SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Chính sách bảo mật của Xperia

Thông báo quan trọng về Chính sách bảo mật của Xperia. Vui lòng đọc tại đây.
Chính sách bảo mật này được cập nhật mới nhất vào tháng 5 năm 2022.

Chào mừng bạn đến với Xperia. Xperia được cung cấp bởi Tập đoàn Sony, còn gọi là “Sony”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi” trong tài liệu này.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Tại đây, chúng tôi giải thích về dữ liệu cá nhân, lý do và cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn là người dùng Xperia, vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để tìm hiểu thêm về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Mục lục

 1. Vai trò của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn
 2. Trách nhiệm của bạn
 3. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi
 4. Thông tin chúng tôi thu thập
 5. Cách Sony sử dụng thông tin thu thập được
 6. Chia sẻ dữ liệu về bạn
 7. Truyền tải thông tin của bạn ra quốc tế và Chấp thuận việc xử lý
 8. Thông tin tiếp thị và thiết lập hồ sơ
 9. Bảo mật thông tin của bạn
 10. Tiếp cận đến thông tin và quyền lợi của bạn
 11. Thời gian chúng tôi nắm giữ dữ liệu cá nhân của bạn
 12. Liên kết đến các trang khác
 13. Quyền riêng tư của trẻ em
 14. Các thay đổi
 15. Liên hệ với chúng tôi

1. Vai trò của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn

Nếu bạn là khách hàng hoặc người dùng Xperia, chính sách bảo mật này sẽ được áp dụng cho bạn. Chúng tôi sẽ giải thích điều gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng Xperia, bao gồm cả cách chúng tôi sử dụng các hoạt động tương tác của bạn với Xperia. Chúng tôi cũng sẽ giải thích về các quyền lợi của bạn.
Tập đoàn Sony là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm về việc quyết định cách thức và lý do sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này vì một khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Sony cung cấp, đăng ký bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Sony cung cấp, gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý của bạn với điều đó, điều đó sẽ được xem là bạn đã đồng ý và chấp thuận với các điều khoản của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này.

Khi sử dụng website này hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn hoàn toàn hiểu và chấp thuận việc chia sẻ thông tin cá nhân trong phạm vi các Công ty thuộc Tập đoàn Sony, việc truyền tải thông tin cá nhân ra quốc tế, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân này ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nơi luật về quyền riêng tư có thể không toàn diện như ở quốc gia bạn đang cư trú và/hoặc đang là công dân. Điều này có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn tại quốc gia bạn đang sinh sống và cả (các) quyền tài phán được áp dụng ở nước ngoài. Việc thực thi quyền tài phán ở nước ngoài này cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

Bằng cách đồng ý với chính sách bảo mật này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không buộc SONY hoặc các Công ty thuộc Tập đoàn SONY chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi khiếu nại hoặc thiệt hại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của một đơn vị pháp lý mua lại trong trường hợp chuyển nhượng hoạt động kinh doanh như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

2. Trách nhiệm của bạn

 • Đọc chính sách bảo mật này
 • Đồng thời, vui lòng đọc mọi hợp đồng giữa bạn và Sony (tài liệu này thường được gọi là “Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối” hoặc “Điều khoản Sử dụng”)

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác hoặc nếu người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ dùng thông tin đó cho lý do cụ thể mà thông tin đó được cung cấp cho chúng tôi. Khi gửi thông tin cho chúng tôi nghĩa là bạn xác nhận rằng bạn có quyền cho phép chúng tôi thay mặt bạn xử lý thông tin đó như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

3. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Một số ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn tạo tài khoản. Khi bạn tạo (các) tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, ngày tháng năm sinh, địa điểm, chi tiết liên lạc, (các) ID thiết bị hiện hành liên quan đến thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập và nhận các ứng dụng và dịch vụ cụ thể, sở thích, tài khoản và ưu tiên tiếp thị, cũng như nhà khai thác mạng di động hiện tại của bạn.

4. Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin về cách bạn dùng Xperia

 • ID thiết bị của bạn, địa chỉ IP, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, tên miền, các trình cắm cho trình duyệt, thông tin vị trí địa lý về địa điểm của bạn, hệ điều hành và phiên bản.
 • Bản mẫu bạn đang sử dụng, nội dung (bao gồm bất kỳ quảng cáo nào) bạn xem và tương tác, bao gồm dữ liệu cá nhân trong các dịch vụ và ứng dụng bạn đang sử dụng trên thiết bị để cá nhân hóa dịch vụ theo nhu cầu cụ thể.
 • Cài đặt thiết bị và ứng dụng, các lỗi và hoạt động phần cứng.
 • Thông tin thiết bị và nhật ký dịch vụ, sản phẩm hoặc máy chủ chứa dữ liệu kỹ thuật có thể bao gồm dữ liệu cá nhân về việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc các website của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập liên quan đến mạng xã hội

Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội nào, trang hoặc trình cắm nào của chúng tôi, hoặc bạn sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi có cho phép tương tác với mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân liên quan đến việc sử dụng đó. Ví dụ:

 • Nếu bạn đăng nhập vào một website, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn, chúng tôi sẽ nhận được thông tin chi tiết cơ bản từ hồ sơ mạng xã hội của bạn. Những thông tin chi tiết cơ bản chúng tôi nhận được có thể phụ thuộc vào tùy chọn cài đặt bảo mật từ tài khoản mạng xã hội của bạn. Thông thường, thông tin này bao gồm ID và tên mạng xã hội của bạn. Chúng tôi chỉ nhận dữ liệu cá nhân bổ sung từ hồ sơ của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập.

Vui lòng đọc chính sách bảo mật của mạng xã hội để hiểu cách họ sử dụng thông tin của bạn.

Thông tin nhạy cảm thì sao?

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin “nhạy cảm” nào về bạn trừ phi có sự chấp thuận cụ thể của bạn hoặc nếu luật pháp yêu cầu. Thông tin “nhạy cảm” đề cập đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc; quan điểm chính trị; niềm tin tôn giáo/triết lý sống; tư cách thành viên công đoàn; thông tin di truyền; thông tin sinh trắc học; thông tin sức khỏe; thông tin về đời sống hoặc xu hướng tình dục; hoặc thông tin về hành vi phạm pháp hoặc hành vi phạm pháp bị cáo buộc.

5. Cách Sony sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi phải có lý do hợp lệ để sử dụng thông tin của bạn. Điều đó được gọi là “cơ sở pháp lý của quá trình xử lý”. Đôi khi, chúng tôi có thể xin phép bạn như khi chúng tôi hỏi bạn có muốn sử dụng các dịch vụ của Xperia không.

Chúng tôi chỉ dùng thông tin của bạn mà không có sự cho phép của bạn khi luật pháp chấp thuận và điều đó phù hợp với các quyền lợi bạn đang có.

Sau đây là những lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:
A. Duy trì hoạt động của Xperia

 • Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, việc xử lý dựa trên hợp đồng giữa bạn và Xperia. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, để:
  • cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu, gồm mọi dịch vụ sao lưu và phục hồi;
  • xử lý đăng ký của bạn với chúng tôi hoặc để tạo tài khoản;
  • cung cấp cho bạn thông báo và bản cập nhật phần mềm cần thiết có thể chứa các bản vá lỗi chức năng và bảo mật quan trọng giúp thiết bị của bạn an toàn hơn và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thiết bị; và
  • gửi thông tin quan trọng (qua cả tin nhắn SMS, thông báo đẩy) liên quan đến những thay đổi thiết yếu đối với điều khoản sử dụng hiện hành và/hoặc các thông tin trao đổi hay thông báo khác cần thiết cho việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý: hợp đồng, lợi ích chính đáng

