EULA TOP

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

EULA TOP

ÖNEMLİ:

LÜTFEN YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ ("SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YAZILIMI KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ KOŞULLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, YAZILIMI KULLANAMAZSINIZ.

İşbu Sözleşme, Sony Imaging Products & Solutions Inc. ("SONY") ile sizin aranızdaki hukuki bir sözleşmedir. İşbu Sözleşme, SONY'ye ve/veya onun üçüncü kişi lisans verenleri (SONY'nin bağlı şirketleri de dâhil) ve bunların bağlı şirketlerine (hep birlikte "ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER") ait α Library yazılımına ilişkin hak ve borçlarınızı; SONY tarafından sağlanan herhangi bir güncelleme/iyileştirme, yazılıma ilişkin herhangi bir basılı, online veya diğer elektronik belge ve yazılımın işletilmesi ile yaratılan herhangi bir veri dosyası (hep birlikte "YAZILIM") ile birlikte düzenlemektedir.

Yukarıdakilerden bağımsız olarak, YAZILIM kapsamında olan ve ayrı bir son kullanıcı lisans sözleşmesi bulunan (GNU Genel Kamu Lisansı ve Kiralayan/Kütüphane Genel Kamu Lisansı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm yazılımlar, işbu Sözleşme hükümleri yerine, söz konusu ayrı son kullanıcı lisans sözleşmesinin gerektirdiği ölçüde onun kapsamında ele alınacaktır ("HARİÇ TUTULAN YAZILIM").

YAZILIM LİSANSI

YAZILIM lisanslanmaktadır ancak satılmamaktadır. Bu nedenle telif hakları ve diğer fikri mülkiyet mevzuatı ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

TELİF HAKLARI

YAZILIM'a ilişkin her türlü hak ve YAZILIM üzerindeki mülkiyet (YAZILIM'ın içine dahil edilmiş olan resim, fotoğraf, animasyon, görüntü, ses, müzik, metin ve "küçük uygulamalar" dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) SONY veya ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'den bir ya da daha fazlasına aittir.

LİSANS VERİLMESİ

SONY, size YAZILIM'ı yalnızca uyumlu cihazınızla ("CİHAZ") ilgili olarak ve ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınıza yönelik olarak kullanmanız için sınırlı bir lisans vermektedir. SONY ve ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER, YAZILIM'a ilişkin olan ve işbu Sözleşme kapsamında özel olarak size tahsis edilmeyen her türlü hak, mülkiyet ve menfaati açıkça saklı tutmaktadır.

GEREKLİLİKLER VE SINIRLAMALAR

YAZILIM'ı, kısmen ya da tamamen, kopyalayamaz, yayınlayamaz, uyarlayamaz, yeniden dağıtamaz, kaynak kodunu türetmeye teşebbüs edemez, değiştiremez, tersine çeviremez, kaynak koda dönüştüremez ya da parçalara ayıramazsınız. Ayrıca türev işler YAZILIM tarafından bilinçli olarak kolaylaştırılmış olmadıkça YAZILIM'ı kullanarak ya da YAZILIM'dan türev işler yaratamazsınız. YAZILIM'ın dijital haklar yönetimi işlevini değiştiremez ya da bunun ayarlarını bozamazsınız. YAZILIM'ın veya faal olarak YAZILIM'a bağlı herhangi bir mekanizmanın fonksiyonları ya da korumalarından herhangi birini atlatamaz, değiştiremez, etkisiz bırakamaz veya bunların etrafından dolanamazsınız. SONY tarafından açıkça izin verilmediği takdirde, YAZILIM'ın münferit bileşenlerinden herhangi birini birden fazla CİHAZ'da kullanmak üzere ayıramazsınız. YAZILIM üzerindeki herhangi bir marka ya da uyarıyı kaldıramaz, değiştiremez, örtemez veya tahrif edemezsiniz. YAZILIM'ı paylaşamaz, dağıtamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisanslayamaz, devredemez, aktaramaz ya da satamazsınız. YAZILIM haricinde, YAZILIM'ın performansının bağlı olduğu diğer yazılımlar, ağ hizmetleri veya diğer ürünler tedarikçilerin (yazılım tedarikçileri, hizmet tedarikçileri ya da SONY) takdirine bağlı olarak kesintiye uğramış ya da sonlandırılmış olabilir. SONY ve söz konusu tedarikçiler YAZILIM, ağ hizmetleri, içerikler ve diğer ürünlerin mevcut olmaya devam edeceğini ya da herhangi bir kesinti ya da değişiklik olmaksızın çalışacağını taahhüt etmemektedir.

