علامت‌های تجاری

3GPP یک علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده ETSI است.

AccuWeather علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده AccuWeather, Inc است.

Adreno، ‏Snapdragon و Qualcomm علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Qualcomm, Inc هستند.

Active X، ‏Microsoft، ‏Microsoft Excel، ‏Microsoft Exchange ActiveSync، ‏Microsoft Internet Explorer، ‏Microsoft PowerPoint، ‏Microsoft Visual Basic، ‏Microsoft Windows Live، ‏Microsoft Windows Media، ‏Microsoft Windows NT، ‏Microsoft Windows Server، ‏Microsoft Windows، ‏Microsoft Windows Mobile، ‏Microsoft Windows XP، ‏Microsoft Word، ‏MSN، ‏OneDrive، ‏OneNote، ‏Outlook، ‏PivotTable، ‏SharePoint و Windows Vista علامت‌های تجاری ثبت‌شده یا علامت‌های تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده یا دیگر کشورها هستند.

Adobe Acrobat، ‏Adobe Flash Lite، ‏Adobe Flash، ‏‏Adobe Photoshop Album Starter Editio و Adobe Reader علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده از Adobe Systems Incorporated در ایالات متحده یا دیگر کشورها هستند.

ALKALEIDO علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Kobe Steel, Ltd است.


AIM و AOL علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده AOL Inc هستند.

AllSport GPS علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Trimble Inc است.

ANT و +ANT علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده ANT Wireless هستند.

AppForge علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده AppForge, Inc است.

Apple، ‏iPhone، ‏iPhoto، ‏iTunes، ‏Mac، ‏macOS، ‏QuickTim و ‏Safari علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده و iCloud علامت خدمات ثبت‌شده Apple, Inc در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها است.

Asphalt، ‏Gameloft، نشان‌واره Gameloft و Tropical Madness علامت‌های تجاری Gameloft S.A.‎ در ایالات متحده یا دیگر کشورها هستند.
‎© Q Entertainment © Bandai 2004.‎ Lumines علامت تجاری از Bandai است. کلیه حقوق محفوظ است. برنامه‌نویسی شده توسط ‎© 2006 Gameloft.
Asteroids © 2007 Atari, Inc‎.‎
Atari علامت تجاری ‎Atari, Inc.‎ است. کلیه حقوق محفوظ است. تولید و انتشار توسط glu mobile تحت مجوز Atari.

AT&T، ‏نشان‌واره AT&T، شعارهای AT&T و سایر نام‌های محصول/سرویس AT&T و نشان‌واره‌های شامل AT&T Navigator، ‏‏Media، ‏SBC و SmartChip علامت‌‌های تجاری و علامت‌های سرویس مالکیت معنوی AT&T یا شرکت وابسته به AT&T هستند. («علامت‌های AT&T»).

Audible علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Audible, Inc است.

AutoRama علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Scalado AB است.

Baidu علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Baidu.com, Inc است.

Beatnik و miniBAE علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Beatnik, Inc هستند.

BellSouth علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده AT&T Intellectual Property II, L.P است.

BlackBerry، ‏BlackBerry Connect و SureType علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده BlackBerry Limited هستند.

علامت واژه و لوگوهای ®Bluetooth علائم تجاری ثبت شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc.‎ می باشند و هر گونه استفاده از چنین علامت هایی توسط Sony Group Corporation و زیرمجموعه های آن تحت امتیاز می باشد.

Blu-ray و Blu-ray Disk علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Blu-ray Disc Association هستند.

Box علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Box, Inc است.

Bump علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Bump Technologies, Inc است.

Clear Voice علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Able Planet, Inc است.

Corel، ‏WinZip و WordPerfect علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Corel Corporation هستند.

Corning و Gorilla علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Corning Incorporated هستند.


Crash Bandicoot و Guitar Hero علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Activision Publishing, Inc هستند.

docomo، ‏‏i-Menu، ‏i-mode و Machi-Chara علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده NTT docomo, Inc هستند.