B. Cải thiện Xperia

Chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được tốt hơn. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo chất lượng, phát triển hoạt động quản lý danh tính, đồng thời tăng cường an ninh mạng và thông tin. Để cải thiện sản phẩm, cung cấp các bản cập nhật phần mềm, quản lý lỗi và sự cố, Xperia cần sự cho phép của bạn để truy cập vào dữ liệu liên quan trên thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể phân tích lỗi phần mềm và sự cố phần cứng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ cũng như cung cấp cho bạn trải nghiệm Xperia tốt nhất có thể.
Dữ liệu mà chúng tôi truy cập là ID thiết bị của bạn, thông số cài đặt thiết bị và ứng dụng, lỗi và hoạt động của phần cứng. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định địa điểm gần đúng của bạn và cung cấp cho bạn thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn.

Chúng tôi chỉ cải thiện/phát triển sản phẩm như vậy trên cơ sở tổng hợp, không phải ở cấp độ người dùng cá nhân, vì vậy chúng tôi không nhắm vào bất kỳ người dùng cụ thể nào.
Chúng tôi nhận được sự chấp thuận của bạn để cải thiện sản phẩm thông qua ứng dụng Dịch vụ Xperia hoặc Hướng dẫn Cài đặt. Nếu bạn truy cập vào mục [Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán chi tiết], bạn có thể đưa ra hoặc rút lại sự chấp thuận của mình.

Xin lưu ý rằng chúng tôi tự động phân tích một số lỗi kỹ thuật trên điện thoại của bạn bằng cách truy cập vào một phần dữ liệu nhật ký trên đó: đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm cải thiện Xperia từ góc độ kỹ thuật.

Cơ sở pháp lý: Sự chấp thuận; Lợi ích chính đáng

C. Tiếp thị và quảng cáo

Chúng tôi làm việc với các văn phòng của Sony tại khu vực địa phương của bạn để cung cấp cho bạn các thông tin, bài viết cũng như các chương trình ưu đãi và khuyến mại mới nhất về Xperia cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Sony có tại khu vực của bạn. Là một phần của hoạt động này, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn với văn phòng Sony tại địa phương bạn và sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các chương trình ưu đãi, tin tức và cập nhật bằng thông báo đẩy tới thiết bị của bạn và qua email, thay mặt cho văn phòng Sony tại địa phương bạn. Thông báo đẩy là các tin nhắn được hiển thị trên thiết bị di động của bạn.

Nếu bạn sử dụng Facebook hoặc Google để đăng nhập và tạo tài khoản, Facebook hoặc Google sẽ chia sẻ địa chỉ email của bạn với chúng tôi. Nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn tin tức, chương trình ưu đãi và đề xuất phù hợp của SONY từ văn phòng Sony tại địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin liên quan đến tiếp thị và các lựa chọn của bạn, vui lòng tham khảo phần “Thông tin tiếp thị và Thiết lập Hồ sơ” dưới đây.

Cơ sở pháp lý: Sự chấp thuận

D. Điều tra phòng ngừa gian lận và tuân thủ

 • Xperia có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để ngăn chặn hành vi gian lận và điều tra việc vi phạm hoặc chính sách của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để tuân thủ luật, quy định và lệnh của tòa hiện hành, cũng như tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin pháp lý hợp lệ từ các cơ quan đó. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của bất kỳ công ty nào Thuộc tập đoàn Sony hoặc điều khoản sử dụng của mọi sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc Sony.

Cơ sở pháp lý: nghĩa vụ pháp lý; lợi ích chính đáng

E. Các mục đích khác

 • Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác:
  • để liên kết hoặc kết hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác nhau được nêu ở trên (bao gồm dữ liệu cá nhân nhận được từ các công ty khác thuộc tập đoàn Sony về việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của tập đoàn Sony). Dữ liệu cá nhân có thể được liên kết thông qua một mã định danh duy nhất, chẳng hạn như số tài khoản. Ngoài ra, chúng tôi có thể quyết định kết hợp hai hoặc nhiều cơ sở dữ liệu thành một cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng. Chúng tôi có thể liên kết hoặc kết hợp dữ liệu cá nhân nhằm tạo sự thuận tiện cho bạn và/hoặc cho chúng tôi (ví dụ: cho phép bạn đăng ký dịch vụ mới dễ dàng hơn) và cung cấp cho bạn dịch vụ và nội dung tốt hơn, phù hợp với bạn hơn.