HARİÇ TUTULAN YAZILIM VE AÇIK KAYNAK BİLEŞENLERİ

Yukarıda bahsi geçen sınırlı lisans verilmesinden bağımsız olarak, YAZILIM'ın HARİÇ TUTULAN YAZILIM'ları da içerebileceğini kabul etmektesiniz. Bazı HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR açık kaynak yazılım lisansları ("Açık Kaynak Bileşenleri") kapsamında olabilir. Açık kaynak yazılım lisansı, Açık Kaynak Girişimi tarafından açık kaynak lisansı olarak onaylanmış her türlü yazılım lisansını veya altında lisanslanan yazılımların dağıtımının bir şartı olarak distribütörün yazılımı kaynak kodu formatında hazır bulundurmasını öngören lisanslar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, onaylanmış açık kaynak lisanslarıyla büyük oranda benzerlik gösteren her türlü lisansı ifade etmektedir. Açıklamanın gerekli olması halinde ve gerektiği ölçüde, zaman zaman YAZILIM'da yer alan mevcut AÇIK KAYNAK BİLEŞENLERİ'nin bir listesi ve bunların kullanımını düzenleyen uygulanabilir hüküm ve koşullar için lütfen www.sony.net/Products/Linux ya da başka bir SONY web sitesini ziyaret ediniz. Söz konusu hüküm ve koşullar, ilgili üçüncü kişilerce herhangi bir zamanda sizin üzerinizde herhangi bir yükümlülük doğurmayacak şekilde değiştirilebilecektir. HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR'ı da kapsayan lisansların gerektirdiği ölçüde, bu lisansların hükümleri işbu Sözleşme hükümleri yerine uygulanacaktır. HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR'a ilişkin olan lisansların hükümlerinin işbu Sözleşme kapsamında HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR'a ilişkin olan sınırlamaları engellemesi halinde, bu sınırlamalar söz konusu HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR'a uygulanmayacaktır. Açık Kaynak Bileşenleri'ne uygulanacak lisans hükümlerinin SONY'nin YAZILIM'a ilişkin olarak kaynak kod sunmak üzere bir teklif yapmasını gerekli kılması halinde, söz konusu teklif işbu Sözleşme ile yapılmış olacaktır.

YAZILIMIN TELİF KORUMASI ALTINDAKİ MATERYALLER İLE KULLANIMI

YAZILIM sizin tarafınızdan siz ve/veya üçüncü kişiler tarafından yaratılan içeriği görüntülemek, saklamak, işlemek ve/veya kullanmak amacıyla kullanılabilir. Söz konusu içerik, telif hakları, diğer fikri mülkiyet mevzuatı ve/veya anlaşmalar tarafından korunuyor olabilir. YAZILIM'ı içeriğe uygulanabilir olan bu mevzuat ve anlaşmalara uygun olarak kullanacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca SONY'nin YAZILIM tarafından saklanan, işlenen ya da kullanılan içeriğin telif haklarını korumak için uygun tedbirleri alabileceğini de kabul etmektesiniz. Söz konusu tedbirler, YAZILIM özellikleri aracılığı ile yaptığınız yedekleme ve yenilemelerin sıklığının sayılması, veri saklamanın etkinleştirilmesi talebinizin reddedilmesi ve YAZILIM'ı hukuka aykırı olarak kullanmanız halinde işbu Sözleşme'nin feshedilmesini içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir.

İÇERİK HİZMETİ

LÜTFEN YAZILIM'IN BİR YA DA DAHA FAZLA İÇERİK HİZMETİ ("İÇERİK HİZMETİ") ARACILIĞIYLA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANABİLECEĞİNİ UNUTMAYINIZ. HİZMET VE İÇERİĞİN KULLANIMI SÖZ KONUSU İÇERİK HİZMETİNİN HİZMET KULLANIM ŞARTLARINA TABİDİR. BU ŞARTLARI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE YAZILIM'I KULLANIMINIZ SINIRLI OLACAKTIR. YAZILIM kapsamında kullanılabilir olan bazı içerik ve hizmetlerin SONY'nin kontrolünde olmayan üçüncü kişiler tarafından sağlanabileceğini kabul etmektesiniz. İÇERİK HİZMETİ'NİN KULLANIMI İNTERNET BAĞLANTISI İLE MÜMKÜNDÜR. İÇERİK HİZMETİ HERHANGİ BİR ZAMANDA SONLANDIRILABİLECEKTİR.