DLNA و DLNA Certified علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Digital Living Network Alliance هستند.

Domino، iNotes، Lotus و Lotus Notes علامت‌های تجاری یا علامت‌‌های تجاری ثبت‌شده International Business Machines Corporation هستند.
Dropbox علامت‌ تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Dropbox, Inc است.

DUALSHOCK، ‏nasne، ‏PlayStation، ‏PlayStation Portable، ‏PSP و PS3 علامت‌های تجاری یا علامت‌‌های تجاری ثبت‌شده Sony Interactive Entertainment Inc هستند.

Dungeon Defenders علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Trendy Entertainment Inc است.


EA، نشان‌واره EA، ‏Sims، نشان‌واره Sims 2 و نشان‌واره Sims 3 علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Electronic Arts Inc در ایالات متحده یا سایر کشورها هستند.

eBuddy علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده eBuddy, B.V است.

eCompass علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Genoptix, Inc است.

E Ink علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده E Ink Corporation است.

Ericsson علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Telefonaktiebolaget LM Ericsson است.

e surfing علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده China Telecom Corporation Limited است.

Evernote علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Evernote Corporation است.

Facebook، نشان‌واره Facebook و نشان‌واره «f»علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Meta Platforms, Inc هستند.

Fave 5 و Faves علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده T-Mobile US, Inc هستند.

Fetion علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده China Mobile Communications Corporation است.

Fido علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Fido Solutions, Inc است.

FIFA، ‏نشان‌واره FIFA، نشان‌ها و بخت‌آورهای رویدادهای FIFA شامل نشان و بخت‌آور ‎2014 FIFA World Cup Brazil™‎ و سایر نشان‌واره‌های FIFA، علامت‌های رویداد FIFA و نام‌های محصول و سرویس، همه علامت‌های تجاری و محتوای دارای حق‌نسخه‌برداری Fédération Internationale de Football Association هستند.

Firefox و mozilla علامت‌‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Mozilla Foundation هستند.

Flickr و Yahoo!‎ علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده !Yahoo Inc هستند.‎

Foursquare علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Foursquare Labs, Inc است.

F-Secure Mobile Security علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده F-Secure Corporation است.

GasBuddy علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده GasBuddy Organization Inc است.

Gokivo™‎،‏Networks In Motion™ ‎ و نشان‌واره‌های آن‌ها علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Networks In Motion, Inc هستند.

Google، ‏Android، ‏Android Beam، ‏Android Market، ‏Android robot، ‏Blogger، ‏Chrome، ‏Chromecast، ‏Gmail، نشان‌واره Google، ‏Google Calendar، ‏Google Cast، ‏Google Checkout، ‏Google Duo، ‏Google Goggles، ‏Google Latitude، ‏Google Mail، ‏Google Maps، ‏Google Mobile، ‏Google Play، ‏Google Sync، ‏Google Talk، ‏Google Voice، ‏Google Wallet، ‏Hangouts، ‏iGoogle، ‏Orkut، ‏Picasa، ‏Quickoffic، ‏Quickpoint، ‏Quicksheet، ‏Quickword و YouTube علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Google, LLC هستند. بخش‌هایی از محتوای بازتولید شده یا اصلاحاتی که بر اساس کار ایجاد شده و توسط Google به اشتراک گذاشته می‌شوند طبق شرایط توضیح داده شده در Creative Commons 3.0 Attribution License مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Android robot از کار ایجاد شده و اشتراک‌گذاری شده توسط Google بازتولید یا اصلاح شده و طبق شرایط توضیح داده شده در Creative Commons 3.0 Attribution License مورد استفاده قرار می‌گیرد.
TrackID™‎ تحت نظارت Gracenote™ Mobile MusicID™‎ قرار دارد. Gracenote، ‏Mobile MusicID و Video Explore علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Gracenote, Inc هستند.