Cơ sở pháp lý: lợi ích chính đáng

Sau đây là ý nghĩa của từng "cơ sở pháp lý" này:

Sự chấp thuận

Bạn đã chấp thuận rõ ràng để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể.

Hợp đồng

Việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết đối với hợp đồng bạn đã ký với chúng tôi, hoặc vì chúng tôi đề nghị bạn thực hiện các bước cụ thể trước khi ký hợp đồng đó.

Lợi ích chính đáng

Việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết cho lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc lợi ích chính đáng của bên thứ ba, miễn là những lợi ích đó không lớn hơn quyền và lợi ích của bạn.

Nghĩa vụ pháp lý

chúng tôi có nghĩa vụ xử lý dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

6. Chia sẻ dữ liệu về bạn

Việc Sony chia sẻ dữ liệu

Nhìn chung, Sony không bán, cho thuê hoặc tiết lộ dữ liệu về bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn. Tuy nhiên, có các trường hợp ngoại lệ như sau:

Các công ty khác thuộc tập đoàn Sony

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn, bao gồm thông tin sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và bất kỳ thông tin nào về tùy chọn của khách hàng do bạn cung cấp tùy từng thời điểm cho các công ty khác thuộc tập đoàn Sony, trong đó:

 • Bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của các công ty khác thuộc tập đoàn Sony và đã chia sẻ dữ liệu cá nhân đó cho họ trước đây. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi và công ty thuộc tập đoàn Sony có liên quan đó có thể kết hợp tất cả dữ liệu của Sony về bạn và sử dụng theo Chính sách Bảo mật tương ứng của chúng tôi.
 • chúng tôi yêu cầu các công ty khác thuộc tập đoàn Sony cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (và những công ty khác thuộc tập đoàn Sony này sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ các nghĩa vụ về tính bảo mật và an toàn thích hợp);
 • bạn sử dụng các thiết bị và/hoặc ứng dụng hay dịch vụ của Xperia để truy cập, mua hoặc tải về nội dung, dịch vụ, ứng dụng hoặc sản phẩm do các công ty khác thuộc tập đoàn Sony phát hành, phát triển, hỗ trợ hoặc cung cấp. Họ có thể kết hợp dữ liệu cá nhân này với các thông tin chi tiết khác mà họ có về bạn. Trừ phi họ cung cấp cho bạn Chính sách Bảo mật riêng, họ có thể sử dụng các thông tin chi tiết cá nhân của bạn cho các mục đích được giải thích trong Chính sách Bảo mật này. Khi bạn có nhiều tài khoản với các công ty khác nhau thuộc tập đoàn Sony, những công ty thuộc tập đoàn Sony này cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi theo chính sách bảo mật của riêng họ; hoặc
 • Sony bán hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh cho một công ty khác thuộc tập đoàn Sony

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các công ty khác thuộc tập đoàn Sony để cung cấp cho mình các dịch vụ: chẳng hạn như lưu trữ ứng dụng, phân tích dữ liệu, cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và sao lưu. Khi làm vậy, đôi khi chúng tôi phải chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi có với họ để các dịch vụ này hoạt động bình thường. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được chia sẻ khi thực sự cần thiết. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này và các công ty khác thuộc tập đoàn Sony đều có những biện pháp bảo vệ tương tự để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như được nêu chi tiết trong chính sách bảo mật này.