İNTERNET BAĞLANTISI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ HİZMETLERİ

YAZILIM'ın bazı özelliklerine erişimin İnternet bağlantısı gerektirebileceğini kabul etmektesiniz. Söz konusu bağlantı tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, İnternet hizmet sağlayıcısı ya da yayın ücretleri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İnternet bağlantınızla ilgili olan herhangi bir üçüncü kişi masrafı da tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. YAZILIM'ın işleyişi İnternet bağlantınızın ve hizmetinizin kapasitesi, kapsamı veya teknik kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlanabilir ya da kısıtlanabilir. Söz konusu İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği yalnız ve yalnız bu hizmeti sağlayan üçüncü kişinin sorumluluğundadır.

İHRACAT DÜZENLEMELERİ VE DİĞER DÜZENLEMELER

İkamet etmekte olduğunuz bölge ya da ülkenin tüm ihracat ve yeniden ihracat kısıtlamaları ve düzenlemelerine uyacağınızı ve YAZILIM'ı yasak veya söz konusu kısıtlamaları ya da düzenlemeleri ihlal eden bir ülkeye göndermeyeceğinizi veya gönderilmesine izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER

YAZILIM bozulmaya dayanıklı değildir ve YAZILIM'da meydana gelebilecek herhangi bir arızanın ölüm, bedensel yaralanma veya çeşitli fiziksel ya da çevresel zararlar ("YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER") doğmasına yol açabilecek nükleer tesisler, uçak navigasyonu veya iletişim sistemleri, hava trafik kontrolü, doğrudan yaşam desteği cihazları veya silah sistemlerinin işletilmesinde olduğu gibi, bozulmaya dayanıklı performans gerektiren riskli ortamlarda online kontrol ekipmanı olarak kullanılmak ya da yeniden satılmak üzere tasarlanmamış, üretilmemiş ya da bu amaçlarla planlanmamıştır. SONY, ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'den her biri ve bunların bağlı şirketlerinden her biri, YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER'e ilişkin olarak verilebilecek her türlü açık ya da örtülü garanti, yükümlülük veya uygunluk şartından özellikle feragat etmektedirler.

YAZILIMA İLİŞKİN GARANTİNİN HARİÇ TUTULMASI

YAZILIM'ı kullanımınızdan kaynaklanacak riskin tamamen sizin üzerinizde olduğunu ve YAZILIM'ı kullanımınızdan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. YAZILIM, herhangi bir garanti, yükümlülük ya da benzer koşuldan ari bir şekilde "OLDUĞU GİBİ" sunulmaktadır.

SONY VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'DEN HER BİRİ (işbu Bölüm kapsamında SONY ve ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'den her biri birlikte "SONY" olarak anılacaktır), TİCARETE ELVERİŞLİLİK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ÖRTÜLÜ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HER TÜRLÜ GARANTİ, YÜKÜMLÜLÜK VE ŞARTLARDAN AÇIKÇA FERAGAT ETMEKTEDİR. SONY, (A) HERHANGİ BİR YAZILIM İÇERİSİNDEKİ FONKSİYONLARIN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI YA DA GÜNCELLENECEĞİ, (B) HERHANGİ BİR YAZILIM'IN DOĞRU VEYA HATASIZ İŞLEYECEĞİ YA DA HERHANGİ BİR AYIBIN DÜZELTİLECEĞİ, (C) YAZILIM'IN BAŞKA HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM VEYA VERİYE ZARAR VERMEYECEĞİ, (D) YAZILIM'IN PERFORMANSININ BAĞLI OLDUĞU HERHANGİ BİR YAZILIM, AĞ HİZMETİ (İNTERNET DÂHİL OLMAK ÜZERE) VEYA ÜRÜNÜN (YAZILIM DIŞINDAKİ) MEVCUT OLMAYA, KESİNTİYE VEYA DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE, VE (E) YAZILIM'IN DOĞRULUĞU, HASSASİYETİ, GÜVENİLİRLİĞİ YA DA DİĞER HUSUSLARLA İLGİLİ OLARAK KULLANIMI VEYA KULLANIMINDAN DOĞAN SONUÇLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTE, KOŞUL KOYMAMAKTA YA DA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.

