SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Sony's Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products - Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Koşulları, Sony Corporation ("Sony") tarafından "Sony's Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products" (toplu olarak Hizmet) üzerinden sunulan her bir hizmetle ilgili hüküm ve koşulları belirler.

HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. HİZMETİ KULLANMAK İÇİN BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ GEREKECEKTİR.

1. Koşullar

Bu Kullanım Koşulları, her biri zaman zaman tadil edilen (a) burada belirtilen tüm koşul ve hükümler; (b) zaman zaman Hizmet aracılığıyla yayımlanan işletim kuralları ve politikalarının tamamı; (c) Lisanslı Yazılım için Lisans Bilgileri ve Bildirimi; ve (d) “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” Hesabı için Gizlilik Politikasından (https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/ adresinden bulunabilir) oluşmaktadır. Web tabanlı tekliflerin sürekli değişen yapısı göz önüne alındığında, Sony, bu Kullanım Koşullarında, “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” Hesabında, Gizlilik Politikasında (https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/ adresinden ulaşılabilir), Hizmette yapılan değişiklikler konusunda veya diğer önemli hususlarda bilgilendirmek üzere Hizmet aracılığıyla size bildirim gönderebilir veya mesajlar yayınlayabilir. Bu gönderim veya yayın, sizin için bildirim niteliğinde olacaktır. Bu Kullanım Koşullarında yapılan her türlü değişiklik, bildirimin gönderilmesi veya mesajın yayınlanmasının ardından hemen yürürlüğe girecektir. Hizmeti bu tür bir bildirim veya yayın sonrasında kullanmaya devam etmeniz, bu Kullanım Koşullarının tadil edilmiş şeklinin bağlayıcılığını teyit ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. Hizmet

Sony, Hizmet üzerinde ekleme, silme, değiştirme ve sonlandırma işlemleri gerçekleştirebilir. Aksinin açıkça belirtildiği durumlar haricinde, yeni metinler, içerikler, dosyalar, veriler, ürünler, hizmetler, bilgiler, yazılımlar, yazılım araçları veya geçerli Hizmete takviyede veya iyileştirmede bulunan diğer özellikler, bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.

Hizmeti yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz.

3. Kullanıcının Yükümlülükleri

Hizmeti kullanmak için öncelikle Hizmet'e kaydolmuş ve bir oturum açma hesabı (“Hizmet Hesabı”) edinmiş olmanız gerekmektedir. Bir Hizmet Hesabının kurulumunu yapmak için Sony tarafından belirlenmiş mevcut bir oturum açma hesabını (ör. her biri bir “Hesap” olacak şekilde “Sony hesabı”, “Google Hesabı”, “Apple ID”, “Facebook hesabı” ve/veya “Amazon hesabı”) kullanabilirsiniz. Yeni bir Hizmet Hesabına kaydolmanız halinde, sizden Gizlilik Politikasında ( https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/ adresinde bulunabilir) daha ayrıntılı olarak açıklanan şekilde belirli bilgileri (e-posta adresiniz gibi) vermeniz ve güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir şifre oluşturmanız istenecektir. Bu şifreyi gizli tutmanız ve üçüncü taraflarla paylaşmamanız gerekmektedir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir esaslı hükmüne uymamanız halinde Hizmet Hesabınızı ve/veya şifrelerinizi herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkımız bulunmaktadır. Sizin dışınızda herhangi birinin Hizmet Hesabı oturum açma bilgilerinizi bildiği hakkında bilginiz veya şüpheniz varsa, derhal https://www.sony.net/SonyInfo/Support/ adresinden Sony’yi bilgilendirmelisiniz. Hizmet Hesabı oturum açma bilgilerinizin izinsiz kullanılması durumunda sorumluluk size ait olacaktır. Hizmet Hesabınızda izinsiz oturum açma işlemi gerçekleştirildiğini fark ettiğinizde, derhal Sony’yi bilgilendirmeyi kabul etmiş bulunmaktasınız.

4. Fiyatlandırma

Bu hizmet, size ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sony, takdir hakkı kendinde olmak üzere, Hizmeti veya Hizmetin herhangi bir ürününü, hizmetini, özelliğini veya işlevselliğini değiştirme, silme, azaltma, artırma, kaldırma veya sonlandırmayı seçebilir. Sony, bu tür bir değişiklik veya sonlandırma için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacaktır.

5. Mülkiyet

Hizmetin size satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Tasarım, biçim, ifade, “görünüm ve kullanım”, metin, resim, grafik, logo, ses ve video içeriği ve yazılım (üçüncü taraflara ait içerikler hariç) dahil olmak üzere Hizmet üzerindeki veya Hizmette kullanılan her şey Sony’ye veya bağlı kuruluşlarına, alt şirketlerine, lisans sağlayıcılarına, tedarikçilerine veya diğer taraflara aittir. Hizmeti kullanmanız size Hizmet üzerindeki fikir mülkiyeti haklarıyla ilgili hiçbir sahip olma hakkı vermez. Bu Kulanım Koşulları veya yasalar ile açıkça sağlananlar dışında Hizmet üzerindeki tüm haklarımız (üçüncü tarafa ait içeriklerle ilgili bazı haklar hariç) saklıdır.

