonsgegevens aan of 'sharing' van uw Persoonsgegevens met een derde partij voor overkoepelende contextuele gedragsreclame (d.w.z. gerichte reclame). Aangezien we niet bewust Persoonsgegevens verzamelen van ingezetenen van jonger dan 16 jaar, verkopen of delen we tevens niet bewust overkoepelende contextuele gedragsreclame met betrekking tot hun Persoonsgegevens.
 • 'Limit the Use and Disclosure of Sensitive Personal Information.' Alleen wanneer Gevoelige persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt voor het doeleinde van het afleiden van eigenschappen over een consument of wanneer deze gegevens niet vallen onder bepaalde wettelijke uitzonderingen, moet een bedrijf het recht bieden om het gebruik en de openbaarmaking van Gevoelige persoonsgegevens te beperken. Ons gebruik van Gevoelige persoonsgegevens valt binnen een uitzondering, dus bieden we dit recht momenteel niet.

Vertegenwoordigers. Voltooi het toepasselijke verzoek volgens onderstaande instructies als u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent die een verzoek indient namens een consument. We volgen uw verzoek op met een verzoek voor een schriftelijke toestemming die is ondertekend door de persoon die het onderwerp is van het verzoek waarvoor u bent geautoriseerd om het verzoek namens de desbetreffende persoon in te dienen. Het schriftelijke verzoek moet uw volledige officiële naam, de volledige officiële naam van de persoon die het onderwerp van het verzoek is en een duidelijke beschrijving van de toegestane toestemming bevatten. U kunt ook een kopie van een volmacht onder de toepasselijke staatswetgeving indienen. Geef in beide gevallen in uw e-mail de aard van uw verzoek aan. De identiteit van de consument en die van uzelf moeten onafhankelijk worden geverifieerd om ons in staat te stellen aan uw verzoek te voldoen. We kunnen de consument ook vragen direct aan ons te bevestigen dat deze u toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen. Houd er rekening mee dat als we geen adequaat bewijs ontvangen dat u bent geautoriseerd om namens de consument op te treden, we het verzoek af kunnen wijzen.


Verzoeken verifiëren. In uw verzoek moet u voldoende informatie bieden om ons in staat te stellen te verifiëren dat u de persoon bent waarover we persoonsgegevens hebben verzameld of diens geautoriseerde vertegenwoordiger. U moet tevens uw verzoek in voldoende detail beschrijven, zodat we het kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren. We gebruiken de informatie die u ons verstrekt in een verzoek alleen om uw identiteit te verifiëren.


Wanneer u uw Recht om te weten, Recht op verwijdering en/of Recht op correctie uitoefent, kunnen we u vragen ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te kunnen verifiëren en aan uw verzoek te kunnen voldoen. Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren, kunnen we het verzoek niet verwerken.

Uw rechten uitoefenen.

Recht om te weten, Recht op verwijdering, Recht op correctie

Als u een Consument in Californië bent en uw Recht om te weten, Recht op verwijdering en/of Recht op correctie wilt uitoefenen, dient u uw verzoek in bij: Gegevensverzoeken, of belt u ons op het gratis telefoonnummer 1-833-681-9900.


Niet verkopen of delen voor overkoepelende contextuele gedragsreclame

Recht op uitschrijven voor verkoop/delen

Verzeker u ervan dat de instelling voor 'Personal Information' in [Accountinstelling] op de accountpagina van het SHES account die toegankelijk is vanaf de toepasselijke app of service uitgeschakeld is en dien een verzoek in op: 'Mijn Persoonsgegevens niet verkopen/delen' om u uit te schrijven voor de 'sale' of het delen van uw persoonsgegevens voor overkoepelende contextuele gedragsreclame


U kunt ook hier een verzoek indienen: Uitschrijven voor gerichte reclame


Bewaring van gegevens. Sony bewaart gegevens, zolang u een of meer SHES accounts hebt. Sony verwijdert Verzamelde gegevens of de-identificeert de bewaarde gegevens na ongeveer zes (6) maanden vanaf de verwijdering van het desbetreffende SHES account, tenzij anderszins vereist of toegestaan door de wetgeving.


Gegevensrapportage

Klik hier voor toegang tot onze metrieken voor gegevensrapportage voor het vorige kalenderjaar.