SONY VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN VERDİĞİ SÖZLÜ YA DA YAZILI BİLGİ YA DA TAVSİYE BİR GARANTİ, YÜKÜMLÜLÜK VEYA KOŞUL TEŞKİL ETMEYECEKTİR. AYRICA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU GARANTİNİN KAPSAMINI GENİŞLETMEYECEKTİR. YAZILIM'IN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE, GEREKLİ TÜM HİZMET, TAMİR YA DA DÜZELTME MASRAFLARININ TAMAMINI SİZ ÜSTLENİRSİNİZ. BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA MÜSAADE EDİLMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR HUKUK SİSTEMİNE TABİ OLMANIZ HALİNDE SÖZ KONUSU HARİÇ TUTMA SİZE UYGULANABİLİR OLMAYACAKTIR.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

SONY VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'İN HİÇBİRİ (işbu Bölüm kapsamında SONY ve ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'den her biri birlikte "SONY" olarak anılacaktır), AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN İHLAL EDİLMESİNDEN, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN, KUSURDAN, KUSURSUZ SORUMLULUKTAN VEYA YAZILIM'A İLİŞKİN DİĞER BİR HUKUKİ TEORİDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR RASTLANTISAL YA DA DOLAYLI ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. HERHANGİ BİRİNİN SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME İHTİMALİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASINA BAKILMAKSIZIN, BU HASARLAR KAPSAMINA YOKSUN KALINAN KAR, GELİR KAYBI, VERİ KAYBI, YAZILIM'IN VEYA İLGİLİ DONANIMLARIN KULLANIMININ ARTIK BİR FAYDA SAĞLAMAMASI, ARIZALI KALMA SÜRESİ VE KULLANICI SÜRESİ GİBİ KALEMLER DÂHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. HER HALÜKARDA, İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ KAPSAMINDAKİ TOPLAM SORUMLULUKLARI ÜRÜN İÇİN ÖDENEN GERÇEKTEN ÖDENEN MİKTAR İLE SINIRLI OLACAKTIR. BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE RASTLANTISAL VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA YA DA SINIRLANDIRILMASINA MÜSAADE EDİLMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR HUKUK SİSTEMİNE TABİ OLMANIZ HALİNDE SÖZ KONUSU HARİÇ TUTMA VEYA SINIRLANDIRMA SİZE UYGULANABİLİR OLMAYACAKTIR.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLERİN, KONUM VERİLERİ VE VERİ GÜVENLİĞİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK RIZA

SONY, bağlı şirketleri, ortakları ve acentelerinin (i) YAZILIM, (ii) CİHAZ'ınız ve YAZILIM ile etkileşimde olan yazılım uygulamaları, içerikleri ve çevre aygıtları ("Bilgiler") da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, YAZILIM'dan ulaşılan birtakım bilgileri okuyabileceği, toplayabileceği, iletebileceği, işleyebileceği ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz. Bilgiler: (1) CİHAZ'ınız ve bileşenlerine ilişkin özel belirleyiciler; (2) CİHAZ, YAZILIM ve bunların bileşenlerinin performansı; (3) CİHAZ'ınız, YAZILIM ve CİHAZ'ınız ve YAZILIM ile etkileşimde olan yazılım uygulamaları, bileşenleri ve çevre aygıtlarının konfigürasyonu; (4) (x) YAZILIM, ve (y) YAZILIM ile etkileşimde olan yazılım uygulamaları, bileşenleri ve çevre aygıtlarının fonksiyonlarının kullanımı ve kullanım sıklığı; ve (5) aşağıda belirtildiği gibi konum verileri gibi bilgileri içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir. SONY ve bağlı şirketleri, ortakları ve acenteleri, ürün ve hizmetlerini geliştirmek veya size sağlayabilmek amacıyla, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde Bilgiler'i kullanabilir ve ifşa edebilir. Bu şekildeki kullanımlar: (a) YAZILIM'ın fonksiyonlarının yönetilmesi; (b) YAZILIM'ın geliştirilmesi, bakımının yapılması, güncellenmesi ve iyileştirilmesi; (c) SONY ve diğer kişilerin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yükseltilmesi; (d) SONY ve diğer kişilerce sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili size bilgi verilmesi; (e) uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere uyulması; ve (f) aşağıda belirtildiği şekilde, SONY ve diğer kişilerin konum tabanlı hizmetlerinin, sunulduğu ölçüde, size sağlanması gibi faaliyetleri içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, SONY kendisini ve üçüncü kişilere hukuka aykırı, cezai ya da zararlı davranışlardan korumak için Bilgiler'i kullanma hakkını da saklı tutmaktadır.