Các đối tác quảng cáo bên thứ ba

Khi bạn tải về và/hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng và/hoặc dịch vụ Xperia nào bao gồm quảng cáo của bên thứ ba (dù có trong chính ứng dụng hoặc dịch vụ hay hiển thị cho người dùng cuối thông qua khung, trình bao bọc, cửa sổ pop-up hoặc hình thức quảng cáo bất kỳ khác), chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân thu thập được về việc bạn sử dụng ứng dụng và dịch vụ với các đối tác quảng cáo để họ có thể xác định mục tiêu và/hoặc cá nhân hóa tốt hơn các quảng cáo hiển thị trong mọi dịch vụ hoặc ứng dụng Xperia mà bạn đang sử dụng. Một số đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi hoạt động độc lập và do đó sẽ xử lý dữ liệu được chia sẻ theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của riêng họ. Khi có trường hợp chia sẻ như vậy, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bạn kích hoạt ứng dụng và/hoặc dịch vụ lần đầu. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát quảng cáo cá nhân hóa trong phần cài đặt cookie của trình duyệt và thiết bị Android của bạn qua menu Cài đặt (Cài đặt -> Google -> Quảng cáo)

Các mục đích về pháp lý và kinh doanh

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin thu thập được:
Cho các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn hành vi gian lận, tuân thủ luật pháp và đáp ứng yêu cầu thỏa đáng từ các cơ quan đó
Cho các bên thứ ba (gồm cả cố vấn chuyên nghiệp) để thực thi hoặc biện hộ các quyền hợp pháp của mọi công ty thuộc tập đoàn Sony hoặc điều khoản sử dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ thuộc Sony
Cho người mua hoặc người bán bên thứ ba, cũng như các cố vấn chuyên nghiệp của họ và của chúng tôi, liên quan đến một sự kiện của công ty, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc tình trạng mất khả năng thanh toán.

Chuyển nhượng hoạt động kinh doanh

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân thu thập được cho thực thể mua hoặc tiếp nhận như một phần của giao dịch. Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển dữ liệu cá nhân đã thu thập cho một thực thể mua hoặc tiếp nhận, bạn sẽ được thông báo kịp thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân thu thập được trước khi giao dịch đó xảy ra, và xóa dữ liệu cá nhân thu thập được sớm nhất có thể một cách hợp lý sau giao dịch đó.

Thông tin thống kê và thông tin chung

Chúng tôi chuẩn bị, tổng hợp hoặc ẩn danh thông tin (bao gồm cả thông tin thống kê “chung”) cho một số mục đích đã nêu ở trên. Vì cho rằng thông tin này không thể định danh bạn một cách hợp lý, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với bên thứ ba bất kỳ (chẳng hạn như đối tác, nhà quảng cáo, cơ quan trong ngành, phương tiện truyền thông và/hoặc công chúng) hoặc với bất kỳ công ty nào khác thuộc tập đoàn Sony.

7. Truyền tải thông tin của bạn ra quốc tế và Chấp thuận việc xử lý

Sony là một phần của tập đoàn Sony, vốn là một tổ chức toàn cầu. Đối với các mục đích đã giải thích trong chính sách này, thông tin của bạn có thể được chuyển đến các công ty thuộc tập đoàn Sony (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động thay mặt họ) và các bên thứ ba khác tại các quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu ở mức độ tương đương như quốc gia bạn đang sinh sống.

Xin lưu ý rằng một số máy chủ của chúng tôi được đặt tại Nhật Bản và châu Âu. Nhật Bản đã được công nhận là quốc gia có mức độ bảo vệ tương đương EEA.

Sony sử dụng nhiều cơ chế pháp lý, bao gồm các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU, để góp phần đảm bảo thông tin của bạn có các quyền lợi và sự bảo vệ kèm theo. Đây là lý do mỗi công ty thuộc tập đoàn Sony (và bên xử lý dữ liệu được ủy quyền của họ) sẽ tuân thủ chính sách nội bộ của chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu quan trọng về xử lý hợp lý dữ liệu cá nhân, cũng như đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp.

Điều này có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn trong quyền tài phán tại địa phương và cả (các) quyền tài phán được áp dụng ở nước ngoài. Các quyền tài phán ở nước ngoài này cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về hoạt động truyền tải dữ liệu ra quốc tế.

