SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

#DiscoverWithAlpha Instagram Photo Contest

Konkurs dla użytkowników portalu Instagram na zdjęcie z aparatu Sony α

#DiscoverWithAlpha

Choć w ciągu ostatnich kilku miesięcy życie twórców stanęło na głowie, wielu z nich doskonaliło swoje fotograficzne rzemiosło w domu lub ogrodzie. Dziś wyruszają już w pobliskie rejony, a nawet podejmują dalsze wyprawy. Świat może się nadal zmieniać, ale odkrywanie i kreatywność pozostaną motorem naszych działań! Łączmy się więc jako społeczność i pokazujmy nasze odkrycia, doświadczenia i twórcze osiągnięcia.

Firma Sony Europe organizuje konkurs dla użytkowników aparatów Sony α. Aby wziąć w nim udział, należy opublikować swoje zdjęcia na Instagramie i opatrzeć je hasztagiem #DiscoverWithAlpha.

Kryteriami oceny zdjęć będą kreatywność, oryginalność i ładunek emocjonalny. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronach internetowych grupy Sony i w kanałach w mediach społecznościowych.

Nagrodzone zdjęcia z Europy zostaną zakwalifikowane do konkursu globalnego, w którym oceniane będą zgłoszenia z całego świata.
 
Prześlij swoje zdjęcia — na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!
Pełny regulamin znajduje się poniżej.

Zgłoszenie udziału w konkursie

1)	Obserwuj na Instagramie konto @Sony.Alpha_photocontest 2)	Aby wziąć udział w konkursie, zamieść na Instagramie swoje zdjęcia razem z wymienionymi poniżej hasztagami

Temat

#DiscoverWithAlpha

Odkrywaj, ucz się i twórz z Sony Alpha

Temat zdjęcia jest dowolny — musi ono jednak ukazywać emocje, jakie wywołuje w Tobie odkrywanie i uczenie się w tym niepewnym okresie. Fotografię możesz zrobić w budynku, na spacerze koło domu, w lesie lub gdziekolwiek indziej. Pokaż na niej swoje drobne przyjemności, rodzinę, portret domowego zwierzaka, ujęcie makrofotograficzne... cokolwiek, co Cię zainspirowało.

Hasztagi zgłoszeń

W okresie trwania kampanii zamieść zdjęcia na Instagramie, opatrując je następującymi hasztagami:
*W okresie trwania kampanii należy zamieścić nowy post z hasztagiem.

1. #DiscoverWithAlpha
2. #Nazwa kraju_ILC (użyj jednego z podanych poniżej hasztagów krajów)
3. #Nazwa modelu Sony α (np. #a7RM3, #a6400, #a9)
4. #Nazwa modelu obiektywu (np. #SEL24105G, SEL85F14GM) *dozwolone jest użycie wszystkich obiektywów, również producentów innych niż Sony.

Lista prawidłowych hasztagów krajów:

Niemcy: #DE_ILC
Wielka Brytania: #UK_ILC
Francja: #FR_ILC
Włochy: #IT_ILC
Hiszpania: #ES_ILC
Holandia: #NL_ILC
Szwajcaria: #CH_ILC
Polska: #PL_ILC
Norwegia: #NO_ILC
Austria: #AT_ILC
Szwecja: #SE_ILC
Belgia: #BE_ILC
Dania: #DK_ILC
Finlandia: #FI_ILC
Grecja #GR_ILC
Rumunia #RO_ILC
Estonia: #EE_ILC
Litwa: #LT_ILC
Łotwa: #LV_ILC
Węgry: #HU_ILC
Portugalia: #PT_ILC
Bułgaria #BG_ILC
Irlandia: #IE_ILC 
Luksemburg: #LUX_ILC
Czechy: #CZ_ILC
Słowacja #SK_ILC
Turcja: #TR_ILC

(Przykład: #DiscoverWithAlpha #UK_ILC #a6400 #SEL24105G)

Informacje o udziale w konkursie

Czas trwania konkursu

Od 22 lipca 2020 r.
do
północy (CET) 31 sierpnia 2020 r.

Procedura konkursowa

Etap 1: udział w konkursie

Zanim weźmiesz udział w konkursie, musisz przeczytać cały regulamin, ponieważ dokonanie zgłoszenia uznawane jest za wyrażenie zgody na jego postanowienia. Aby wziąć udział, wykonaj czynności z punktu „Zgłoszenie udziału w konkursie” do północy (CET) 31 sierpnia 2020 r.