Recht op non-discriminatie voor het Uitoefenen van de privacyrechten van een consument

Consumenten in Californië hebben het recht om niet blootgesteld te worden aan discriminerende behandeling voor het uitoefenen van CPRA-rechten. Wij discrimineren u niet voor het uitoefenen van uw CPRA-rechten.


Kennisgeving van Financiële stimulans

Als we direct of redelijkerwijze gerelateerd aan de verzameling, retentie of verwijdering van uw Persoonsgegevens bepaalde loyaliteits- of gelijksoortige programma's bieden, kunnen deze programma's onder de wetgeving van Californië worden beschouwd als 'financial incentive'. In dergelijke gevallen moeten we u aanvullende informatie verstrekken, hetgeen we zullen doen wanneer u instemt met deelname.


Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden voor verzameling

Welke Persoonsgegevens we over u verzamelen, hangt af van uw gebruik van het SHES account. Het is dan ook mogelijk dat we niet alle onderstaande informatie over u zullen verzamelen. Naast de onderstaande informatie, kunnen we aanvullende soorten informatie verzamelen en/of gebruiken en zullen we dit doen nadat we u hiervan een kennisgeving hebben verstrekt en uw instemming hebben verkregen voor zover deze kennisgeving en toestemming vereist zijn op basis van toepasselijke wetgeving.


Mogelijk hebben we Persoonsgegevens gebruikt voor de zakelijke of commerciële doeleinden die zijn beschreven in Tabel 1:


[Tabel 1]

Categorieën van Verzamelde persoonsgegevens Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens Met wie we persoonsgegevens verzamelen voor zakelijke doeleinden Derden waaraan we verkopen of waarmee we delen voor overkoepelende contextuele gedragsreclame

Id's:


Zoals: E-mailadres; uw naam, postcode, online id zoals IP-adres; apparaat-id, Android

 • Accountservice verlenen
 • Op uw verzoek 'Help' bieden
 • De producten en services van SONY verbeteren/ontwikkelen
 • Om u informatie en advertenties te bieden
 • Naleving van wetgeving
 • Wettelijke rechten uitoefenen
 • Bedrijven van de Sony-groep
 • IT-serviceproviders
 • Hosting-serviceproviders
 • Klantenserviceproviders
Externe advertentieleveranciers via ons lokaal werkzame bedrijf

Elektronica- en netwerkinformatie:


Zoals: gebruiksstatus

 • De producten en services van SONY verbeteren/ontwikkelen
 • Om SHES accountservices te verlenen
 • Naleving van wetgeving
 • Wettelijke rechten uitoefenen
 • Bedrijven van de Sony-groep
 • IT-serviceproviders
 • Hosting-serviceproviders
 • Klantenserviceproviders
Geen

Gevoelige informatie


Zoals: uw aanmeldings-/wachtwoordinformatie

 • Om de accountservice te verlenen
 • Bedrijven van de Sony-groep
 • IT-serviceproviders
 • Hosting-serviceproviders
Geen

Conclusies die zijn getrokken uit andere informatie en consumenteneigenschappen:


Deze kunnen betrekking hebben op demografie (bijv. geslacht, leeftijd, regio/algemene locatie), interesses of hobby's, en conclusies die zijn getrokken uit verzamelde informatie.

 • Functies van het SHES account bieden
 • Om u informatie en advertenties te bieden
 • Naleving van wetgeving
 • Wettelijke rechten uitoefenen
 • Bedrijven van de Sony-groep
 • IT-serviceproviders
 • Hosting-serviceproviders
Externe advertentieleveranciers via ons lokaal werkzame bedrijf

Voor meer informatie over de privacyprocedures van onze plaatselijke Sony-elektronicabedrijven voor Californië raadpleegt u hier de informatie die specifiek geldt voor Californië: Privacykennisgeving voor Californië


Aanvullende kennisgeving aan ingezetenen van Californië:


Als u een ingezetene van Californië bent, hebt u onder de wet 'Shine the Light' van Californië het recht om: a) informatie te ontvangen waarmee alle derde partijen worden geïdentificeerd waaraan we in het afgelopen jaar mogelijk persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt die betrekking hebben op u en uw familie voor de direct marketing-doeleinden van het desbetreffende bedrijf en b) een beschrijving te ontvangen van de categorieën van openbaar gemaakte persoonsgegevens. Om deze informatie te ontvangen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar privacy@am.sony.com en vermeldt u hierbij uw naam, e-mailadres, postadres of postcode, en een onderwerpverwijzing naar 'Your California Privacy Rights – SHES Account.'. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzoeken die niet juist zijn gemerkt of verzonden, of waarin informatie ontbreekt.