YAZILIM aracılığı ile sunulan birtakım hizmetler, CİHAZ'ın coğrafi konumu dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere konum bilgisine bağlı olabilmektedir. Bu hizmetlerin sunulması sırasında SONY, ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER veya onların ortaklarının bu konum verilerini toplayabileceğini, arşivleyebileceğini, işleyebileceğini ve kullanabileceğini ve bu hizmetlerin SONY ya da ilgili üçüncü kişinin gizlilik politikalarına tabi olduğunu kabul etmektesiniz. Bu hizmetleri kullanarak söz konusu hizmetlere uygulanacak olan gizlilik politikalarını incelemiş olduğunuzu kabul etmekte ve bu faaliyetlere rıza göstermektesiniz.

SONY, bağlı şirketleri, ortakları ve acenteleri, sizin bilginiz ya da rızanız olmaksızın, YAZILIM'ın sahibini ya da kullanıcısının kimliğini şahsen tespit edebilmek için Bilgiler'i kasıtlı olarak kullanmayacaktır. Bilgiler'in herhangi bir kullanımı SONY veya ilgili üçüncü kişinin gizlilik politikalarına uygun olacaktır. SONY'nin güncel gizlilik politikası için, lütfen her bir bölgenin veya ülkenin ilgili iletişim adresinden irtibata geçiniz.

Üçüncü kişi yazılım ya da hizmetlerini kullandığınızda ya da bunlara eriştiğinizde vermiş olduğunuz kimliğinizin şahsen tespit edilmesini sağlayacak türde bilgiler ya da diğer bilgilere ilişkin gizlilik politikaları için lütfen ilgili üçüncü kişilerle irtibata geçiniz.

Bilgiler işlenebilir, saklanabilir veya SONY ve ikamet etmekte olduğunuz ülke dışında yer alan bağlı şirketleri ya da acentelerine gönderilebilir. Bazı ülkelerin veri koruma ve bilgilerin gizliliği mevzuatı ikamet etmekte olduğunuz ülke ile aynı seviyede bir koruma sağlamıyor olabilir ve bu ülkelerde işlenen ve saklanan ya da bu ülkelere gönderilen Bilgiler'e ilişkin olarak daha düşük seviyede bir hukuki korumaya ve haklara sahip olabilirsiniz. SONY, Bilgiler'e izinsiz erişilmesi ya da bunların izinsiz ifşa edilmesini önlemek amacıyla uygun teknik ve organizasyonel adımları atmak için makul çabayı gösterecektir. Ancak bu Bilgiler'in kötüye kullanılabilmesine ilişkin her türlü riski ortadan kaldıracağını garanti etmemektedir.

OTOMATİK GÜNCELLEME ÖZELLİĞİ

SONY ya da ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER, zaman zaman, güvenlik fonksiyonlarının iyileştirilmesi, hataların düzeltilmesi ve fonksiyonların geliştirilmesi amaçları dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SONY'nin veya üçüncü kişilerin sunucuları ile etkileşime geçtiğiniz zamanlarda YAZILIM'ı otomatik olarak güncelleyebilir ya da değiştirebilir. Bu güncellemeler veya değişiklikler güvenmekte olduğunuz özellikler de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere YAZILIM'ın özelliklerinin yapısını ya da diğer yönlerini silebilir veya değiştirebilir. Bu güncelleme veya değişiklik faaliyetlerinin tamamen SONY'nin takdirine bağlı olarak meydana gelebileceğini ve SONY'nin yüklemeyi sonlandırmanız veya söz konusu güncelleme veya değişikliği kabul etmeniz üzerine YAZILIM'ı sürekli kullanmanızı şart koşabileceğini kabul etmektesiniz. Tüm güncellemeler/değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında YAZILIM olarak addedilecek ve YAZILIM'ın bir parçasını teşkil edecektir. İşbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek, söz konusu güncelleme/değişikliklere rıza göstermektesiniz.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ, FERAGAT, BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme ve SONY'nin gizlilik politikası, her biri zaman zaman tadil edildiği şekliyle, birlikte YAZILIM'a ilişkin olarak SONY ile aranızdaki sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir. SONY'nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak veya hükmü ifa etme ya da ileri sürmekteki başarısızlığı, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünün geçersiz, hukuka aykırı ya da uygulanamaz kılınması halinde, bu bölüm kapsamındaki hükümler işbu Sözleşme'nin amacını gerçekleştirebilmek adına uygulanabileceği maksimum ölçüde uygulanacak ve diğer bölümler de tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi işbu Sözleşme'ye uygulanmayacaktır. İşbu Sözleşme'ye, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Japon kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlık Japonya'daki Tokyo Bölge Mahkemesi'nin münhasır yetkisi kapsamında olacaktır. Taraflar bu mahkemelerin görev ve yetkisine işburada rıza göstermektedir.