Etap 2: kontakt z finalistami

Uczestnicy zakwalifikowani do finału otrzymają do końca września 2020 r. wiadomość wysłaną przez Instagram Direct z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o przesłanie zdjęć z danymi EXIF zgodnymi ze wskazanym okresem.
*Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni od przesłania wiadomości zostanie uznany za wycofanie się uczestnika z konkursu.
**Uwaga: wiadomości zostaną wysłane wyłącznie do uczestników zakwalifikowanych do finału.

Etap 3: ogłoszenie zwycięzców z Europy

Zwycięzcy z Europy zostaną ogłoszeni do końca września 2020 r. poprzez e-mail z Sony Europe. Nagrodzone zdjęcia z Europy mogą być także udostępniane na koncie @alphauniversebysony.eu na Instagramie i na innych kontach Grupy Sony w mediach społecznościowych.

Etap 4: ogłoszenie globalnych zwycięzców

Globalni zwycięzcy zostaną wybrani spośród autorów zwycięskich zdjęć z poszczególnych regionów i ogłoszeni w połowie października 2020 r. na kontach @Sony.Alpha_photocontest na Instagramie oraz na kontach w mediach społecznościowych i na stronach internetowych grupy Sony.

Etap 5: wysyłka nagród

Zwycięzcy regionalni i globalni otrzymają przez Instagram Direct wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o przesłanie danych kontaktowych, w tym adresu, w celu ułatwienia wysyłki nagród.

Nagrody

Nagrody dla zwycięzców z Europy: 3 osoby

Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:

I miejsce (1 osoba)
Zestaw z aparatem z wymiennymi obiektywami α7 III K ILCE-7M3K (o wartości około 2200 € / 2000 £)
II miejsce (1 osoba)
Zestaw z aparatem z wymiennymi obiektywami α6600 M ILCE-6600M (o wartości około 1900 € / 1400 £)
III miejsce (1 osoba)
Zestaw z aparatem z wymiennymi obiektywami α6100 L ILCE-6100L (o wartości około 850 € / 750 £)

Nagrody dla zwycięzców konkursu globalnego: 5 osób

Każdy z 5 zwycięzców otrzyma aparat z wymiennymi obiektywami α7R IV oraz jeden obiektyw Sony z serii G Master wybrany według własnego uznania z poniższej listy.

Aparat z wymiennymi obiektywami α7R IV ILCE-7RM4
Wybrany przez zwycięzcę obiektyw Sony z serii G Master z poniższej listy:
FE 16–35 mm F2.8 GM SEL1635GM
FE 24 mm F1.4 GM SEL24F14GM
FE 24–70 mm F2.8 GM SEL2470GM
FE 85 mm F1.4 GM SEL85F14GM
FE 70–200 mm F2.8 GM OSS SEL70200GM
FE 100 mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM
FE 135 mm F1.8 GM SEL135F18GM

Regulamin

NIE MA WYMOGU ZAKUPU

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Sony α „Discover with Alpha” na Instagramie („Konkurs”) jest Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany lub zarządzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Każdy uczestnik Konkursu niniejszym w pełni uwalnia serwis Instagram od wszelkiej odpowiedzialności.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mające ukończone 18 lat, które posiadają na Instagramie konto osobiste i są mieszkańcami jednego z następujących krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Polska, Norwegia, Austria, Szwecja, Belgia, Dania, Finlandia, Grecja, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Portugalia, Bułgaria, Irlandia, Luksemburg, Czechy, Słowacja i Turcja („Kwalifikujące się kraje”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firm z grupy Sony i członkowie ich rodzin.
 3. Konkurs rozpocznie się 22 lipca 2020 r., a zakończy o północy 31 sierpnia 2020 r. („Okres trwania Konkursu”)
 4. Aby wziąć udział w konkursie, musisz wykonać następujące czynności:

  Krok 1: obserwuj konto @Sony.Alpha_photocontest na Instagramie.

  Krok 2: prześlij na swoje konto na Instagramie zdjęcie własnego autorstwa wykonane aparatem Sony z serii α i opatrzone następującymi hasztagami:
  #DiscoverWithAlpha
  #Kraj_ILC (uzupełnić kraj zamieszkania zgodnie z poniższą listą)
  #Nazwa modelu Sony α (np. #a7RM3, #a6400, #a9) #Nazwa modelu obiektywu (np. #SEL24105G, SEL85F14GM)  * dozwolone jest użycie wszystkich obiektywów, również producentów innych niż Sony

  *W okresie trwania kampanii należy zamieścić nowy post z hasztagiem.