Hizmete dahil olan her şey telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır. Hizmeti Kullanım Koşullarımızda belirtilenin dışında hiçbir şekilde kullanamazsınız.

Hizmeti kullanma şeklinizi sınırlayan tüm talimatlara uymayı kabul edersiniz. Hizmet, Sony’ye üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ait olan çeşitli logolar, hizmet markaları ve ticari markalar içerir. Bunları kullanıma açmamız, Hizmetin dışında bu logoları, hizmet markalarını ve ticari markaları kullanmanız için size herhangi bir lisans verdiğimiz anlamına gelmez.

Hizmetin herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımı yasalara aykırı olabilir. Kullanım Koşullarımızı da ihlal eder.

6. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar

Hizmet üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan yararlanabilir. Üçüncü taraflara ait içeriği incelemiyoruz, garanti etmiyoruz ve desteklemiyoruz. Hizmet üzerinde erişilebilen veya referans verilen bir üçüncü taraf hizmeti kullanmayı seçerseniz, bunu üçüncü tarafın hüküm ve koşullarına göre yapmayı kabul edersiniz.

7. Yasa Dışı Faaliyetler

Sony’nin politikası, yasa dışı faaliyet şüphelerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve bu birimlerin soruşturmalarında eksiksiz işbirliği sağlanması yönündedir.

8. Garanti, Garanti Reddi

Hizmet aracılığıyla sunulan veya erişilebilir kılınan tüm içerik, ürünler, hizmetler ve bilgiler dahil olmak üzere Hizmet, herhangi bir türden garanti olmadan “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır, ancak Avustralya veya Yeni Zelanda’da ikamet eden bir Kullanıcı olmanız durumunda bu ülkelerdeki yerel tüketici yasaları kapsamında hariç tutulamayan, kısıtlanamayan ve değiştirilemeyen bazı tüketici yasaları uygulanır (daha ayrıntılı bilgi için aşağıda 10. bölüme bakın). Hizmetin kullanımı aracılığıyla herhangi bir verinin karşıya yüklenmesi, indirilmesi ve aktarılması ile ilgili risk ve takdir hakkı size aittir. Akıllı telefonunuzda, bilgisayar sisteminizde oluşabilecek hasarlar veya veri kayıpları ya da ilgili karşıya yükleme, indirme veya aktarımdan ya da başka nedenlerden kaynaklanan diğer hasarlara dair tüm sorumluluk size ait olacaktır.

Sony, aşağıdakiler gibi herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktadır:

(a) Hizmetin gerekliliklerinizi karşılayacağı; (b) Hizmet için sunulan yazılımdaki kusurların düzeltileceği; (c) Hizmetin uygun zamanda, güvenli, hatasız veya kesintisiz olarak sunulacağı; (d) Hizmetin veya Hizmetle bağlantılı olarak sağlanan bilgilerin gerçeği yansıtacağı, doğru, güvenilir veya eksiksiz olacağı; (e) Hizmet aracılığıyla karşıya yüklenen veya depolanan Kullanıcı Verilerinin değiştirilmeyeceği, silinmeyeceği veya hasar görmeyeceği ya da herhangi bir zamanda veya sınırsız süreyle erişime, karşıya yüklenmeye ya da indirilmeye uygun olacağı; (f) Hizmetin kullanımıyla belirli bir sonuca ulaşılacağı; (g) Hizmete eriştiğinizde, göz attığınızda, Hizmette indirme, karşıya yükleme veya başka kullanım işlemleri gerçekleştirdiğinizde Hizmetin virüs ya da bilgisayar ekipmanı, veriler, yazılım veya diğer maddi unsurlara bulaşabilecek, zarar ya da hasar verebilecek diğer bileşenleri içermediği veya (h) Hizmetin veya Hizmetle bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir içerik, ürün veya bilginin devam edeceği ve/veya sonlandırılmayacağı,

ancak Avustralya veya Yeni Zelanda’da ikamet eden bir Kullanıcı olmadığınız durumda bu ülkelerdeki yerel tüketici yasaları kapsamında hariç tutulamayan, kısıtlanamayan ve değiştirilemeyen bazı tüketici yasaları uygulanır (daha ayrıntılı bilgi için aşağıda 10. bölüme bakın).

