α CLOCK 使用レンズ

Lenses for α CLOCK

SEL1635GM

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Wide-angle zoom Zoom grand angle Широкоугольный зум-объектив Zoom gran angular 廣角變焦 廣角變焦 초광각 줌 Weitwinkel-Zoom Grandangolo zoom Zoom grande angular Groothoekzoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 16-35 mm F2.8 GM

FE 16-35 mm F2.8 GM

FE 24–70 мм F2.8 GM

FE 16-35 mm F2,8 GM

FE 16-35 毫米 F2.8 GM

FE 16-35 mm F2.8 GM

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 16–35 mm F2,8 GM

FE 16-35 mm F2,8 GM

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 16-35 mm F2.8 GM

SEL1635GM

[20.02.18] 1 photo added.

10 Photos

SEL1635Z ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Wide-angle zoom Zoom grand angle Широкоугольный зум-объектив Zoom gran angular 廣角變焦 廣角變焦 초광각 줌 Weitwinkel-Zoom Grandangolo zoom Zoom grande angular Groothoekzoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16 - 35 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35 мм F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35 毫米 F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16 - 35 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS

SEL1635Z

14 Photos

SEL1855

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Standard zoom Zoom standard Стандартный зум Zoom estándar 標準變焦 標準變焦 표준 줌 Standardzoom Zoom standard Zoom standard Standaardzoom / APS-C対応 APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C

E18-55mm F3.5-5.6 OSS

E 18-55mm F3.5-5.6 OSS

E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS

E 18-55 мм F3.5-5.6 OSS

E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS

E 18-55 毫米 F3.5-5.6 OSS

E 18-55mm F3.5-5.6 OSS

E 18-55mm F3.5-5.6 OSS

E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS

E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS

E 18-55 mm F3.5-5.6 OSS

E 18-55 mm F3.5-5.6 OSS

SEL1855

23 Photos

SEL2470GM G

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Standard zoom Zoom standard стандартный зум-объектив Zoom estándar 標準變焦 標準變焦 표준 줌 Standardzoom Zoom standard zoom padrão standaardzoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 24-70mm F2.8 GM

FE 24-70 mm F2.8 GM

FE 24-70 mm F2.8 GM

FE 24–70 мм F2.8 GM

FE 24-70 mm F2,8 GM

FE 24-70 毫米 F2.8 GM

FE 24-70 mm F2.8 GM

FE 24-70mm F2.8 GM

FE 24–70 mm F2,8 GM

FE 24-70 mm F2,8 GM

FE 24-70mm F2.8 GM

FE 24-70 mm F2.8 GM

SEL2470GM

22 Photos

SEL2470Z ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Standard zoom Zoom standard Стандартный зум Zoom estándar 標準變焦 標準變焦 표준 줌 Standardzoom Zoom standard Zoom standard Standaardzoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar® T* FE 24 - 70 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70 мм F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70 毫米 F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24 - 70 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar® T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS

SEL2470Z

22 Photos

SEL24F18Z ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Wide-angle prime Objectif fixe grand angle Широкоугольный фикс-фокальный объектив Gran angular prime 廣角定焦 廣角定焦鏡 광각 프라임 Weitwinkel mit fester Brennweite Grandangolo a focale fissa Distância focal fixa grande angular Groothoeklens met vaste brandpuntsafstand / APS-C対応 APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C

Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA

Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA

Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA

Sonnar T* E 24 мм F1.8 ZA

Sonnar T* E 24 mm F1,8 ZA

Sonnar T* E 24 毫米 F1.8 ZA

Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA

Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA

Sonnar T* E 24 mm F1,8 ZA

Sonnar T* E 24 mm F1,8 ZA

Sonnar T* E de 24 mm, F1.8 e ZA

Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA

SEL24F18Z

1 Photos

SEL28F20

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Wide-angle prime Grand-angle haute qualité Широкоугольный дискретный объектив Gran angular fija 廣角定焦 廣角定焦鏡 광각 프라임 Premium-Weitwinkel Grandangolo a focale fissa Distância focal fixa grande angular groothoeklens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 28mm F2

FE 28 mm F2

FE 28 mm F2

FE 28 мм F2

FE 28 mm F2

FE 28 毫米 F2

FE 28mm F2

FE 28mm F2

FE 28 mm F2

FE 28 mm F2

FE 28mm F2

FE 28mm F2

SEL28F20

1 Photos

SEL35F14Z ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Telephoto prime Téléobjectif fixe Фикс-фокальный Teleobjetivo prime 遠攝定焦 望遠主鏡頭 망원 프라임 Premium-Tele Teleobiettivo a focale fissa Distância focal fixa teleobjetiva Telelens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 35mm F1.4 ZA

FE 35 mm F1.4 ZA

FE 35 mm F1.4 ZA

FE 35 мм F1.4 ZA

FE 35 mm F1,4 ZA

FE 35 毫米 F1.4 ZA

FE 35mm F1.4 ZA

FE 35mm F1.4 ZA

FE 35 mm F1,4 ZA

FE 35 mm F1,4 ZA

FE 35mm F1.4 ZA

FE 35mm F1.4 ZA

SEL35F14Z

[20.02.18] 2 photo added.