  Lista prawidłowych hasztagów krajów:
  Niemcy: #DE_ILC
  Wielka Brytania: #UK_ILC
  Francja: #FR_ILC
  Włochy: #IT_ILC
  Hiszpania: #ES_ILC
  Holandia: #NL_ILC
  Szwajcaria: #CH_ILC
  Polska: #PL_ILC
  Norwegia: #NO_ILC
  Austria: #AT_ILC
  Szwecja: #SE_ILC
  Belgia: #BE_ILC
  Dania: #DK_ILC
  Finlandia: #FI_ILC
  Grecja #GR_ILC
  Rumunia #RO_ILC
  Estonia: #EE_ILC
  Litwa: #LT_ILC
  Łotwa: #LV_ILC
  Węgry: #HU_ILC
  Portugalia: #PT_ILC
  Bułgaria #BG_ILC
  Irlandia: #IE_ILC 
  Luksemburg: #LUX_ILC
  Czechy: #CZ_ILC
  Słowacja #SK_ILC
  Turcja: #TR_ILC
  (np. #DiscoverWithAlpha #UK_ILC #a6400 #SEL24105G)
 5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane aparatem Sony z serii α. W konkursie mogą uczestniczyć tylko zdjęcia z kont ustawionych jako publiczne. Zamieszczone zdjęcia muszą pozostawać na koncie na Instagramie do końca Okresu trwania Konkursu wskazanego w punkcie 3 powyżej, gdyż w przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie uznane.
 6. Przesłanie zdjęć zgodnie z punktem 4 powyżej i przystąpienie do Konkursu uważa się za równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na zasady Konkursu i niniejszy regulamin oraz uznanie ich wiążącego charakteru. Wszelkie dalsze instrukcje dotyczące zgłoszeń przekazane przez Sony i opublikowanie na tej stronie internetowej lub koncie @Sony.Alpha_photocontest na Instagramie będą stanowiły część zasad Konkursu.
 7. Zdjęcia powinny być związane z tematem opisanym na stronie promocji i wykonane z wykorzystaniem cech i funkcji aparatu Sony z serii α. Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zdjęć konkursowych, wymagany jest jednak niepowtarzalny charakter każdego z nich i zgodność z niniejszym regulaminem.
 8. Dozwolone są zdjęcia, które zostały zmienione za pomocą dowolnego programu do edycji obrazów lub analogicznego. Uczestnik zaręcza, że do przetworzenia zdjęcia wykorzystane zostało legalnie nabyte oprogramowanie.
 9. Zabronione jest oznaczanie lub zgłaszanie przez uczestników materiałów o charakterze zniesławiającym, oszczerczym, obscenicznym, pornograficznym, bluźnierczym, zastraszającym lub bezprawnym (dotyczy to zarówno zdjęć, jak i wszelkich powiązanych komentarzy/tagów), jak również materiałów stanowiących potencjalnie zachowanie lub zachętę do zachowania, które mogłoby zostać uznane za przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać dowolne prawo. Uczestnikom nie wolno przesyłać zdjęć, które zawierają znaki wodne, informacje o prawach własności lub marki innych podmiotów.
 10. Sony przeanalizuje wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia dokonane przez Instagram w Okresie trwania Konkursu. Zdjęcia będą oceniane według wyłącznego uznania Sony z uwzględnieniem poziomu kreatywności, oryginalności i oddziaływania wizualnego / ładunku emocjonalnego obrazu. Wyboru finałowych prac dokona Sony na podstawie powyższych kryteriów. Końcową decyzję o przyznaniu nagród podejmie niezależny sędzia, którego decyzje będą ostateczne i wiążące.
 11. Uczestnicy, którzy nadesłali potencjalnie zwycięskie zgłoszenia, otrzymają przez Instagram Direct wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie i będą zobowiązani do przesłania danych EXIF wybranego zdjęcia w celu wykazania, że spełnia ono wymagania stawiane zgłoszeniom. Następnie Sony prześle potencjalnym zwycięzcom e-mail z opisem procedury odbioru nagrody. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na wiadomość wysłaną przez Instagram Direct i nie zastosuje się do zawartych w niej instrukcji w ciągu trzech (3) dni lub jeśli z danych wyniknie, że zdjęcie nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu, uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania nagrody i wybrany zostanie alternatywny zwycięzca. Kontakt zostanie nawiązany z maksymalnie trzema (3) alternatywnymi zwycięzcami.