GroupWise و Novell علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Novell, Inc هستند.

Handango علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Handango, Inc است.

HDMI، ‏High-Definition Multimedia Interface، ‏‌HDMI Trade dress و نشان‌واره‌های HDMI علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده HDMI Licensing Administrator, Inc هستند.
ICQ علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده ICQ Inc است.

Hi-Res Audio و نشان‌واره‌های Hi-Res Audio Wireless علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Japan Audio Society هستند.

Intel486 علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده Intel Corporation است.

IrDA علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Infrared Data Association است.

Izelsene علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Noktacom Medya Internet Hizmetleri San است. Tic.‎ A.S.‎

Jabber علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده Jabber, Inc است.

Java، ‏JavaScript و نشان‌واره‌ها و علامت‌های تجاری بر اساس Java علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Oracle America, Inc در ایالات متحده و دیگر کشورها و قرارداد مجوز کاربر نهایی برای Sun Java™ J2ME™‎ هستند. ۱. ممنوعیت‌ها: نرم‌افزار یک اطلاعات محرمانه دارای حق نسخه‌برداری از Sun است و عنوان تمام کپی‌ها نزد Sun و/یا مجوزدهنده‌های آن محفوظ است. مصرف‌کننده نباید نرم‌افزار را تغییر دهد، آن را دکامپایل، پیاده کردن، رمزگشایی، استخراج کند و هرگونه مهندسی معکوس روی آن انجام دهد. هیچ بخشی از نرم‌افزار یا کل آن نباید اجاره داده شود، انتقال داده شود، یا تحت مجوز جانبی ارائه شود. ۲. مقررات صادرات: نرم‌افزار، همراه با اطلاعات فنی تحت قانون کنترل صادرات ایالات متحده مشمول U.S. Export Administration Act و قوانین وابسته به آن است و نباید تحت قوانین صادرات یا واردات در دیگر کشورها قرار گیرد. مصرف‌کننده موافقت می‌‌کند که کاملاً از این قوانین تبعیت کند و درک می‌کند که این مسئولیت او است که مجوزهای صادرات، صادرات دوباره یا واردات نرم‌افزار را دریافت کند. دانلود، صادرات یا صادرات مجدد نرم‌افزار ممکن است به افراد یا نهادهایی به این شرح ممنوع باشد: (i) به دولت یا ساکنین کشورهای کوبا، عراق، ایران، کره شمالی، لیبی، سودان، سوریه (ممکن است این فهرست با زمان تغییر کند) یا هر کشوری که ایالات متحده ارسال کالا را به آن‌ها تحریم کرده است؛ یا (ii) به هر کس که در فهرست ملت‌های به خصوص تعیین شده وزارت خزانه داری ایالات متحده یا جدول سفارشات ممانعتی وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار دارد. ۳. قوانین محدودیت استفاده: استفاده، همانندسازی، یا آشکارسازی توسط دولت ایالات متحده تحت قوانین محدودیتی موجود در بندهای قوانین اطلاعات فنی و کامپیوتری در DFARS 252.227-7013(c) (1)‎ و FAR 52.227-19(c) (2)‎ قابل انجام است.
Jewel Quest و iWin.com علامت‌های تجاری ثبت‌شده iWin, Inc هستند که توسط I-play، منتشر شده‌‌اند که خود، علامت تجاری نام تجاری Digital Bridges Ltd است. کلیه حقوق محفوظ است.