HAKKANİYETE UYGUN HUKUKİ ÇARELER

İşbu Sözleşme kapsamında aksini öngören hususlara rağmen, işbu Sözleşme'yi ihlal etmeniz ya da ona uyumlu hareket etmemeniz halinde SONY'ye onarılamaz zararlar vereceğini kabul etmektesiniz. Bu zararların giderilmesi için maddi tazminat yetersiz kalacaktır. Bu nedenle SONY'nin bu tarz durumlarda gerekli ya da uygun gördüğü ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun diğer hukuki çarelere başvurabileceğine rıza göstermektesiniz. SONY ayrıca, işbu Sözleşme'nin ihlal edilmesini önlemek ve onu ifa edebilmek için, tamamen kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşme'yi ihlal ettiğinize ya da etme niyetinde olduğunuza kanaat getirmesi halinde YAZILIM'ı kullanımınızı derhal sonlandırmak da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hukuki ya da teknik çarelere başvurabilecektir. Bu çareler, SONY'nin kanun, hakkaniyet ve sözleşme çerçevesinde sahip olabileceği diğer çarelere ek niteliğindedir.

FESİH

SONY, diğer haklarına halel getirmeksizin, hükümlerine uymamanız halinde işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir. Böyle bir fesih durumunda: (i) YAZILIM kullanımınızı tamamen kesmeniz ve YAZILIM'ın tüm kopyalarını yok etmeniz; ve (ii) aşağıdaki "Hesabınıza İlişkin Yükümlülükleriniz" başlıklı bölüm altındaki yükümlülüklere uygun hareket etmeniz gerekmektedir.

TADİL

SONY, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNDE OLMAK ÜZERE İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ, HERHANGİ BİR SONY WEB SİTESİNDEN BİLDİRİM YAPMAK, SİZİN VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİR E-POSTA ADRESİNE E-POSTA BİLDİRİMİ GÖNDERMEK, İYİLEŞTİRME/GÜNCELLEME İŞLEMİNİN BİR PARÇASI OLARAK BİLDİRİM YAPMAK SURETİYLE YA DA HUKUKEN TANINMIŞ BAŞKA HERHANGİ BİR BİLDİRİM YOLU ARACILIĞIYLA TADİL ETME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Tadile onay vermemeniz halinde, talimatlar için derhal SONY ile irtibata geçmelisiniz. Söz konusu bildirimin geçerlilik kazandığı tarihten sonra YAZILIM'ı kullanmaya devam etmeniz halinde bu tadile onay vermiş addedileceksiniz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHTARLAR

ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER'den her biri işbu Sözleşme kapsamındaki söz konusu kişinin YAZILIM'ını ilgilendiren tüm hükümlerinin, açıkça ve kasıtlı olarak, üçüncü kişi lehtarı konumundadır ve bu hükümleri icra etme hakkını haizdir.

HESABINIZA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

CİHAZ'ınızı satın aldığınız yere geri getirmeniz, satmanız ya da başka bir şekilde devretmeniz, ya da işbu Sözleşme'nin feshedilmesi halinde, YAZILIM'ı CİHAZ'dan kaldırmakla ve CİHAZ içerisine kurmuş olabileceğiniz ya da YAZILIM aracılığı ile erişilebilen tüm hesaplarınızı silmekle yükümlü olursunuz. SONY ya da üçüncü kişiler nezdinde sahip olduğunuz tüm hesapların ve CİHAZ'ı KULLANIMINIZ ile alakalı tüm kullanıcı adı ve parolalarınızın gizliliğini korumak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

İşbu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, her bir bölge veya ülke için uygun iletişim adresinden SONY ile yazılı olarak irtibata geçebilirsiniz.