 12. Wybrane zostaną 3 zwycięskie zgłoszenia, przy czym za pierwsze miejsce zostanie przyznana następująca nagroda (dla 1 osoby): zestaw z aparatem z wymiennymi obiektywami α7 III K (ILCE-7M3K) (o wartości około 2200 € / 2000 £); za II miejsce (1 osoba): zestaw z aparatem z wymiennymi obiektywami α6600 M (ILCE-6600M) (o wartości około 1900 € / 1400 £); za III miejsce (1 osoba): zestaw z aparatem z wymiennymi obiektywami α6100 L (ILCE-6100L) (o wartości około 850 € / 750 £).
 13. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na gotówkę lub kredyt. Nie można jej przekazać innej osobie ani wymienić. W razie gdyby nagroda(-y) stała(-y) się niedostępna(-e) z dowolnego powodu, Sony zastrzega sobie prawo dostarczenia nagrody zastępczej o porównywalnej wartości.
 14. Na zwycięzcach ciążyć będzie pełna i wyłączna odpowiedzialność za wszelkie indywidualne zobowiązania podatkowe z tytułu odbioru nagrody (nagród). Przyjmując nagrodę, zwycięzcy wyrażają zgodę na zwolnienie Sony z wszelkiej odpowiedzialności tego rodzaju.
 15. Zwycięzcy z Europy otrzymają wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie do końca września 2020 r., a wysyłka nagród do zwycięzców nastąpi na początku października 2020 r., bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów. Nagrody będą dostarczane wyłącznie pod adresy w Kwalifikujących się krajach wymienionych wcześniej w punkcie 2.
 16. Wszystkie zwycięskie zgłoszenia zostaną automatycznie przekazane na kolejny konkurs („Konkurs globalny"), w którym wezmą udział także zwycięskie zgłoszenia z innych regionów. W konkursie tym do wygrania są następujące nagrody dodatkowe:
  W Konkursie globalnym wybranych zostanie 5 zwycięskich zgłoszeń, a każdy zwycięzca otrzyma:
  Jeden aparat z wymiennymi obiektywami α7R IV (ILCE-7RM4) (o wartości około 4000 € / 3400 £)
  Dodatkowo: obiektyw Sony z serii G Master, który zwycięzca może wybrać z poniższej listy:
  – FE 16–35 mm F2.8 GM (SEL1635GM) (o wartości około 2300 € / 2000 £)
  – FE 24 mm F1.4 GM (SEL24F14GM) (o wartości około 1500 € / 1350 £)
  – FE 24–70 mm F2.8 GM (SEL2470GM) (o wartości około 1950 € / 1800 £)
  – FE 85 mm F1.4 GM (SEL85F14GM) (o wartości około 1680 € / 1500 £)
  – FE 70–200 mm F2.8 GM OSS (SEL70200GM) (o wartości około 2470 € / 2300 £)
  – FE 100 mm F2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM) (o wartości około 1440 € / 1100 £)
  – FE 135 mm F1.4 GM (SEL135F18GM) (o wartości około 1700 € / 1600 £)
 17. Oceny zdjęć w Konkursie globalnym dokona zespół jurorów wybranych przez firmę Sony Imaging Products & Solutions Inc. z Japonii, w tym co najmniej jeden niezależny sędzia. O wyborze zwycięskich zgłoszeń będzie decydować ogólna kompozycja oraz kreatywność/oryginalność zdjęcia. Nie będą przyjmowane żadne zapytania dotyczące zgłoszeń i wyboru zwycięzców, a jedynie pytania o nazwiska zwycięzców.
 18. Zwycięzcy Konkursu globalnego otrzymają przez Instagram Direct wiadomość z konta @alphauniversebysony.eu na Instagramie. Informacja o zwycięskich zgłoszeniach zostanie zamieszczona na koncie @alphauniversebysony.eu na Instagramie do połowy października 2020 r., a wysyłka nagród nastąpi do końca października 2020 r.
 19. Zgłaszając zdjęcia na Konkurs, uczestnik zaręcza, że: (1) zdjęcia są w pełni zgodne z zasadami konkursu i niniejszym regulaminem; (2) zdjęcia są oryginalnymi zdjęciami wykonanymi przez uczestnika przy użyciu aparatu Sony z serii α; (3) uczestnik posiada wszystkie prawa (w tym copyright) do zdjęć; i (4) zdjęcia nie naruszają praw żadnej strony trzeciej (w tym prawa do komercyjnego wykorzystania wizerunku, prywatności lub wszelkich równorzędnych praw osób) i uzyskano zezwolenie na wykorzystanie wizerunków wszelkich osób pojawiających się na dowolnym ze zgłoszonych zdjęć. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest zgłaszanie zdjęć z zewnętrznych źródeł (w tym na przykład z innych stron internetowych lub blogów) oraz że wykorzystanie takich zdjęć bez zezwolenia może naruszać prawa autorskie.