Johnny Crash‏، Racing Fever و Tower Bloxx علامت‌ها یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Digital Chocolate هستند.
‎© 2011 Electronic Arts Inc. EA،‏ EA SPORTS و نشان‌واره EA SPORTS علامت‌های تجاری ثبت‌شده Electronic Arts Inc.‎ هستند. علامت تجاری «John Madden» و نام، شباهت و دیگر خصوصیات «John Madden» که در این محصول قرار دارند، علامت‌‌های تجاری یا دیگر مالکیت‌های معنوی Red Bear, Inc یا John Madden، تحت مجوز Electronic Arts Inc‎ قرار دارند و نباید هیچ بخشی یا کل آن‌ها بدون رضایت کتبی از Red Bear یا John Madden مورد استفاده قرار گیرند. ‎© 2011 NFL Properties LLC.‎ نام/نشان‌واره‌های تیم‌، علامت‌‌های تجاری تیم‌های مشخص شده هستند. تمام علامت‌های دیگر مربوط به NFL، علامت‌های تجاری National Football League هستند. این محصول، محصول رسمی National Football League Players Incorporated | ‏NFLPLAYERS.com است.

joyn علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده GSMA Ltd است.

Key Ring علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده Mobestream Media Inc است.

Last.fm علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شدهLast.fm, Ltd است.

LinkedIn علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده LinkedIn Corporation است.

Linux علامت تجاری ثبت‌شدهLinus Torvalds, individual است.

LTE علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده ETSI است.

Lumines علامت تجاری Bandai Namco Entertainment Inc است.


Dolby، ‏Dolby Atmos و نماد double-D علامت‌های تجاری Dolby Laboratories هستند. تحت لیسانس Dolby Laboratories ساخته شده است. کارهای محرمانه منتشرنشده. حق نسخه‌برداری ‎© 2012-2021 Dolby Laboratories. کلیه حقوق محفوظ است.

MasterCard علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده MasterCard Worldwide است.

McAfee علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده McAfee Inc.‎ و/یا شرکای آن است.

Media Go و Media Go Experience علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده از Sony Media Software and Services هستند.

Miracast، ‏Wi-Fi، ‏Wi-Fi Direct، ‏Wi-Fi CERTIFIED Miracast، ‏Wi-Fi CERTIFIED Passpoint، ‏WMM، ‏WPA-PSK و WPA علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Wi-Fi Alliance هستند.

MirrorLink یا نشان‌واره MirrorLink علامت‌های تأییدیه .Car Connectivity Consortium LLC هستند.


MobiSystems علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Mobile Systems, Inc است.

MobiTV علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده MobiTV, Inc است.

mora touch علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Label Gate Co., Ltd است.

Moxier علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Emtrace Technologies USA Inc است.

My-Cast علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Garmin Ltd است.

MySpace علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده MySpace, Inc است.

Napster To Go™‎ علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Napster, LLC است.

NeoReader علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده NeoMedia Technologies Inc است.

NetFront و Smart-Fit Rendering علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده ACCESS Co., Ltd هستند.

The N-Mark علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده NFC Forum, Inc.‎ در ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر است.

OpenGL علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Silicon Graphics International Corp یا شرکت‌های تابعه آن در ایالات متحده و/یا کشورهای دیگر است.

Opera‏، Opera Mini و Opera Mobile علامت‌‌های تجاری یا علامت‌‌های تجاری ثبت‌شده Opera Software ASA هستند.

Orange علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Orange Personal Communications Services Ltd است. تمام نام‌های دیگر شرکت‌ها یا محصولات ممکن است علامت‌‌های تجاری شرکت‌های مربوطه در مناطق ثبت‌شده مربوط به خود باشند.

Oreo علامت تجاری گروه Mondelez International, Inc.‎ است.

Pandora علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Pandora Media, Inc است.

PictBridge علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Camera & Imaging Products Association است.

Play Anywhere علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Catch Media, Inc است.

Polar و WearLink علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Polar Electro Oy هستند.

نماد «Qi» علامت تجاری Wireless Power Consortium است.

QQ و نشان‌واره‌های QQ علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Tencent Holdings Ltd هستند.

QR Code علامت تجاری DENSO WAVE INCORPORATED است.

Quiksilver علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Quiksilver Americas, Inc است.

Real و RealPlayer علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده RealNetworks, Inc هستند. RealPlayer(TM) for Mobile تحت مجوز RealNetworks, Inc قرار دارد. حق نسخه‌برداری ‎1995-2007, RealNetworks, Inc.‎ کلیه حقوق محفوظ است.