(iii) Kennisgeving aan ingezetenen van Nevada:

Als u een ingezetene van Nevada bent, hebt u het recht om u uit te schrijven voor de verkoop aan derde partijen van bepaalde informatie aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd die we over u hebben verzameld. Sony verkoopt momenteel uw informatie aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd onder de wetgeving van Nevada, niet. Als u echter een verzoek wilt indienen om u uit te schrijven voor de verkoop van dergelijke informatie als Sony in de toekomst een dergelijke verkoop zou ondernemen, dan kunt u uw schriftelijke verzoek indienen bij: privacy@am.sony.com. In uw verzoek moeten een onderwerpverwijzing naar 'Your Nevada Rights – SHES Account' en tevens uw naam, postadres, postcode en e-mailadres zijn opgenomen. We zijn niet verantwoordelijk voor verzoeken die niet door het aangewezen verzoekmechanisme komen of die onvoldoende informatie bevatten om ons in staat te stellen uw verzoek te verwerken. We reageren binnen 60 dagen op geldige verzoeken.


[Kennisgeving aan ingezetenen van Quebec (Canada)]

In deze kennisgeving worden openbaarmakingen en rechten uiteengezet voor consumenten die ingezetenen zijn van Québec met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals vereist door de Data Privacy Law 25 van Québec.


Profilering: Met uw toestemming kunnen we technologieën gebruiken die informatie verzamelen over uw gebruik van de toepassing die betrekking heeft op uw SHES account, waarmee we mogelijk een profiel kunnen opstellen van uw interesses of voorkeuren.


Locatietracering: We kunnen technologieën gebruiken die informatie verzamelen over uw algemene locatie, zoals het land waar u zich bevindt; we traceren uw locatie echter niet zonder uw toestemming.


Consumentenrechten:

Behoudens bepaalde uitzonderingen hebt u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang en het Verzoeken van informatie over de verwerking van gegevens. Verzoeken van informatie over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, met name welke persoonsgegevens van u zijn verzameld en hoe we deze verwerken. U kunt ons vragen om de categorieën van personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en de toepasselijke bewaartermijn voor deze gegevens te verduidelijken.
 • Recht op rectificatie. Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die we over u bijhouden verzoeken.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om te verzoeken dat we u vertellen wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om een beslissing te nemen die uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van dergelijke informatie en aanvullende informatie te geven over een dergelijke verwerking. Sony gebruikt echter geen persoonsgegevens om enige beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van dergelijke informatie.
 • Recht om toestemming in te trekken. Op elk gewenst moment uw toestemming intrekken voor het verzamelen, gebruiken en openbaren van persoonsgegevens door ons. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of services niet kunnen bieden. We zullen u ervan op de hoogte stellen of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Uw rechten uitoefenen: Als u een ingezetene bent van Quebec en uw recht(en) wilt uitoefenen, dient u hier uw verzoek in: SOCAN Webformulier voor privacyverzoek; u kunt ons ook bellen op: 1-888-494-7669.

Voor verzoeken tot toegang hebben wij een ondertekende verklaring, op straffe van meineed, van u nodig dat u de consument bent waarvan de persoonsgegevens het onderwerp zijn van het verzoek om ons in staat te stellen specifieke gegevenselementen te verstrekken.


De contactgegevens voor de functionaris op het gebied van gegevensprivacy van Sony Canada zijn beschikbaar in de onderstaande paragraaf, Hoe u contact met ons opneemt over dit privacybeleid.


