EULA TOP

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

EULA TOP

ВАЖЛИВО:

ПРОСИМО УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ЦИМ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ (НАДАЛІ - «ДОГОВІР») ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗНАЧАЄ ВАШУ ЗГОДУ З УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ. ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РАЗІ, ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДИТЕСЯ З УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

Цей Договір є юридичним договором між Вами та Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“SONY”). Цей Договір регулює Ваші права та обов'язки стосовно програмного забезпечення α Library компанії SONY та/або її ліцензіарів-третіх осіб (у тому числі афілійованих осіб SONY) та їх афілійованих осіб (надалі разом - «ПОСТАЧАЛЬНИКИ-ТРЕТІ ОСОБИ»), включаючи будь-яке оновлення/модернізацію, здійснену SONY, будь-які документи в друкованій формі, в режимі он-лайн або інші електронні документи стосовно такого програмного забезпечення, а також будь-які інформаційні файли створені внаслідок функціонування такого програмного забезпечення (надалі разом - «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»).

Незважаючи на попереднє положення, будь-яке програмне забезпечення у складі ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, щодо якого існує окремий ліцензійний договір з кінцевим користувачем (включаючи, без обмеження, Універсальну загальнодоступну ліцензію GNU та Стандартну суспільну ліцензію обмеженого використання GNU (раніше Стандартна суспільна ліцензія GNU для бібліотек)), є предметом такого чинного окремого ліцензійного договору з кінцевим користувачем замість умов цього Договору у тій мірі, в якій це вимагається таким окремим ліцензійним договором з кінцевим користувачем (надалі - «ВИКЛЮЧЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»).

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ надається на умовах ліцензії, а не продажу. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ охороняється законодавством про авторське право, а також іншим законодавством про захист інтелектуальної власності та міжнародними договорами.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Всі права та майнові права на ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (у тому числі, без обмежень, на будь-які графічні об'єкти, фотографії, анімацію, відео, аудіо, музику, тексти та програмні компоненти, включені в ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) належать компанії SONY або одному чи декільком ПОСТАЧАЛЬНИКАМ-ТРЕТІМ ОСОБАМ.

НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

SONY надає Вам обмежену ліцензію на використання ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ виключно у зв'язку з Вашим відповідним пристроєм (надалі - «ПРИСТРІЙ»), а також виключно для Ваших особистих некомерційних потреб. Компанія SONY та ПОСТАЧАЛЬНИКИ-ТРЕТІ ОСОБИ прямо зберігають за собою всі права, права власності та майнові права (у тому числі, але не обмежуючись цим, всі права інтелектуальної власності) на ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, які окремо не надаються Вам згідно з цим Договором.

ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Ви не маєте права копіювати, публікувати, адаптувати, перерозподіляти, намагатися отримати вихідний код, вносити зміни, здійснювати зворотне проектування, декомпіляцію або дизасемблювання будь-якого ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, повністю або частково, або створювати будь-які похідні роботи на основі ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ або з нього, за винятком, якщо такі похідні роботи цілеспрямовано передбачені ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. Ви не маєте права змінювати або підробляти будь-які функції управління цифровими правами ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Ви не маєте права ігнорувати, змінювати, відхиляти або обходити будь-які функції або засоби захисту ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ чи будь-які механізми, функціонально пов'язані з ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. Ви не маєте права відокремлювати будь-які окремі компоненти ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для використання більше ніж на одному ПРИСТРОЇ, за винятком, якщо компанія SONY прямо надала свій дозвіл на це. Ви не маєте права знищувати, змінювати, закривати або спотворювати будь-які торгові марки або повідомлення, що містяться на ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ. Ви не маєте права розподіляти, поширювати, надавати в оренду або користування, субліцензувати, відступати, передавати або продавати ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Надання програмного забезпечення, мережевих послуг або інших продуктів, окрім ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, від яких залежить функціонування ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, може бути призупинене або припинене на розсуд постачальників (постачальників програмного забезпечення, постачальників послуг або SONY). Компанія SONY та такі постачальники не гарантують, що ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, мережеві послуги, контент або інші продукти продовжуватимуть бути доступними або функціонуватимуть безперебійно та без змін.

ВИКЛЮЧЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОМПОНЕНТИ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ

Незважаючи на вищезазначене надання обмеженої ліцензії, Ви підтверджуєте, що ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може містити ВИКЛЮЧЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. На деяке ВИКЛЮЧЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ можуть поширюватися ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом (надалі - «Компоненти з Відкритим Вихідним Кодом»), що означає будь-які ліцензії на програмне забезпечення, затверджені Програмою з Відкритим Вихідним Кодом як ліцензії на загальнодоступне програмне забезпечення, або будь-які значною мірою аналогічні ліцензії, у тому числі, без обмежень, будь-яку ліцензію, яка, в якості умови дистрибуції програмного забезпечення, на яке надається ліцензія згідно з таким ліцензійним договором, вимагає, щоб дистриб'ютор надав програмне забезпечення у формі вихідного коду. Якщо та в обсязі, в якому вимагається розкриття, перелік відповідних КОМПОНЕНТІВ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ, що час від часу включаються до ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, та чинні умови, що регулюють користування таким ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, надаються на сайті www.sony.net/Products/Linux або на іншому веб-сайті, зазначеному SONY.

Такі умови можуть бути змінені відповідною третьою особою в будь-який момент без жодного зобов'язання з Вашого боку. В обсязі, у якому вимагається ліцензіями, що поширюються на ВИКЛЮЧЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, умови таких ліцензій застосовуватимуться замість умов цього Договору. В обсязі, у якому умови ліцензій, що застосовуються до ВИКЛЮЧЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, забороняють будь-які з обмежень в цьому Договорі стосовно такого ВИКЛЮЧЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, такі обмеження не застосовуватимуться до такого ВИКЛЮЧЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. В обсязі, у якому умови ліцензій, що застосовуються до Компонентів з Відкритим Вихідним Кодом, вимагають від SONY здійснення пропозиції щодо надання вихідного коду у зв'язку з ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, така пропозиція цим здійснюється.

КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ З МАТЕРІАЛАМИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може використовуватися Вами з метою перегляду, зберігання, обробки та/або використання контенту, створеного Вами та/або третіми особами. Такий контент може охоронятися авторським правом, іншими законами у сфері захисту інтелектуальної власності та/або договорами. Ви погоджуєтеся користуватися ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ виключно відповідно до всіх таких законів та договорів, що застосовуються до такого контенту. Ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що SONY може вживати відповідних заходів з метою захисту авторського права на контент, що зберігається, обробляється або використовується в рамках ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Такі заходи включають, без обмежень, підрахунок частоти створення Вами резервних копій та відновлення за допомогою певних опцій ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, відмову прийняти Ваш запит на можливість відновлення даних та припинення цього Договору у разі Вашого незаконного користування ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

СЕРВІС ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ

ПРОСИМО ТАКОЖ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПРИЗНАЧАТИСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ РАЗОМ З КОНТЕНТОМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОДИН АБО ДЕКІЛЬКА СЕРВІСІВ ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ (НАДАЛІ - «СЕРВІС ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ»). ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ТА ТАКОГО КОНТЕНТУ РЕГУЛЮЄТЬСЯ УМОВАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАКОГО СЕРВІСУ ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ. ЯКЩО ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ПРИЙНЯТИ ТАКІ УМОВИ, ТО ВАШЕ КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БУДЕ ОБМЕЖЕНИМ. Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що деякий контент та сервіси, доступ до яких надається через ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, можуть надаватися третіми особами, щодо яких SONY не має контролю. ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ НЕОБХІДНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. НАДАННЯ СЕРВІСУ ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ МОЖЕ БУТИ ЗУПИНЕНО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА СЕРВІСИ ТРЕТІХ ОСІБ

Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що для отримання доступу до деяких функцій ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може вимагатися підключення до мережі Інтернет, за яке Ви несете одноосібну відповідальність. Також Ви несете одноосібну відповідальність за здійснення будь-яких платежів третім особам у зв'язку з підключенням до мережі Інтернет, у тому числі, без обмежень, платежів Інтернет-провайдеру або плати за ефірний час. Функціонування ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може бути обмеженим або нормованим, залежно від можливостей, пропускної здатності або технічних обмежень Вашого підключення до мережі Інтернет та сервісу. Третя особа, що надає такий сервіс, несе одноосібну відповідальність за надання, якість та безпеку такого підключення до мережі Інтернет.

ЕКСПОРТНІ ПРАВИЛА ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх чинних обмежень та правил щодо експорту та реекспорту, які діють на території або в країні Вашого проживання, а також погоджуєтеся не здійснювати передачу та не надавати дозволу на передачу ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ у будь-яку заборонену країну або іншим чином на порушення будь-яких таких обмежень або правил.

ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ не є відмовостійким та не було розроблене, виготовлене і не призначене для використання або перепродажу в якості обладнання для управління в реальному часі в небезпечних умовах, які вимагають надійної роботи, таких як в управлінні атомними об'єктами, бортових системах навігації або зв'язку, системах управління повітряним рухом, апаратах прямого життєзабезпечення або в системах озброєння, де відмова ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ може призвести до смерті, завдання тілесних ушкоджень, завдання значної фізичної або екологічної шкоди (надалі - «ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ»). SONY, кожен з ПОСТАЧАЛЬНИКІВ-ТРЕТІХ ОСІБ, а також кожна з їх відповідних афілійованих осіб прямо відмовляються від будь-яких прямих або непрямих гарантій, обов'язків або умов придатності стосовно ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ.

ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що користування ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ здійснюється виключно на Ваш власний ризик, і що Ви несете відповідальність за користування ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ надається «ЯК Є», без будь-яких гарантій, обов'язків або умов.

SONY ТА КОЖЕН З ПОСТАЧАЛЬНИКІВ-ТРЕТІХ ОСІБ (для цілей цього розділу, SONY та кожен з ПОСТАЧАЛЬНИКІВ-ТРЕТІХ ОСІБ надалі разом - «SONY») ПРЯМО ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ОБОВ'ЯЗКІВ АБО УМОВ, У ТОМУ ЧИСЛІ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ВІД НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ НАЛЕЖНОГО ТОВАРНОГО СТАНУ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. SONY НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, НЕ ВСТАНОВЛЮЄ ЖОДНИХ УМОВ ТА НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ СТОСОВНО ТОГО, (А) ЩО ФУНКЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В БУДЬ-ЯКОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ, ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ, АБО ЩО ВОНИ БУДУТЬ ОНОВЛЕНІ, (В) ЩО ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДЕ ПРАВИЛЬНИМ ТА БЕЗПОМИЛКОВИМ, АБО ЩО БУДЬ-ЯКІ НЕДОЛІКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ, (С) ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОШКОДИТЬ БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АПАРАТНІ ЗАСОБИ АБО ДАНІ, (D) ЩО БУДЬ-ЯКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МЕРЕЖЕВІ ПОСЛУГИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ІНТЕРНЕТ) АБО ПРОДУКТИ (ОКРІМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), ВІД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОДОВЖУВАТИМУТЬ НАДАВАТИСЯ БЕЗПЕРЕБІЙНО ТА В НЕЗМІНЕНОМУ ВИГЛЯДІ, ТА (Е) СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЧАСТИНІ ЙОГО ПРАВИЛЬНОСТІ, ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ АБО ІНШИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

БУДЬ-ЯКА УСНА АБО ПИСЬМОВА ІНФОРМАЦІЯ ЧИ КОНСУЛЬТАЦІЯ, НАДАНА SONY АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ SONY, НЕ СТВОРЮЄ ЖОДНОЇ ГАРАНТІЇ, ОБОВ'ЯЗКУ АБО УМОВИ, ТА ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ РОЗШИРЮЄ ОБСЯГ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИ ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВСІ ВИТРАТИ У ЗВ’ЯЗКУ З УСІМ НЕОБХІДНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ, РЕМОНТОМ АБО УСУНЕННЯМ НЕДОЛІКІВ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ВИКЛЮЧЕННЯ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, А ТОМУ ТАКІ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

SONY ТА КОЖЕН З ПОСТАЧАЛЬНИКІВ-ТРЕТІХ ОСІБ (для цілей цього розділу, SONY та кожен з ПОСТАЧАЛЬНИКІВ-ТРЕТІХ ОСІБ надалі разом - «SONY») НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМОЇ АБО НЕПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ, ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, НЕОБЕРЕЖНОСТІ, НАСТАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ЗА БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ТЕОРІЄЮ ПРАВА, ПОВ'ЯЗАНОЮ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, НЕДООТРИМАНИХ ПРИБУТКІВ, ВТРАТИ ДАНИХ, ВТРАТИ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКИХ ПОВ'ЯЗАНИХ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ, ПРОСТОЮ ТА ЧАСУ КОРИСТУВАЧА, НАВІТЬ В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО БУДЬ-ЯКА З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ОСІБ БУЛА ПОПЕРЕДЖЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ, ВЕСЬ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ОБСЯГ ЇХ СУКУПНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ФАКТИЧНО СПЛАЧЕНОЮ ЗА ПРОДУКТ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВИПАДКОВИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, А ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС.

ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ, ДАНИХ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ЗАХИСТ ДАНИХ

Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що SONY, її афілійовані особи, партнери та агенти мають право зчитувати, збирати, передавати, обробляти та зберігати певну інформацію, отриману через ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, у тому числі, без обмежень, інформацію щодо (і) ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та (іі) прикладних програм, контентів і периферійних засобів, які взаємодіють з Вашим ПРИСТРОЄМ та ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ (надалі - «Інформація»). Інформація включає, без обмежень: (1) дані про унікальні ідентифікатори, що стосуються Вашого ПРИСТРОЮ та його компонентів; (2) дані про експлуатаційні характеристики ПРИСТРОЮ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та їх компонентів; (3) дані про конфігурацію Вашого ПРИСТРОЮ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, а також прикладних програм, контентів і периферійних засобів, які взаємодіють із ПРИСТРОЄМ та ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ; (4) дані про користування і частоту користування функціями (x) ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, а також (y) прикладних програм, контентів і периферійних засобів, які взаємодіють із ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ; та (5) дані про місцезнаходження, як зазначено нижче. SONY, її афілійовані особи, партнери та агенти мають право використовувати та розкривати Інформацію, з урахуванням вимог чинного законодавства, з метою вдосконалення своїх продуктів та послуг або з метою надання Вам продуктів та послуг. Таке використання включає, без обмежень: (a) управління функціональними якостями ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; (b) вдосконалення, обслуговування, оновлення або модернізацію ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; (c) вдосконалення, розробку та розширення існуючих і майбутніх продуктів та послуг SONY, а також інших осіб; (d) надання Вам інформації про продукти та послуги, що пропонуються SONY та іншими особами; (e) дотримання чинного законодавства та нормативно-правових актів; та (f) в обсязі, що пропонується, надання Вам географічно прив'язаних послуг SONY та інших осіб, як зазначено нижче. Крім того, SONY зберігає за собою право використовувати Інформацію з метою особистого захисту та захисту третіх осіб від незаконних, кримінальних або небезпечних дій.

Деякі послуги, що надаються через ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, можуть залежати від інформації про місцезнаходження, включаючи, без обмеження, географічне місцезнаходження Вашого ПРИСТРОЮ в режимі реального часу. Ви підтверджуєте, що для цілей надання таких послуг компанія SONY, ПОСТАЧАЛЬНИКИ-ТРЕТІ ОСОБИ або їх партнери мають право збирати, архівувати, обробляти та використовувати такі дані про місцезнаходження, а також підтверджуєте, що такі послуги регулюються політикою конфіденційності SONY або такої третьої особи. Користування будь-якими такими послугами означає Ваше підтвердження того, що Ви ознайомилися з політикою конфіденційності, яка застосовується до таких послуг, та надаєте свою згоду на такі дії.

Без Вашого відома або згоди компанія SONY, її афілійовані особи та агенти не використовуватимуть Інформацію умисно з метою ідентифікації особи власника або користувача ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Будь-яке використання Інформації здійснюватиметься відповідно до політики конфіденційності SONY або такої третьої особи. Просимо звертатися за відповідною контактною адресою кожної території або країни з питань чинної політики конфіденційності SONY.

Просимо звертатися до відповідних третіх осіб з питань політики конфіденційності стосовно персональних даних та іншої інформації, яка надається Вами в процесі використання або отримання доступу до програмного забезпечення чи послуг третіх осіб.

Інформація може оброблятися, зберігатися або передаватися SONY, її афілійованим особам або агентам, які знаходяться в країнах поза межами Вашої країни проживання. Законодавство у сфері захисту даних і конфіденційності інформації в деяких країнах може не пропонувати такий самий рівень захисту, як у Вашій країні проживання, і Ви можете мати менше законних прав стосовно Інформації, яка обробляється та зберігається в таких країнах або передається таким країнам. Компанія SONY докладатиме обґрунтованих зусиль з метою вчинення відповідних технічних та організаційних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації або запобігання її розкриттю, але не гарантує, що вона усуне всі ризики зловживання такою Інформацією.

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ

Час від часу SONY або ПОСТАЧАЛЬНИКИ-ТРЕТІ ОСОБИ можуть автоматично оновлювати або іншим чином модифікувати ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, в тому числі, але не обмежуючись цим, для цілей підвищення якості функцій безпеки, виправлення помилок та вдосконалення функцій, в такий час, коли Ви взаємодієте з серверами SONY або третіх осіб, або в інший спосіб. Такі оновлення або модифікації можуть видаляти або змінювати характер функцій або інших аспектів ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, в тому числі, без обмежень, функцій, на які Ви можете покладатися. Ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що такі дії можуть відбуватися на виключний розсуд SONY, і що SONY може визначати умови безперервного використання ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ після Вашої повної інсталяції або прийняття такого оновлення чи модифікацій. Будь-які оновлення/модифікації вважаються ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ і становлять його складову частину для цілей цього Договору. Погоджуючись з умовами цього Договору, Ви надаєте згоду на таке оновлення/модифікацію.

ВИЧЕРПНИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРУ, ВІДМОВА ВІД ПРАВА, АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ДОГОВОРУ

Цей Договір та політика конфіденційності SONY, з урахуванням змін та доповнень, що час від часу вносяться до них, разом становлять повний договір між Вами та SONY стосовно ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Відсутність з боку SONY реалізації або виконання у примусовому порядку будь-якого права або положення цього Договору не становить відмову від такого права або положення. Якщо будь-яке положення цього Договору визнане недійсним, незаконним або таким, що не може бути виконаним в примусовому порядку, таке положення повинно бути виконане в максимально допустимому обсязі таким чином, щоб відобразити намір цього Договору, при цьому решта положень зберігають повну юридичну силу та чинність.

ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується до цього Договору. Цей Договір регулюється законодавством Японії, без врахування норм колізійного права. Будь-який спір, що виникає з цього Договору, підлягає виключній юрисдикції Токійського окружного суду Японії, і сторони цим погоджуються на таке місце розгляду та юрисдикцію такого суду.

ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЗА ПРАВОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Незважаючи на будь-яке положення про протилежне, що міститься у цьому Договорі, Ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що будь-яке порушення або невиконання цього Договору з Вашого боку спричинить завдання непоправної шкоди компанії SONY, за яку відшкодування грошових збитків буде недостатньою компенсацією, і Ви погоджуєтеся з тим, що SONY отримає будь-який засіб судового захисту у формі заборони або засіб судового захисту за правом справедливості, який SONY вважатиме за необхідне або належне за таких обставин. SONY також має право отримувати будь-які засоби судового та технічного захисту з метою запобігання порушенню цього Договору та/або з метою виконання цього Договору у примусовому порядку, у тому числі, без обмежень, має право негайно припинити використання Вами ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ у разі, якщо SONY на власний розсуд вважає, що Ви порушуєте або маєте намір порушити цей Договір. Такі засоби захисту права є додатковими до будь-яких інших засобів захисту права, які SONY може мати за законодавством, за правом справедливості або за договором.

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Без обмеження будь-яких інших своїх прав, SONY має право припинити дію цього Договору у разі невиконання Вами будь-яких його умов. У випадку такого припинення Ви повинні: (i) припинити будь-яке використання та знищити будь-які копії ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; (ii) виконати вимоги, викладені нижче у розділі «Зобов'язання щодо Вашого облікового запису».

ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

SONY ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО БУДЬ-ЯКИХ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД, ШЛЯХОМ РОЗМІЩЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ, ЗАЗНАЧЕНОМУ SONY, ШЛЯХОМ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОВІДОМЛЕННЯ НА НАДАНУ ВАМИ АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, ШЛЯХОМ НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ВАМИ ОНОВЛЕННЯ/МОДЕРНІЗАЦІЇ АБО ШЛЯХОМ НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ В БУДЬ-ЯКІЙ ІНШІЙ ЮРИДИЧНО ВИЗНАНІЙ ФОРМІ. Якщо Ви не погоджуєтеся із змінами, Ви повинні негайно звернутися до SONY за отриманням інструкцій. Продовження використання Вами ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ після фактичної дати отримання будь-якого повідомлення вважатиметься Вашою згодою на обов'язкову силу таких змін.

СТОРОННІ ВИГОДОНАБУВАЧІ

Кожний ПОСТАЧАЛЬНИК-ТРЕТЯ ОСОБА є прямим запланованим стороннім вигодонабувачем за цим Договором та має право вимагати виконання в примусовому порядку кожного положення цього Договору стосовно ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ такої особи.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ВАШОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

У разі повернення Вашого ПРИСТРОЮ в місце його придбання, продажу або іншої передачі Вашого ПРИСТРОЮ або припинення цього Договору, Ви несете відповідальність і повинні деінсталювати ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з ПРИСТРОЮ та видалити всі без виключення облікові записи, які Ви могли створити на ПРИСТРОЇ або доступ до яких можна отримати через ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Ви несете одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності будь-яких облікових записів, які Ви маєте у SONY або третіх осіб, а також за збереження конфіденційності будь-яких логінів та паролів, пов'язаних з Вашим використанням ПРИСТРОЮ.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього Договору Ви можете звертатися до SONY шляхом направлення письмового повідомлення SONY на відповідну контактну адресу кожної території або країни.