RoadSync علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده DataViz, Inc است.

Scoopt علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Scoopt Limited است.


SD،‏ SDHC،‏ miniSD،‎ microSD و نشان‌واره‌های microSDHC علامت‌های تجاری SD-3C LLC هستند.

SecurID علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده RSA Security, Inc است.

Skype علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Skype Limited است.

Snapfish علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Snapfish است.

SocialEngine علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده .Webligo Developments, LLC است.

SPB علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده SPB Software Inc است.

Spider-Man و عناصر و نویسه‌های مربوطه: TM & © 2014 Marvel.‎ The Amazing Spider-Man 2, the Movie ©2014 CPII.‎ کلیه حقوق محفوظ است.

Spotify علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Spotify Ltd است.

SugarSync علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده KeepItSafe, Inc است.

Symbian علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Symbian Foundation Ltd است.

SyncML و Wireless Village علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Open Mobile Alliance هستند.

T-Mobile USA علامت تجاری ثبت‌شده Deutsche Telekom AG Corporation است.

T9™ Text Input علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Nuance Communications, Inc است. T9™ Text Input تحت مجوز یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر است: U.S. Pat.‎ شماره‌های 5,818,437، 5,953,541، 5,187,480، 5,945,928 و 6,011,554؛ ‏Canadian Pat. ارجاع 1,331,057, United Kingdom Pat. ارجاع 2238414B، Hong Kong Standard Pat. ارجاع HK0940329; Republic of Singapore Pat. ارجاع 51383; Euro.‎ Pat. ارجاع 0 842 463 (96927260.8) DE/DK‎، ‏FI، ‏FR، ‏IT، ‏NL، ‏PT، ‏ES، ‏SE، ‏GB و حقوق اختراع در انتظار ثبت در سرتاسر دنیا.

TransFlash علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده SanDisk Corporation است.

Twitpic علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Twitpic, Inc است.

Tweet، ‏Twitter، نشان‌واره Twitter، Twitter bird و ‎‏«t» ‏Twitter علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Twitter, Inc هستند.

®USB Type-C و ®USB-C علامت‌های تجاری ثبت‌شده USB Implementers Forum هستند.

V Cast علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Verizon Wireless است.

Visa علامت تجاری ثبت‌شده Visa International Service Association است.

Vodafone و !Vodafone live علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده از Vodafone Group PLC هستند. تمام نام‌‌های دیگر محصولات و شرکت‌ها ممکن است علامت‌های تجاری ثبت‌شده شرکت‌های مربوطه در مناطق ثبت‌شده مربوط به خودشان باشند.

WAPI علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده China Iwncomm Co., Ltd است.

Wayfinder، ‏Wayfinder Earth و Wayfinder Navigator علامت‌های تجاری یا علامت‌های تجاری ثبت‌شده Wayfinder Systems AB هستند.

Whereis علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Telstra Corporation Limited است.

WhiteMagic علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده Japan Display Inc است.

Wikipedia علامت‌ تجاری یا علامت‌ تجاری ثبت‌شده Wikimedia Foundation, Inc است.

Wisepilot علامت تجاری Appello Systems AB است و محصولات آن از متعلقات Appello Systems AB محسوب می‌شوند و بر اساس قوانین علامت تجاری در برابر استفاده غیرمجاز محافظت می‌شوند.

Zillow علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Zillow, Inc است.

تحت پوشش یک یا چند ادعای حق ثبت اختراع HEVC قرار دارند که در patentlist.accessadvance.com فهرست شده است.

HEVC Advance ™

تمام نام‌‌های دیگر محصولات و شرکت‌های نشان داده شده در وب‌سایت ممکن است علامت‌های تجاری ثبت‌شده شرکت‌های مربوطه در مناطق ثبت‌شده مربوط به خودشان باشند.

آخرین به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۳.