[Kennisgeving aan ingezetenen van China]

Als u woonachtig bent in China, kunt u de volgende rechten hebben:

 • U hebt het recht een kopie aan te vragen van de Verzamelde gegevens die Sony of bedrijven van de Sony-groep over u bewaren (Art. 45 para 1 PIPL). U kunt ons ook verzoeken om sommige soorten Verzamelde gegevens te verstrekken aan u, of aan een andere door u aangewezen organisatie, in een gestructureerde en machinaal leesbare indeling (Art. 45 para 3 PIPL).
 • U kunt verzoeken dat Sony of bedrijven uit de Sony-groep dergelijke Verzamelde gegevens corrigeren of aanvullen als de Verzamelde gegevens onjuist of onvolledig zijn (Art. 46 para 1 PIPL).
 • Daarnaast kunt u in de volgende gevallen verzoeken dat Sony of bedrijven van de Sony-groep de Verzamelde gegevens verwijderen (Art. 47 PIPL):

  A) wanneer het verwerkingsdoel van Sony of de bedrijven van de Sony-groep is bereikt, niet kan worden bereikt of het niet langer noodzakelijk is om het verwerkingsdoel te bereiken;
  B) wanneer Sony of de bedrijven van de Sony-groep de producten of services niet meer leveren, of de bewaartermijn is verstreken;
  C) wanneer u uw toestemming intrekt;
  D) wanneer Sony of de bedrijven van de Sony-groep de Verzamelde gegevens in strijd met de wet- en regelgeving of overeenkomsten met u verwerken; en
  E) in andere omstandigheden zoals vastgelegd in wetgeving en bestuursvoorschriften.

Als u enige van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Sony op www.sony.net/SonyInfo/Support/.


Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw vragen of bedenkingen hebben afgehandeld of als u klachten hebt over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de afdelingen die de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens vervullen (Art. 65 para 1 PIPL).

9. Aanvullende kennisgeving

[Voor ingezetenen van Azië en Oceanië, uitgezonderd China en Japan]

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, aangezien u door uw gebruik van deze SHES-account zult worden geacht te hebben ingestemd met de voorwaarden van dit Privacybeleid.


Door deze SHES-account te gebruiken, of door ons Verzamelde gegevens aan te leveren, zijn deze internationale overdracht, verwerking en opslag van de Verzamelde gegevens in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, alwaar de privacywetgeving mogelijk minder uitgebreid is dan in het land waar u woonachtig bent en/of een burger van bent, voor u volledig duidelijk en stemt u hiermee in.


Hierdoor kunnen uw rechten in uw plaatselijke rechtsgebied en tevens in het/de toepasselijke overzeese rechtsgebied(en) worden beïnvloed. Deze overzeese rechtsgebieden moeten mogelijk ook Verzamelde gegevens openbaren aan een derde partij, zoals een overzeese autoriteit.


Door deze SHES-account te gebruiken, of ons Verzamelde gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat u Sony of bedrijven van de Sony-groep niet aansprakelijk zult stellen voor enige klachten of enigerlei schade met betrekking tot de verwerking van de Verzamelde gegevens door een verwervende partij in het geval een bedrijfsoverdracht zoals beschreven in Paragraaf 3 van dit Privacybeleid plaatsvindt.


[Voor ingezetenen van Japan]

Gezamenlijk gebruik onder bedrijven van de Sony-groep

Sony kan de Verzamelde gegevens over u die zich in Japan bevinden gezamenlijk met bedrijven van de Sony-groep, waaronder Sony Marketing Inc., dat producten en services van bedrijven van de Sony-groep in Japan biedt, gebruiken. Bij dergelijk gezamenlijk gebruik treft Sony redelijke beveiligingsmaatregelen conform beleid inzake informatiebeveiliging dat gewoonlijk wordt toegepast bij bedrijven van de Sony-groep.

 • Gezamenlijk te gebruiken informatie: zoals beschreven in Paragraaf 1. Welke persoonsgegevens verzamelt Sony in verband met de SHES-account
 • Bereik van gezamenlijk gebruik binnen de organisatie: bedrijven van de Sony-groep die in Japan zijn gevestigd
  https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
 • Doeleinden van gezamenlijk gebruik: zoals beschreven in Paragraaf 2. Hoe Sony de Verzamelde gegevens gebruikt
 • Verantwoordelijke partij voor gezamenlijk gebruik: Sony Corporation

Opslag van Verzamelde gegevens buiten Japan

Verzamelde gegevens worden opgeslagen op een server in de Verenigde Staten die beschikbaar wordt gesteld door een aanbieder van services op het gebied van gegevensback-up (het in de V.S. gevestigde Amazon Web Services, Inc.). Raadpleeg hier (in het Japans) een overzicht van voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens in de Verenigde Staten.