 20. Jeżeli Sony stwierdzi naruszenie niniejszego regulaminu, wymogów, jakim podlegają zgłoszenia, lub moralności i porządku publicznego, może wykluczyć zgłoszenia lub unieważnić nagrody.
 21. Uczestnik udziela Sony nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na kopiowanie, modyfikowanie, edycję, adaptację, publikację, reprodukcję, wyświetlanie, rozpowszechnianie i inne sposoby wykorzystania przesłanych zdjęć w dowolnych mediach internetowych w Europie w okresie od zgłoszenia na Konkurs do 31 sierpnia 2022 r. (w tym prawo do udzielania licencji pochodnych innym firmom z grupy Sony). W szczególności uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przesłane zdjęcia mogą być publikowane na należących do Grupy Sony stronach internetowych lub kontach w mediach społecznościowych oraz że Sony może poddawać zdjęcia edycji lub wprowadzać w nich zmiany (np. kadrować lub dodawać obraz, muzykę lub efekty dźwiękowe). Wszelkie inne sposoby wykorzystania zdjęcia będą przedmiotem umowy z uczestnikiem. Uczestnik zaręcza, że posiada prawa niezbędne do udzielenia licencji określonej w tym punkcie. Uczestnik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszystkich osobistych praw autorskich związanych z wykorzystaniem przesłanych zdjęć.
 22. Sony nie ponosi odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem lub publikacją przesłanych zdjęć, a na uczestniku ciąży wyłączna odpowiedzialność za rozwiązywanie, na własny koszt, wszelkich sporów ze stronami trzecimi dotyczących przesłanych przez niego zdjęć. Uczestnik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności względem Sony, jego firm stowarzyszonych, dyrektorów, pracowników i agentów za wszelkiego rodzaju roszczenia, szkody, straty, koszty lub wydatki zaistniałe w związku z jego udziałem w Konkursie, w tym wykorzystaniem przez Sony przesłanych zdjęć lub przyjęciem lub użytkowaniem nagród przez uczestnika.
 23. Sony nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących tego Konkursu lub nagród, z wyjątkiem wyraźnie zdefiniowanych w niniejszym regulaminie. Sony nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub błędy na platformie Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi przystąpienie do Konkursu bądź odbieranie lub wysyłanie wiadomości bezpośrednich. Sony nie dąży do wyłączenia odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała wynikłe z jego własnego zaniedbania.
 24. Sony może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia anulować, zawiesić lub opóźnić konkurs, jak również zmienić jego czas trwania.
 25. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Sony i wykorzystywane wyłącznie w celach prowadzenia i nagłaśniania Konkursu, w tym do kontaktowania się w sprawach związanych z Konkursem, zarządzaniem zgłoszeniami, wysyłaniem nagród, ekspozycją zwycięskich prac oraz w celach towarzyszących tym działaniom.
 26. Wszystkie dane osobowe przekazane przez uczestników zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu. Wyjątek stanowią dane zdobywców nagród oraz uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane.
 27. Niewymuszenie przez Sony stosowania dowolnej z tych zasad lub regulacji nie oznacza rezygnacji z takiego postanowienia.
 28. O ile lokalne prawo w kraju uczestnika nie stanowi inaczej, Konkurs, w tym wymogi stawiane zgłoszeniom i niniejszy regulamin, podlega prawu Anglii. Wszelkie spory będą poddawane jurysdykcji sądów Anglii i Walii.