8. Thông tin tiếp thị và thiết lập hồ sơ

Tất cả hoạt động tiếp thị cho Xperia đều do văn phòng Sony tại địa phương phụ trách. Văn phòng Sony tại địa phương có thể hỗ trợ bạn về tùy chọn đối với thông tin tiếp thị bạn nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh hàng Điện tử của Sony. Xin lưu ý rằng nếu bạn có thắc mắc liên quan đến máy Playstation, bạn cần liên hệ trực tiếp với Playstation.

Hãy truy cập https://www.sony.net/electronics/ để tìm văn phòng Sony tại địa phương bạn.

Văn phòng Sony tại địa phương bạn có thể yêu cầu chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích thiết lập hồ sơ. Các quyết định về việc thiết lập hồ sơ sẽ do văn phòng Sony tại địa phương bạn đưa ra và chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn theo hướng dẫn của họ. Thông tin chúng tôi sử dụng là thông tin đã được đăng ký vào tài khoản mà bạn đăng nhập; cũng như ID thiết bị của bạn, cài đặt thiết bị và ứng dụng, trạng thái sử dụng và hoạt động phần cứng của thiết bị và ứng dụng.
Bằng việc thiết lập hồ sơ, có nghĩa là văn phòng Sony tại địa phương của bạn sẽ cá nhân hóa các tin nhắn được gửi cho bạn để bạn có thể nhận được thông tin về sản phẩm, bài viết, chương trình ưu đãi và khuyến mãi mới phù hợp với sở thích của bạn. Bạn có thể nhận thấy tính cá nhân hóa và đối tượng mục tiêu này khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Sony, khi văn phòng Sony tại địa phương của bạn liên hệ với bạn về các nội dung truyền thông tiếp thị và khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ của Sony cũng như bên thứ ba hiển thị quảng cáo từ Sony hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi (ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo cho một sản phẩm mà bạn đã xem gần đây trên một trong các trang web của chúng tôi).

Chính sách bảo mật của văn phòng Sony tại địa phương bạn có thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cũng như các quyền của bạn đối với việc phản đối hoạt động tiếp thị trực tiếp, bao gồm việc lập hồ sơ liên quan đến tiếp thị trực tiếp.

Vui lòng lưu ý rằng đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin quan trọng về các sản phẩm và dịch vụ của Xperia mà bạn đang hoặc đã sử dụng (chẳng hạn như thông báo về tính an toàn của sản phẩm và các thay đổi đối với dịch vụ) hay tài khoản của bạn. Những email này không bị ảnh hưởng bởi tùy chọn thông tin tiếp thị của bạn.

9. Bảo mật thông tin của bạn

Điều chúng tôi làm để bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý (có nghĩa là gồm nhiều bước) để tránh hủy, làm mất, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép thông tin của bạn một cách vô tình hoặc bất hợp pháp, bao gồm:

 • Chứng chỉ số SSL (SSL) khi thu thập hoặc chuyển giao thông tin nhạy cảm, (mã hóa SSL được thiết kế để chỉ chúng tôi mới có thể đọc được những thông tin đó)
 • Giới hạn quyền truy cập vào thông tin chúng tôi thu thập về bạn (ví dụ: chỉ những nhân viên cần thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi mới được phép truy cập)
 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo thủ tục phù hợp với các tiêu chuẩn ngành

Điều bạn nên làm để bảo vệ thông tin của mình

Theo quy tắc thực hành tốt nhất trên Internet, các cá nhân nên thận trọng với tài khoản người dùng và làm theo một số quy tắc cơ bản:

 • Không sử dụng mật khẩu thông thường (chẳng hạn như các từ đơn lẻ trong từ điển)
 • Không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản
 • Sử dụng mật khẩu dài (ít nhất 10 ký tự, nhưng dài hơn sẽ tốt hơn)
 • Sử dụng mật khẩu kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và các ký tự đặc biệt, ví dụ: $%^& v.v.
 • Giữ mật khẩu an toàn (không bao giờ viết ra hoặc chia sẻ với bất kỳ ai) và cần phải thay đổi định kỳ

Nếu bạn cho rằng quyền riêng tư của mình đã bị xâm phạm, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

10. Tiếp cận đến thông tin và quyền lợi của bạn

Nếu bạn muốn có một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số bằng chứng nhận dạng để xác minh rằng chính bạn là người đưa ra yêu cầu.