Aanvullende kennisgeving met betrekking tot 'beveiligingsmaatregelen'

Sony past beleid van bedrijven van de Sony-groep toe dat overeenkomstig industriële normen en aanbevolen werkwijzen wordt geboden zoals uiteengezet in de normen in de 27001-families die zijn vastgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en NIST voor het opstellen van strikte beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door Sony. Deze maatregelen omvatten de implementatie en periodieke herziening van het beheer van informatiebeveiliging binnen de organisatie, regelmatige training voor personeel, periodieke herziening van informatie-activa, implementatie van fysieke beveiligingsmaatregelen (bijv. bewaking bij de ingang en uitgang voor personeel, apparaatcontrole), versleuteling van berichten, strikte toegangsbewaking, regelmatig onderhoud van kwetsbaarheid in informatiesysteem. Als Sony een derde partij inschakelt voor een gedeelte van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door Sony (met inbegrip van een derde partij die door een dergelijke derde partij wordt ingeschakeld), besteedt Sony de verwerking van persoonsgegevens pas uit nadat Sony heeft bevestigd dat noodzakelijke en toepasselijke maatregelen voor het beheer van informatiebeveiliging zijn getroffen door de derde partijen.


Sony zet tevens basisbeleid uiteen over het omgaan met persoonsgegevens in ons nationale en gemeenschappelijke privacybeleid van de Sony-groep (https://www.sony.co.jp/privacy/).

10. Wijzigingen

Mogelijk moeten wij dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Via de SHES-account brengen wij u op de hoogte van enige wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid. Indien de toepasselijke wetgeving voorschrijft dat wij uw toestemming verkrijgen, vragen wij uw toestemming.

11. Contactgegevens

VOOR INGEZETENEN VAN DE EU of Zwitserland:

Als u een bedenking, klacht of vraag betreffende privacy hebt, kunt u contact opnemen met Sony Europe B.V., de vertegenwoordiger van Sony in de EU, op: privacyoffice.SEU@sony.com


U kunt ook contact opnemen door te schrijven naar Sony Europe B.V., The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke bedrijven uit de Sony-groep op https://sony-europe.com.


VOOR INGEZETENEN VAN HET VK:

Als u een bedenking, klacht of vraag betreffende privacy hebt, kunt u contact opnemen met Sony Europe B.V., de vertegenwoordiger van Sony in het VK, op: privacyoffice.SEU@sony.com


U kunt ook contact opnemen door te schrijven naar Sony Europe B.V., The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.


VOOR INGEZETENEN VAN KOREA:

Wij benoemen een nationale vertegenwoordiging overeenkomstig de plaatselijke regelgeving van Korea als volgt:

Naam: Sony Korea Corporation (vertegenwoordigend directeur: Okura Kikuo)

Adres: 24F, One IFC, 10 Gukjegeumyung-Ro, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, Korea Contactgegevens: 02-1588-0911 / sokprivacy@sony.co.kr


VOOR INGEZETENEN VAN CHINA:

Als u een bedenking, klacht of vraag betreffende privacy hebt, kunt u contact opnemen met Sony (China) Limited op SChina_Privacy_Dep@sony.com


VOOR INGEZETENEN VAN JAPAN:

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u rechten wilt uitoefenen voor openbaarmaking, correctie, enz., het beëindigen van gebruik met betrekking tot uiteenlopende informatie die Sony van u heeft verzameld, neemt u via het volgende adres contact op met ons.

https://www.sony.jp/support/

* U kunt een verzoek voor openbaarmaking enz. indienen met betrekking tot bewaarde persoonsgegevens.


VOOR INGEZETENEN VAN ANDERE LANDEN OF REGIO'S:

Als u bedenkingen hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder of op de website van uw plaatselijke bedrijven uit de Sony-groep op:

De VS en Canada: privacy@am.sony.com

Voor Mexico, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied:

Regionale Latijns-Amerikaanse Privacy Office op https://www.sony-latin.com/corporate/SOLA/home.html

Afrika, Midden-Oosten: https://www.sony-mea.com/en/locale-selector

Azië en Oceanië: https://www.sony-asia.com/locale-selector