11 Photos

SEL35F28Z ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Wide-angle prime Objectif fixe grand angle Широкоугольный фикс-фокальный объектив Gran angular prime 廣角定焦 廣角定焦鏡 광각 프라임 Weitwinkel mit fester Brennweite Grandangolo a focale fissa Distância focal fixa grande angular Groothoeklens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

Sonnar T* FE 35 mm F2,8 ZA

Sonnar T* FE 35 мм F2.8 ZA

Sonnar® T* FE 35 mm F2,8 ZA

Sonnar T* FE 35 毫米 F2.8 ZA

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

Sonnar T* FE 35 mm F2,8 ZA

Sonnar T* FE 35 mm F2,8 ZA

Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA

Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA

SEL35F28Z

21 Photos

SEL50F14Z

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Mid-range telephoto Téléobjectif intermédiaire Среднефокусный телеобъектив Teleobjetivo de medio alcance 中距遠攝 中距望遠 미드레인지 망원 Tele Teleobiettivo medio Teleobjetiva de médio alcance Middellang telefoto / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 50mm F1.4 ZA

FE 50mm F1.4 ZA

FE 50 mm F1.4 ZA

FE 50 мм F1.4 ZA

FE 50 mm F1,4 ZA

FE 50 毫米 F1.4 ZA

FE 50mm F1.4 ZA

FE 50mm F1.4 ZA

FE 50 mm F1,4 ZA

FE 50 mm F1,4 ZA

FE 50mm F1.4 ZA

FE 50mm F1.4 ZA

SEL50F14Z

11 Photos

SEL50F18

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Mid-range telephoto Téléobjectif intermédiaire Среднефокусный телеобъектив Teleobjetivo de medio alcance 中距遠攝 中距望遠 미드레인지 망원 Tele Teleobiettivo medio Teleobjetiva de médio alcance Middellang telefoto / APS-C対応 APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C

E 50mm F1.8 OSS

E 50mm F1.8 OSS

E 50mm F1,8 OSS

E 50 мм F1.8 OSS

E 50 mm F1,8 OSS

E 50 毫米 F1.8 OSS

E 50mm F1.8 OSS

E 50mm F1.8 OSS

E 50 mm F1,8 OSS

E 50 mm F1,8 OSS

E 50 mm F1.8 OSS

E 50 mm F1.8 OSS

SEL50F18

2 Photos

SEL55F18Z ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Normal prime Objectif standard fixe Фикс-фокальный объектив Normal prime 標準定焦 標準主鏡頭 표준 프라임 Premium Normal Normale a focale fissa Distância focal fixa normal Standaardlens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Sonnar T* E 55 mm F1,8 ZA

Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

Sonnar® T* FE 55 mm F1,8 ZA

Sonnar T* FE 55 毫米 F1.8 ZA

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Sonnar T* FE 55 mm F1,8 ZA

Sonnar T* FE 55 mm F1,8 ZA

Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA

Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA

SEL55F18Z

54 Photos

SEL70200G ZEISS

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Telephoto zoom Téléobjectif Длиннофокусный зум-объектив Zoom de teleobjetivo 遠攝變焦 望遠變焦 망원 줌 Tele-Zoom Teleobiettivo con zoom Teleobjetiva com zoom Telezoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 70-200mm F4 G OSS

FE 70-200mm F4 G OSS

FE 70 - 200 mm F4 G OSS

FE 70-200 мм F4 G OSS

FE 70-200 mm F4 G OSS

FE 70-200 毫米 F4 G OSS

FE 70-200mm F4 G OSS

FE 70-200mm F4 G OSS

FE 70-200 mm F4 G OSS

FE 70-200 mm F4 G OSS

FE 70-200 mm F4 G OSS

FE 70-200 mm F4 G OSS

SEL70200G

29 Photos

SEL70200GM

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / ズームレンズ Telephoto zoom Téléobjectif Длиннофокусный зум-объектив Zoom de teleobjetivo 遠攝變焦 望遠變焦 망원 줌 Tele-Zoom Teleobiettivo con zoom Teleobjetiva com zoom Telezoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE 70 - 200 mm F2.8 GM OSS

FE 70-200 мм F2.8 GM OSS

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS

FE 70-200 毫米 F2.8 GM OSS

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS

SEL70200GM

[20.02.18] 7 photo added.