Bạn có một số quyền lợi đối với thông tin cá nhân mà Sony nắm giữ về bạn. Trong đó có thể bao gồm các quyền: yêu cầu bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn, và/hoặc bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, sửa đổi, xóa, hủy, phản đối hay ngăn chặn/hạn chế việc xử lý và/hoặc sử dụng Thông tin nếu thông tin đó không chính xác. Tại một số quốc gia, bạn còn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một số loại Thông tin ở định dạng có cấu trúc, đọc được bằng máy và yêu cầu chúng tôi chia sẻ (chuyển) dữ liệu đó cho một bên kiểm soát khác.

Các quyền lợi này có thể bị hạn chế, ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà pháp luật yêu cầu phải lưu hoặc chúng tôi có quyền lợi chính đáng để lưu.

Bạn cũng có quyền khiếu nại nếu bạn lo ngại rằng chúng tôi không tuân thủ các quyền hợp pháp của bạn hoặc luật bảo mật hiện hành, bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan bảo vệ dữ liệu nào khác.

11. Thời gian chúng tôi nắm giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách lưu giữ nội bộ của chúng tôi hoặc trong thời gian cần thiết hợp lý cho các mục đích khác nhau được nêu trong phần “Cách Sony sử dụng thông tin thu thập được” ở trên, cũng như để tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành liên quan đến việc lưu giữ bắt buộc một số loại dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng của chúng tôi và/hoặc bất kỳ giao dịch thương mại nào với họ. Nếu không còn cần bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ cho các mục đích được nêu trong phần “Cách Sony sử dụng thông tin thu thập được” ở trên, chúng tôi cam kết thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc ẩn danh mọi dữ liệu cá nhân sau một khoảng thời gian hợp lý. Nếu bạn lo ngại rằng chúng tôi không tuân thủ các quyền hợp pháp của bạn hoặc luật bảo mật hiện hành, bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương.

12. Liên kết đến các trang khác

Một số website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website khác không do Sony điều hành, bao gồm cả các website do các công ty khác thuộc tập đoàn Sony điều hành.

Mặc dù Sony cố gắng chỉ liên kết đến các trang có cùng các tiêu chuẩn cao và sự tôn trọng quyền riêng tư của Sony, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư của các website khác. Bạn nên xem các chính sách bảo mật và cookie được hiển thị trên các website đó để tìm hiểu cách họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

13. Quyền riêng tư của trẻ em

Sony coi trẻ em là những người dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý tìm kiếm hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ hoặc về trẻ em khi không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ.
Nếu Sony biết rằng dữ liệu cá nhân được gửi cho chúng tôi liên quan đến trẻ em khi không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, Sony sẽ nỗ lực hợp lý để:

 • Xóa dữ liệu cá nhân đó khỏi hồ sơ sớm nhất có thể; hoặc
 • Đảm bảo dữ liệu cá nhân này không được sử dụng thêm cho bất kỳ mục đích nào, cũng như không được tiết lộ thêm cho bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp không thể xóa

Phụ huynh hoặc người giám hộ có thắc mắc về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến con em mình vui lòng liên hệ với chúng tôi

14. Các thay đổi

Sony bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo từng thời điểm vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo hoặc yêu cầu bạn chấp thuận (bất cứ khi nào cần thiết theo luật hiện hành) mọi thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này thông qua Xperia.

15. Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với các văn phòng địa phương ở châu Á & châu Đại Dương: http://www.sony-asia.com/countryselector.html