SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products – käyttöehdot

Nämä Käyttöehdot määrittävät käyttöehdot kuhunkin palveluun, jonka Sony Corporation (”Sony”) toimittaa ”Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” -järjestelmän kautta (yhdessä ”Palvelu”).

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN PALVELUN KÄYTTÖÄ. SINUN ON HYVÄKSYTTÄVÄ NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT PALVELUN KÄYTTÄMISEKSI.

1. Ehdot

Nämä Käyttöehdot koostuvat (a) kaikista tässä esitetyistä ehdoista; (b) kaikista Palvelun kautta aika ajoin julkaistavista säännöistä ja käytännöistä; (c) lisenssitiedoista ja lisenssiohjelmiston ilmoituksesta ja (d) ”Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” -tilin Tietosuojakäytännöstä (joka löytyy osoitteesta https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/), joita kaikkia voidaan muuttaa ajoittain. Verkkopohjaisen tarjonnan muuttuvan luonteen vuoksi Sony voi julkaista ilmoituksen tai lähettää viestejä Palvelun kautta ilmoittaakseen sinulle näiden Käyttöehtojen, ”Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” -tilin Tietosuojakäytännön (joka löytyy osoitteesta https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/), Palvelun ja muiden merkittävien asioiden muutoksista. Tällainen julkaisu tai viesti katsotaan sinulle tehdyksi ilmoitukseksi. Kaikki näiden Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan välittömästi ilmoituksen julkaisemisen tai viestin lähettämisen jälkeen. Palvelun käytön jatkaminen tällaisen ilmoituksen tai lähetyksen jälkeen vahvistaa suostumuksesi sitoutua noudattamaan näitä muutettuja Käyttöehtoja.

2. Palvelu

Sony saattaa lisätä tai poistaa jotain Palvelusta, muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelun. Ellei selvästi toisin mainita, näitä Käyttöehtoja sovelletaan mihin tahansa uuteen tekstiin, sisältöön, tiedostoon, tietoon, tuotteeseen, palveluun, informaatioon, ohjelmistoon, ohjelmistotyökaluun tai muuhun ominaisuuteen, joka lisää tai parantaa nykyistä Palvelua.

Voit käyttää Palvelua vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

3. Käyttäjän velvollisuudet

Palvelun käyttämiseksi sinun on ensin rekisteröidyttävä Palvelun tilille (”Palvelutili”) ja ylläpidettävä sitä. Voit käyttää Palvelutilin määrittämiseen olemassa olevaa Sonyn nimeämää kirjautumistiliä (esim. ”Sony-tili”, ”Google-tili”, ”Apple ID”, ”Facebook-tili” ja/tai ”Amazon-tili”; kukin näistä ”Tili”). Jos rekisteröit uuden Palvelutilin, sinua pyydetään antamaan tietyt tiedot (kuten sähköpostiosoitteesi), jotka on kuvattu tarkemmin Tietosuojakäytännössä (joka on luettavissa osoitteessa https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/) ja luomaan salasana osana turvallisuustoimenpiteitämme. Sinun on pidettävä tällaista salasanaa luottamuksellisena, etkä saa paljastaa sitä kolmannelle osapuolelle. Meillä on oikeus poistaa Palvelutilit ja/tai salasanat käytöstä milloin tahansa, jos et ole noudattanut näiden Käyttöehtojen kaikkia olennaisia määräyksiä. Jos tiedät tai epäilet, että joku muu kuin sinä tiedät Palvelutilisi kirjautumistiedot, sinun on ilmoitettava siitä heti Sonylle osoitteeseen https://www.sony.net/SonyInfo/Support/. Olet vastuussa Palvelutilisi kirjautumistietojen luvattomasta käytöstä. Suostut ilmoittamaan Sonylle välittömästi, jos huomaat luvattoman kirjautumisen Palvelutilillesi.

4. Hinnoittelu

Palvelu tarjotaan sinulle ilmaiseksi. Sony voi harkintansa mukaan muuttaa, poistaa, vähentää, laajentaa, keskeyttää tai lopettaa Palvelun tai minkä tahansa Palvelun tuotteen, palvelun, ominaisuuden tai toiminnallisuuden. Sony ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle tällaisista muutoksista tai lopetuksista.