16 Photos

SEL85F14GM

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / 単焦点レンズ Mid-range telephoto prime Téléobjectif zoom moyen de haute qualité Среднефокусный фикс-фокальный объектив Teleobjetivo de medio alcance prime 中距遠攝定焦 中距望遠定焦鏡 미드레인지 망원 프라임 Prime-Teleobjektiv mit mittlerer Brennweite Teleobiettivo medio Distância focal fixa teleobjetiva de médio alcance Telelens uit middenklasse met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 85mm F1.4 GM

FE 85 mm F1.4 GM

FE 85 mm F1.4 GM

FE 85 мм F1.4 GM

FE 85 mm F1,4 GM

FE 85 毫米 F1.4 GM

FE 85 mm F1.4 GM

FE 85mm F1.4 GM

FE 85 mm F1,4 GM

FE 85 mm F1,4 GM

FE 85mm F1.4 GM

FE 85 mm F1.4 GM

SEL85F14GM

22 Photos

SEL90M28G G

Eマウント E-mount Type E Байонет E Montura tipo E E-mount E 接環 E-마운트 [E-Mount] Innesto E Montagem tipo E E-bevestiging / マクロレンズ Macro Macro Макро Macro 微距 微距 매크로 Makro Macro Macro Macro / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

FE 90mm F2.8 Macro G OSS

FE 90 mm F2.8 Macro G OSS

FE 90 mm F2.8 Macro G OSS

FE 90 мм F2.8 Macro G OSS

FE 90 mm F2,8 Macro G OSS

FE 90 毫米 F2.8 微距 G OSS

FE 90mm F2.8 Macro G OSS

FE 90mm F2.8 Macro G OSS

FE 90 mm F2,8 Makroobjektiv G OSS

FE 90 mm F2,8 Macro G OSS

FE 90mm F2.8 Macro G OSS

FE 90mm F2.8 Macro G OSS

SEL90M28G

7 Photos

SAL135F18Z ZEISS

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Telephoto prime Téléobjectif fixe Фикс-фокальный Teleobjetivo prime 遠攝定焦 望遠主鏡頭 망원 프라임 Premium-Tele Teleobiettivo a focale fissa Distância focal fixa teleobjetiva Telelens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Sonnar T* 135mm F1.8 ZA

Sonnar T* 135mm F1.8 ZA

Sonnar T* 135 mm F1,8 ZA

Sonnar T* 135 мм f1.8 ZA

Sonnar T* 135 mm F1,8 ZA

Sonnar T* 135 毫米 F1.8 ZA

Sonnar T* 135mm F1.8 ZA

Sonnar T* 135mm F1.8 ZA

Sonnar T* 135 mm F1,8 ZA

Sonnar T* 135 mm F1,8 ZA

Sonnar T* 135 mm F1.8 ZA

Sonnar T* 135 mm F1.8 ZA

SAL135F18Z

79 Photos

SAL135F28

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Telephoto Téléobjectif Телеобъектив Teleobjetivo 遠攝 望遠 망원 Tele Teleobiettivo Teleobjetiva Telefoto / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

135mm F2.8 [T4.5] STF

135mm F2.8 [T4.5] STF

135 mm F2,8 [T4,5] STF

135 мм F2.8 [T4.5] STF

STF de 135 mm F2,8 [T4,5]

135 毫米 F2.8 [T4.5] STF

135mm F2.8 [T4.5] STF

135mm F2.8 [T4.5] STF

135 mm F2,8 [T4,5] STF

135 mm F2,8 [T4,5] STF

STF 135 mm F2.8 [T4.5]

135 mm F2.8 [T4.5] STF

SAL135F28

4 Photos

SAL1635Z ZEISS

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / ズームレンズ Wide-angle zoom Zoom grand angle Широкоугольный зум-объектив Zoom gran angular 廣角變焦 廣角變焦 초광각 줌 Weitwinkel-Zoom Grandangolo zoom Zoom grande angular Groothoekzoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2,8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 16−35 мм F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 16−35 mm F2,8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 16−35 毫米 F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 16−35mm F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 16−35mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 16 - 35 mm F2,8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2,8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2.8 ZA SSM

SAL1635Z

3 Photos

SAL1650

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / ズームレンズ Standard zoom Zoom standard Стандартный зум Zoom estándar 標準變焦 標準變焦 표준 줌 Standardzoom Zoom standard Zoom standard Standaardzoom / APS-C対応 APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C