Sony, sınırlama olmaksızın ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya Hizmette yayınlanan herhangi bir ürün, içerik, bilgi ya da hizmetin ihlal barındırmaması dahil olmak üzere açık ya da zımni her türlü garantiyi açıkça reddetmektedir. Bazı yargı alanlarında, belirli garantilerin hariç bırakılmasına izin verilmemektedir; dolayısıyla yukarıdaki hariç bırakma durumları sizin için geçerli olmayabilir (buna Avustralya veya Yeni Zelanda’daki Kullanıcılar dahildir; daha ayrıntılı bilgi için aşağıda 10. bölüme bakın).

9. Hasarların Reddi; Sorumluluk Sınırlaması

Sony veya yetkili temsilcileri ya da tedarikçilerden herhangi birinin ilgili hasarların oluşabileceğine dair uyarılmış olduğu durumlarda dahi hiçbir koşul altında (sınırlama olmaksızın ihmalleri dahil), Sony, yetkili temsilcileri veya tedarikçileri herhangi bir dava, zarar ve/veya dava sebebi için akdi ya da haksız fiilden (sınırlama olmaksızın ihmal dahil) ya da başka nedenlerden aşağıdakilerle ilgili olarak herhangi bir doğrudan, dolaylı, netice kabilinden, arızi, özel veya ceza gerektiren hasardan sorumlu tutulmayacaktır: (a) Hizmetin kalitesi, güvenilirliği, doğruluğu veya eksiksizliği; (b) Kullanıcı Verilerinizde, akıllı telefonunuzda veya bilgisayar ekipmanınızda, yazılımlarınızda, verilerinizde veya herhangi bir metin ya da dosyada veya Hizmeti kullanımınızdan doğan diğer materyallerde değişiklik, tadilat, yayınlama, görüntüleme, depolama hatası, dizinleme hatası, kayıp, silme, erişim kaybı veya hasar; (c) Hizmetin, Kullanıcı Verilerinin veya Hizmetle bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir içeriğin, ürünün, hizmetin veya bilginin kullanılması veya kullanılamamasından (kesinti, askıya alma, sonlandırma veya başka nedenlerden ötürü) doğan her türlü hasar, hata, eksik, maliyet, kayıp veya zarar; (d) Hizmette veya Hizmetle bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir içerik, ürün, hizmet veya bilgideki hatalar, gecikmeler, yanlış iletimler veya kesintiler; (e) herhangi bir Kullanıcı Verisine veya Hizmetle bağlantılı olarak sunulan diğer hizmet veya bilgilere erişilmesi ya da bunların indirilmesinden doğan her türlü zarar; (f) Kullanıcı Verilerine izinsiz erişilmesi veya bunların değiştirilmesi ya da Hizmet tarafından kullanılan herhangi bir sunucuyla ilgili güvenlik ihlali; ya da (g) ikame mal veya hizmetlerin maliyeti.

Bazı yargı alanlarında, netice kabilinden veya arızi hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmemektedir; dolayısıyla yukarıdaki sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir. Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Kullanıcılar dahil olmak üzere bazı Kullanıcılara ilave haklar tanınabilir (aşağıdaki 10. bölüme bakın).

Yukarıdaki sınırlamalara rağmen Sony, temsilcileri ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir nedenle Kullanıcıya karşı sorumluluğu olduğunun tespit edilmesi halinde, bu sorumluluk toplam sorumluluk olan on bin Japon Yenini (\10.000) aşmayacaktır, ancak Avustralya veya Yeni Zelanda’da ikamet eden bir Kullanıcı olmanız durumunda bu sınırlama geçerli değildir ve haklarınız bu ülkelerin tüketici yasalarında belirlenen haklar olacaktır (daha ayrıntılı bilgi için aşağıda 10. bölüme bakın).

10. AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA KULLANICILARI

Avustralya ve Yeni Zelanda’da sağlanan Ürün ve Hizmetler kullanıcılara belirli yasal haklar veren tüketici yasalarına tabidir. Bunlar, sağlanan ürün ve hizmetlerle ilgili hariç tutulamayan, kısıtlanamayan ve değiştirilemeyen bazı tüketiciye yönelik garantiler içerir. Ek olarak, bu yasalar, bir veya daha fazla tüketici garantisinin ihlaline karşılık tazminat olarak kullanıcılara sağlanan arızi veya neticede oluşan zararların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez. Avustralyalı bir Kullanıcı olarak bu yasalar kapsamındaki haklarınız Avustralya Tüketici Yasasında, 2010 Rekabet ve Tüketici Kanununun 2. ekinde (“Avustralya Tüketici Yasası”) ve Yeni Zelandalı bir Kullanıcı olarak haklarınız 1993 tarihli Tüketici Garantileri Kanununda (“CGA”) yer almaktadır.