5. Omistajuus

Palvelu lisensoidaan, ei myydä, sinulle. Kaikki palvelussa oleva ja käytettävä, mukaan lukien design, muotoilu, ilmaisu, ”ulkoasu ja tuntuma”, teksti, kuvat, grafiikka, logot, ääni- ja videosisältö sekä sovellus – lukuun ottamatta kolmannen osapuolen sisältöä – on Sonyn tai yhteistyökumppaniemme, lisensoijiemme, toimittajiemme tai muiden osapuolten omistamaa. Palvelun käyttö ei anna omistajuutta mihinkään Palvelun immateriaalioikeuksiin. Pidätämme kaikki oikeudet Palveluun (lukuun ottamatta tiettyjä kolmannen osapuolen sisällön oikeuksia) paitsi niiltä osin kuin nämä Käyttöehdot tai laki selkeästi sanoo muuta.

Kaikki Palveluun sisältyvä on tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien suojaamaa. Et voi käyttää Palvelua muuten kuin Käyttöehdoissa määritetyllä tavalla.

Hyväksyt noudattavasi kaikkia ohjeita, jotka rajoittavat Palvelun käyttötapaa. Palvelu sisältää useita logoja, palvelumerkkejä ja tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Sonylle ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Niiden tuominen saataville ei anna sinulle minkäänlaista lisenssiä kyseisten logojen, palvelumerkkien tai tavaramerkkien käyttöön Palvelun ulkopuolella.

Palvelun valtuuttamaton käyttö saattaa rikkoa lakia. Se myös rikkoo Käyttöehtoja.

6. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Palvelu saattaa käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Emme tarkista, takaa tai mainosta kolmansien osapuolten sisältöä. Jos päätät käyttää kolmannen osapuolen palvelua, joka on käytettävissä tai johon viitataan Palvelussa, hyväksyt tekeväsi sen kolmannen osapuolen käyttöehtojen mukaisesti.

7. Lainvastainen toiminta

Sonyn käytäntönä on ilmoittaa epäillyistä lainvastaisista toimista lainvalvontaviranomaisille ja tehdä täysimääräistä yhteistyötä heidän tutkimuksissaan.

8. Takuu, Takuun vastuuvapaus

Palvelu, mukaan lukien kaikki sisältö, tuotteet, palvelut ja tiedot, jotka on asetettu saataville tai joihin on pääsy Palvelun kautta, tarjotaan ”SELLAISENAAN” ilman minkäänlaisia takuita, paitsi jos olet Käyttäjä Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, joissa tietyt kuluttajatakuut pätevät paikallisen kuluttajalain mukaan, eikä näitä voi ohittaa, rajoittaa tai muokata (katso lisätietoja osiosta 10). Tietojen lataaminen tai lähettäminen Palvelua käyttämällä tapahtuu omalla vastuulla ja oman harkinnan mukaan. Olet yksin vastuussa älypuhelimesi tai tietokonejärjestelmäsi vaurioista tai tietojen menetyksistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat tällaisesta lataamisesta, lähettämisestä tai vastaavasta toiminnasta.

Sony ei anna mitään seuraavia takuita:

(a) Palvelu vastaa vaatimuksiasi; (b) Palvelun ohjelmistossa olevat viat korjataan; (c) Palvelu on ajantasainen, turvallinen, virheetön tai keskeytyksetön; (d) Palvelu tai jokin Palvelussa oleva sisältö, tuote tai tieto on virheetön, paikkansapitävä, luotettava tai täydellinen; (e) Palvelun kautta lähetettyjä tai tallennettuja Käyttäjätietoja ei muuteta, poisteta tai vahingoiteta, tai että ne ovat saatavilla tai niitä voi lähettää tai ladata kaikkina aikoina rajattomasti; (f) Palvelun käytön avulla voidaan saavuttaa mitään tiettyä tulosta; (g) Palvelussa ei ole viruksia tai muita komponentteja, jotka saattavat saastuttaa, vahingoittaa tai aiheuttaa vaurioita tietokoneen laitteistoon, tietoihin, ohjelmistoihin tai muuhun omaisuuteen, kun käytät, selaat, lataat, lähetät tai muulla tavoin käytät Palvelua tai (h) Palvelu tai mikään sisältö, tuote tai tieto, joka tarjotaan Palvelun yhteydessä pysyy saatavilla ja/tai sitä ei lopeteta,

paitsi jos olet Käyttäjä Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, joissa tietyt kuluttajatakuut pätevät paikallisen kuluttajalain mukaan, eikä näitä voi ohittaa, rajoittaa tai muokata (katso lisätietoja osiosta 10).