DT 16-50mm F2.8 SSM

DT 16-50mm F2.8 SSM

DT 16-50 mm F2,8 SSM

DT 16-50 мм F2.8 SSM

DT de 16-50 mm F2,8 SSM

DT 16-50 毫米 F2.8 SSM

DT 16-50mm F2.8 SSM

DT 16-50mm F2.8 SSM

DT 16-50 mm F2,8 SSM

DT 16-50 mm F2,8 SSM

DT 16-50 mm F2.8 SSM

DT 16-50 mm F2.8 SSM

SAL1650

3 Photos

SAL1680Z ZEISS

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / ズームレンズ Standard zoom Zoom standard Стандартный зум Zoom estándar 標準變焦 標準變焦 표준 줌 Standardzoom Zoom standard Zoom standard Standaardzoom / APS-C対応 APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C APS-C

Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA

Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA

Vario-Sonnar® T* DT 16 - 80 mm F3,5-4,5 ZA

Vario−Sonnar T* DT 16−80 мм F3.5−4.5 ZA

Vario−Sonnar T* DT 16−80 mm F3,5−4,5 ZA

Vario−Sonnar T* DT 16−80 毫米 F3.5−4.5 ZA

Vario−Sonnar T* DT 16−80mm F3.5−4.5 ZA

Vario−Sonnar T* DT 16−80mm F3.5−4.5 ZA

Vario-Sonnar® T* DT 16 - 80 mm F3,5 - 4,5 ZA

Vario-Sonnar T* DT 16-80 mm F3,5-4,5 ZA

Vario-Sonnar® T* DT 16-80 mm F3.5-4.5 ZA

Vario-Sonnar T* DT 16-80 mm F3.5-4.5 ZA

SAL1680Z

14 Photos

SAL16F28

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Fisheye Fisheye Широкоугольный фикс-фокальный объектив Ojo de pez 魚眼 廣角定焦鏡 어안 Fischauge Fisheye "Olho de peixe" Fisheye / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

16mm F2.8 Fisheye

16mm F2.8 Fisheye

16 mm F2,8 Fisheye

16 мм F2.8 "Рыбий глаз"

Ojo de pez de 16 mm F2,8

16 毫米 F2.8 魚眼

16mm F2.8 魚眼

16mm F2.8 어안

16 mm F2,8 Fischauge

16 mm F2,8 Fisheye

"Olho de peixe" 16 mm F2.8

16 mm F2.8 Fisheye

SAL16F28

15 Photos

SAL20F28

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Ultra wide angle Très grand angle Широкоугольный фикс-фокальный объектив Ultra gran angular 超廣角 超廣角 초광각 Ultra-Weitwinkel Ultragrandangolo Ultragrande angular Ultragroothoek / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

20mm F2.8

20mm F2.8

20 mm F2,8

20 мм F2.8

20 mm F2,8

20 毫米 F2.8

20mm F2.8

20mm F2.8

20 mm F2,8

20 mm F2,8

20 mm F2.8

20 mm F2.8

SAL20F28

11 Photos

SAL2470Z ZEISS

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / ズームレンズ Standard zoom Zoom standard Стандартный зум Zoom estándar 標準變焦 標準變焦 표준 줌 Standardzoom Zoom standard Zoom standard Standaardzoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 24−70mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2,8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 24−70 мм F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 24−70 mm F2,8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 24−70 毫米 F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 24−70mm F2.8 ZA SSM

Vario−Sonnar T* 24−70mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 24 - 70 mm F2,8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2,8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2.8 ZA SSM

SAL2470Z

66 Photos

SAL24F20Z ZEISS

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Wide-angle prime Objectif fixe grand angle Широкоугольный фикс-фокальный объектив Gran angular prime 廣角定焦 廣角定焦鏡 광각 프라임 Weitwinkel mit fester Brennweite Grandangolo a focale fissa Distância focal fixa grande angular Groothoeklens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

Distagon T* 24mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24 мм F2 ZA SSM

Distagon® T* de 24 mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24 毫米 F2 ZA SSM

Distagon T* 24mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM

Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM

Distagon® T* F2 ZA SSM de 24 mm

Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM

SAL24F20Z

20 Photos

SAL28F28

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Wide-angle fixe grand angle Широкоугольный фикс-фокальный объектив Gran angular 廣角定焦 廣角定焦鏡 광각 Weitwinkel mit fester Brennweite Grandangolo a focale fissa Distância focal fixa grande angular Groothoeklens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