Bu nedenle, bu Kullanım Koşullarındaki garantiler üzerindeki kısıtlama ve sınırlamalar ve arızı veya neticede oluşan zararların hariç tutulması veya sınırlanması, Avustralya Tüketici Yasası (Avustralyalı Kullanıcılar) veya CGA (Yeni Zelandalı Kullanıcılar) kapsamındaki haklarınızı sınırlamaz.

11. Gizlilik

Sony’nin politikası, müşterilerinin gizliliğine saygı duyma yönündedir. Kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerin herhangi bir biçimde kullanımı “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” Hesabının Gizlilik Politikası uyarınca gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” Hesabının Gizlilik Politikasına bakın (https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/ adresinde bulunabilir).

12. Mücbir Sebepler

Sony, doğrudan ya da dolaylı olarak makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya performans sorunundan sorumlu tutulmayacaktır; bu nedenler, sınırlama olmaksızın internet arızası veya kesintisi, güç kesintisi, bilgisayar, telekomünikasyon ya da başka ekipman arızası, grevler, işçi-işveren anlaşmazlıkları, ayaklanmalar, kalkışmalar, sivil ayaklanmalar, iş gücü veya malzeme sıkıntısı, yangın, sel, fırtına, patlama olayları, doğal afetler, pandemi, epidemi, salgınlar, savaşlar, hükümetin icraatları, yerli veya yabancı mahkemelerin kararları, üçüncü tarafların gereklilikleri yerine getirmemesini içermektedir.

13. Hizmetin Sonlandırılması

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmını ya da bu koşullarda yapılacak değişiklikleri kabul etmemeniz veya Hizmetten ya da Hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir materyal, veri, metin, görsel, video, ses, müzik ya da başka bir içerikten veya Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlemden memnun kalmamanız halinde, tek çözüm yolunuz Hizmeti kullanmaya derhal son vermek ve Sony’yi bu sonlandırma ile ilgili olarak bilgilendirmektir. Bir önceki cümle, bu Kullanım Koşullarının hükümlerine karşı çıkmanız ya da Hizmetten memnun kalmamanız durumunda başvurabileceğiniz tek çözüm yolunu göstermektedir.

Sony, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere Hizmeti kullanımınızı sonlandırma veya herhangi bir Kullanıcı Verisini önceden bildirimde bulunmadan herhangi bir nedenle ya da neden belirtmeksizin düzenleme, silme veya kaldırma hakkına sahiptir.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü kapsamındaki herhangi bir sonlandırma, önceden bildirimde bulunulmaksızın yürürlüğe girebilir ve Sony Kullanıcı Verilerinizin tamamını anında silerek atabilir ve/veya Hizmet aracılığıyla bu dosyalara erişilmesini önleyebilir. Bu Kullanım Koşullarının sonlandırılması sonrasında, Hizmeti kullanma hakkınız da derhal sona erecektir. Bu noktadan sonra, Sony’nin Kullanıcı Verilerinizi barındırma veya bunlara erişim olanağı tanıma ya da Hizmet aracılığıyla saklanan materyalleri veya okunmamış ya da gönderilmemiş mesajları iletme yönünde bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Sony, belirli materyalleri idari nedenlerle veya başka nedenlerle saklayabilir.

14. Amir Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu Kullanım Koşulları, herhangi bir özel veya ihtilafa dayalı hukuk ilkesi dikkate alınmadan, her hususta Japonya kanunları ile yönetilecektir ve ilgili kanun tarafından aksi belirtilmedikçe tüm taraflar Tokyo, Japonya Bölge Mahkemesi’nin münhasır yargı yetkisini kabul etmektedir.

15. Genel

Yeterli yargı yetkisine sahip bir mahkemenin bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü yasa dışı, uygulanamaz veya yasalara aykırı kılması halinde, bu hüküm, diğer tüm hükümler tamamen yürürlükte kalacak şekilde bu Kullanım Koşullarının ilk amacını yansıtacak ancak mümkün olduğunca orijinaline yakın kalacak biçimde düzenlenecektir.

Sony’nin bu Kullanım Koşullarında verilen herhangi bir hak veya hükmü kullanmaması veya uygulamaya koymaması, Sony’nin yazılı olarak kabul ettiği ya da onayladığı durumlar haricinde ilgili hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmemektedir.

Sony, takdir hakkı kendisine ait olmak üzere bu Kullanım Koşullarını herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu Kullanım Koşulları kapsamında tanınan hakları Sony’nin önceden verilmiş yazılı onayı olmadan devredemez veya alt lisans yoluyla aktaramazsınız.

Kullanıcı ve Sony, Hizmetten doğan ya da hizmetle bağlantılı olan her türlü dava nedeninin ilgili dava nedeninin ortaya çıktığı ya da kalıcı olarak engellendiği zamandan sonraki bir (1) yıl içerisinde devreye sokulması gerektiğini kabul etmektedir.