Sony sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista takuista, suorista ja välillisistä, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kaikki takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai Palvelun kautta julkaistujen tai saatavilla olevien tuotteiden, sisällön, tietojen tai palvelujen oikeuksien loukkaamattomuudesta. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen takuiden poissulkemista, joten kaikki edellä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske sinua (tämä ei päde Käyttäjiin Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, katso lisätietoja osiosta 10).

9. Vahinkojen vastuuvapaus; Vastuunrajoitus

Vaikka Sonya, sen valtuutettuja edustajia tai toimittajia olisi varoitettu mahdollisten vahinkojen mahdollisuudesta, ei Sony, sen valtuutetut edustajat tai tavarantoimittajat ole missään tapauksissa vastuussa (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, niiden laiminlyönti) suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista tai rangaistuksen luonteisista korvauksista, minkään vaatimuksen, voiton menetyksen ja/tai kanteen perusteella, joka johtuu sopimuksesta, rikkomuksesta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, niiden laiminlyönti), tai muusta syystä sisältäen seuraavat: (a) Palvelun laatu, luotettavuus, täsmällisyys ja täydellisyys; (b) Käyttäjätietojen, älypuhelimen tai tietokonelaitteiden, ohjelmistojen, tietojen tai minkä tahansa tekstin tai tiedoston tai muun materiaalin modifiointi, muuttaminen, julkaiseminen, näyttäminen, tallentamatta jättäminen, luetteloinnin epäonnistuminen, katoaminen, poistaminen, käytön menetys tai vaurioituminen, joka johtuu palvelun käytöstä; (c) mahdolliset haitat, virheet, laiminlyönnit, kustannukset, menetykset tai vahingot, jotka johtuvat Palvelun, Käyttäjätietojen tai Palvelun yhteydessä tarjotun sisällön, tuotteiden, palveluiden tai tietojen käytöstä tai käytön estymisestä (keskeytymisen, keskeyttämisen, lopettamisen tai muun syyn vuoksi); (d) mikä tahansa puute, viivästys, virhetoimitus tai katkos Palvelussa tai Palvelun yhteydessä tarjotussa sisällössä, tuotteissa, palveluissa tai tiedoissa; (e) mahdolliset haitat, jotka johtuvat Käyttäjätietojen tai muiden Palvelun yhteydessä tarjottujen palvelujen tai tietojen lataamisesta tai käyttämisestä; (f) luvaton pääsy Käyttäjätietoihin tai niiden muuttaminen tai Palvelun käyttämään palvelimeen liittyvä tietoturvaloukkaus; tai (g) korvaavien tavaroiden tai palvelujen hankintakustannukset.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli välillisten tai satunnaisten vaurioiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista, ja siksi yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua. Joillakin käyttäjillä voi olla ylimääräisiä oikeuksia, mukaan lukien Käyttäjät Australiassa tai Uudessa-Seelannissa (katso osiota 10).

Jos yllä olevista rajoituksista huolimatta Sonyn, sen edustajien ja/tai toimittajien katsotaan olevan vastuussa käyttäjälle mistä tahansa syystä, tämä vastuu ei ylitä kokonaisuudessaan kymmentä tuhatta Japanin jeniä (\10 000), paitsi jos olet Käyttäjä Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, jolloin tämä rajoitus ei päde ja oikeutesi ovat kyseisten maiden kuluttajalakien mukaisia (katso lisätietoja osiosta 10).

10. AUSTRALIAN JA UUDEN-SEELANNIN KÄYTTÄJÄT

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tarjottuja palveluita ja tavaroita koskevat kuluttajalait, jotka antavat kuluttajille tiettyjä oikeuksia. Näihin kuuluvat tietyt toimitettuihin tavaroihin ja palveluihin liittyvät kuluttajatakuut, joita ei voi poistaa, rajoittaa tai muokata. Lisäksi nämä lait eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoittamista, kun nämä ovat saatavilla kuluttajalle yhden tai useamman kuluttajatakuun rikkomisesta. Oikeutesi näiden lakien alaisuudessa australialaisena käyttäjänä sisältyvät Australian kuluttajalakiin, kohtaan 2 laissa Competition and Consumer Act 2010 (”Australian kuluttajalaki”) ja uusiseelantilaisena käyttäjä Consumer Guarantees Act 1993 (”CGA”).

Vastaavasti takuiden rajoitus tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoitus näissä Käyttöehdoissa ei rajoita oikeuksiasi Australian kuluttajalain (australialaiset käyttäjät) tai CGA:n (uusiseelantilaiset käyttäjät) alaisuudessa.