28mm F2.8

SAL28F28

3 Photos

SAL300F28G G

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Telephoto prime Téléobjectif fixe Фикс-фокальный телеобъектив Teleobjetivo prime 遠攝定焦 望遠主鏡頭 망원 프라임 Premium-Tele Teleobiettivo a focale fissa Distância focal fixa teleobjetiva Telelens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

300mm F2.8 G

300mm F2.8 G

300 mm F2,8 G

300 мм F2.8G

300 mm F2,8 G

300 毫米 F2.8 G

300mm F2.8 G

300mm F2.8 G

300 mm F2,8 G

300 mm F2,8 G

300 mm F2.8 G

300 mm F2.8 G

SAL300F28G

9 Photos

SAL35F14G G

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Wide-angle prime Objectif fixe grand angle Широкоугольный фикс-фокальный объектив Gran angular prime 廣角定焦 廣角定焦鏡 광각 프라임 Weitwinkel mit fester Brennweite Grandangolo a focale fissa Distância focal fixa grande angular Groothoeklens met vaste brandpuntsafstand / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

35mm F1.4 G

35mm F1.4 G

35 mm F1,4 G

35 мм F1.4 G

35 mm F1,4 G

35 毫米 F1.4 G

35mm F1.4 G

35mm F1.4 G

35 mm F1,4 G

35 mm F1,4 G

35 mm F1.4 G

35 mm F1.4 G

SAL35F14G

65 Photos

SAL50F14

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / 単焦点レンズ Normal Standard Нормальный Normal 標準 標準 보통 Normal Normale Normal Standaard / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

50mm F1.4

50mm F1.4

(50 mm F1,4)

50 мм F1.4

50 mm F1,4

50 毫米 F1.4

50mm F1.4

50mm F1.4

50 mm F1,4

50 mm F1,4

50 mm F1.4

50 mm F1.4

SAL50F14

34 Photos

SAL50M28

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / マクロレンズ Macro Macro Макро Macro 微距 微距 매크로 Makro Macro Macro Macro / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

50mm F2.8 Macro

50mm F2.8 Macro

50mm F2,8 Macro

50 мм F2.8 Macro

Macro de 50 mm F2,8

50 毫米 F2.8 微距

50mm F2.8 Macro

50mm F2.8 Macro

50 mm F2,8 Makroobjektiv

50 mm F2,8 Macro

Macro 50 mm F2.8

50 mm F2.8 Macro

SAL50M28

37 Photos

SAL70200G G

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / ズームレンズ Telephoto zoom Téléobjectif Длиннофокусный зум-объектив Zoom de teleobjetivo 遠攝變焦 望遠變焦 망원 줌 Tele-Zoom Teleobiettivo con zoom Teleobjetiva com zoom Telezoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

70-200mm F2.8 G

70-200mm F2.8 G

70 - 200 mm F2,8 G

70-200 мм F2.8 G

70-200 mm F2,8 G

70-200 毫米 F2.8 G

70-200mm F2.8 G

70-200mm F2.8 G

70 - 200 mm F2,8 G

70-200 mm F2,8 G

70-200 mm F2.8 G

70-200 mm F2.8 G

SAL70200G

32 Photos

SAL70400G2 G

Aマウント A-mount Type A Байонет А Montura tipo A A-mount A 接環 A-마운트 A-Mount Innesto A Montagem tipo A A-bevestiging / ズームレンズ Super telephoto zoom Super téléobjectif Сверхдлиннофокусный объектив Zoom de teleobjetivo de calidad superior 超遠攝變焦 超望遠變焦 초망원 줌 Super-Tele-Zoom Super-teleobiettivo con zoom Super teleobjetiva com zoom Supertelezoom / 35mmフルサイズ対応 35mm full frame Objectif plein format 35 mm 35 мм полный кадр Fotograma completo de 35 mm 35 毫米全片幅 35mm 全片幅 35mm 풀프레임 35-mm-Kleinbildformat Full-frame da 35 mm Fotograma completo de 35 mm 35-mm full-frame

70-400mm F4-5.6 G SSM II

70-400mm F4-5.6 G SSM II

70 − 400 mm F4 − 5,6 G SSM II

70−400 мм F4−5.6 G SSM II

70−400 mm F4−5,6 G SSM II

70−400 毫米 F4−5.6 G SSM II

70−400mm F4−5.6 G SSM II

70−400mm F4−5.6 G SSM II

70 − 400 mm F4 − 5,6 G SSM II

70-400 mm F4-5,6 G SSM II

70−400 mm F4−5.6 G SSM II

70-400 mm F4-5.6 G SSM II

SAL70400G2

19 Photos

ALL Lenses

none none