11. Tietosuoja

Sonyn käytäntönä on kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä. Mikä tahansa tunnistamisen mahdollistavien tietojen käyttö tehdään ”Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” -tilin Tietosuojakäytännön mukaisesti. Katso lisätietoa ”Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” -tilin Tietosuojakäytännöstä (joka on luettavissa osoitteessa https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/).

12. Ylivoimainen este

Sony ei ole vastuussa suorituksen viivästymisestä tai epäonnistumisesta, joka on aiheutunut suoraan tai välillisesti itsestään riippumattomista syistä mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, Internetin häiriötilanne tai katkos, sähkökatko, tietokone-, teleliikenne- tai muu laitevika, lakot, työriidat, mellakat, kapinat, kansalaislevottomuudet, työvoima- tai materiaalipula, tulipalot, tulvat, myrskyt, räjähdykset, luonnonmullistus, pandemia, epidemia, tautiaalto, sota, hallituksen toimet, kotimaisten tai ulkomaisten tuomioistuinten määräykset tai kolmansien osapuolten laiminlyönnit;

13. Palvelun päättyminen

Jos vastustat jotakin näiden Käyttöehtojen osaa tai niiden myöhempiä muutoksia, tai olet tyytymätön Palveluun tai Palvelun kautta toimitettuihin materiaaleihin, tietoihin, tekstiin, kuviin, videoihin, audioon, musiikkiin, ääneen tai muuhun sisältöön tai mihin tahansa muuhun Palvelun kautta tehtyyn liiketapahtumaan, ainoa tapa on lopettaa Palvelun käyttö välittömästi ja ilmoittaa Sonylle tällaisesta lopettamisesta. Edellisessä virkkeessä esitetään ainoa ja yksinomaisen oikeutesi, joka koskee näiden Käyttöehtojen vastalauseita tai tyytymättömyyttä Palveluun.

Sony pidättää oikeuden harkintansa mukaan lopettaa Palvelun käyttösi tai muokata, poistaa tai poistaa Käyttäjätietoja ilman ennakkoilmoitusta mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä harkintansa mukaan.

Mikä tahansa näiden Käyttöehtojen nojalla tapahtuva irtisanominen voidaan toteuttaa ilman ennakkoilmoitusta, ja Sony voi välittömästi poistaa ja hylätä kaikki Käyttäjätietosi ja/tai estää pääsyn tällaisiin tiedostoihin Palvelun kautta. Mikäli nämä Käyttöehdot irtisanotaan, oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa heti. Sonyllä ei sen jälkeen ole velvollisuutta isännöidä tai tarjota pääsyä Käyttäjätietoihin tai välittää Palvelun kautta tallennettuja materiaaleja tai lukemattomia tai lähettämättömiä viestejä. Sony voi säilyttää tietyt materiaalit hallinnollisista ja muista syistä.

14. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue

Näitä käyttöehtoja säännellään kaikin osin Japanin laeilla katsomatta vaihtoehtoja tai ristiriitalakien perusteita, ja ellei sovellettava laki muuta sano, kaikki osapuolet ovat Japanin Tokion oikeuden yksinomaisen lainkäyttövallan alaisuudessa.

15. Yleistä

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden Käyttöehtojen säännöksistä on laiton, täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen, on tällainen säännös tulkittava niin pitkälle kuin mahdollista näiden Käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavaksi, kaikkien muiden jäljellä olevien säännösten ollessa täysin voimassa.

Sonyn pidättäytymistä jonkin näiden Käyttöehtojen nojalla sille kuuluvan oikeuden käytöstä tai hyödyntämisestä ei tule tulkita luopumisena kyseisestä oikeudesta ellei Sony kirjallisesti hyväksy tätä ja suostu tähän.

Sony voi siirtää nämä Käyttöehdot mille tahansa kolmannelle osapuolelle oman harkintansa mukaan. Sinä et voi siirtää tai alilisensoida näiden Käyttöehtojen nojalla myönnettyjä oikeuksia ilman Sonyn ennakkoon antama kirjallista hyväksyntää.

Sinä ja Sony hyväksytte, että mikä tahansa Palvelusta johtuva tai Palveluun liittyvä kanteen peruste on pantava vireille yhden (1) vuoden sisällä siitä, kun kanteen peruste ilmeni tai tällainen kanteen peruste on lopullisesti estetty.